Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Budżet dla osiedli uporządkowany

Niedziela, 3 Styczeń 2016

Budżety osiedli i sołectw w gminie Pszczyna nie zostaną w przyszłym roku zmniejszone. Choć taki pomysł pojawił się przed przygotowaniem planu finansowego na 2016 rok, to ostatecznie - po interwencji większości radnych - został porzucony. Co więcej, rozdysponowanie środków ma być teraz bardziej sprawiedliwe niż w minionych latach, gdzie - co wykazały kontrole - dochodziło do nieprawidłowości.

W 2016 roku budżet podzielony na jednostki pomocnicze (osiedla i sołectwa) w gminie Pszczyna będzie na poziomie 497 tysięcy złotych. To kwota, którą w październiku - w odpowiedzi na plan zmniejszenia tej sumy - zaproponowali radni zrzeszeni w klubie "Ziemia Pszczyńska" (artykuł: "Mniej pieniędzy dla osiedli i sołectw?").

Przypomnijmy, że wcześniej burmistrz Dariusz Skrobol rozpatrywał pomniejszenie tej kwoty o 30%. Pomysł uzasadniał między innymi powstaniem budżetu obywatelskiego jako dodatkowego źródła środków dla jednostek oraz niewłaściwym wydatkowaniem posiadanych kwot - jak tłumaczył - "na konsumpcję różnego rodzaju".

W międzyczasie, na wniosek radnego Arkadiusza Gardiasza, wydatkowaniu i podziałowi środków dla osiedli i sołectw przyjrzała się komisja rewizyjna. Jak zauważyli jej członkowie, były nieprawidłowości w zakresie podziału środków między jednostkami pomocniczymi gminy Pszczyna. Jak wyjaśniała na sesji radna Renata Dyrda (przewodnicząca komisji), zaobserwowano bardzo zróżnicowane stawki budżetu przypisane na jednego mieszkańca, zarówno między osiedlami, jak i sołectwami.

Dochodziło do sytuacji, gdy niektóre sołectwa otrzymywały kwotę za mieszkańca na poziomie 9,90 zł (Studzienice w 2011 roku), a inne w tym samym roku 12,19 zł (Studzionka). Jeszcze większe różnice były na osiedlach. Dla przykładu: w 2011 roku osiedle Stara Wieś za mieszkańca dostało 6,61 zł, a Stare Miasto 13,27 zł.

Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w zakresie sposobu obliczania liczby mieszkańców jednostek pomocniczych gminy Pszczyna oraz podziału budżetu między tymi jednostkami (protokół wraz z wszystkimi wnioskami).

W czasie grudniowej sesji budżetowej burmistrz zapowiedział, że w 2016 roku nie będzie już rozbieżności w rozdysponowywaniu środkami na osiedla i na sołectwa. Będzie to zawsze iloczyn stawki na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców zameldowanych na danym terenie.

- Zgodnie z wnioskiem komisji rewizyjnej zmieniona została wysokość kwot przeznaczonych na jednostki pomocnicze. Będą one teraz dzielone 50 na 50 - zakomunikował na sesji budżetowej burmistrz Dariusz Skrobol.

W rezultacie w 2016 roku największymi środkami będą dysponowały osiedla Piastów, Kolonia Jasna i Stara Wieś oraz sołectwa Łąka i Piasek (wszystkie ponad 30 tys. złotych). Najmniej pieniędzy będzie miało osiedle Kępa, zaledwie 4.870 złotych.

Podział środków w budżecie 2016 r. na jednostki pomocnicze w gminie:

Sołectwa:
Brzeźce - 11.290 zł
Czarków - 20.910 zł
Ćwiklice - 27.840 zł
Jankowice - 29.490 zł
Łąka - 34.620 zł
Piasek - 33.650 zł
Poręba - 10.250 zł
Rudołtowice - 11.180 zł
Studzienice - 18.450 zł
Studzionka - 22.460 zł
Wisła Mała - 13.060 zł
Wisła Wielka - 22.070 zł

Osiedla:
Daszyńskiego - 21.260 zł
Kępa - 4.870 zł
Kolonia Jasna - 30.230 zł
Piastów - 36.830 zł
Piłsudskiego - 10.960 zł
Podstarzyniec - 8.940 zł
Polne Domy - 10.800 zł
Powstańców Śląskich - 27.650 zł
Siedlice - 24.110 zł
Stara Wieś - 35.930 zł
Stare Miasto - 12.690 zł
Śródmieście - 17.460 zł

Źródło: www.pless.pl
Fot. Oskar Piecuch / pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg