Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

Poniedziałek, 24 Lipiec 2017

"Segreguję, koszę, kompostuję" pod takim hasłem Urząd Miejski w Pszczynie uruchamia program bezpłatnego użyczania mieszkańcom kompostowników o poj. 900 l. - dla nieruchomości zamieszkałej. W poniedziałek 31 lipca rozpocznie się nabór wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 31 lipca do 11 sierpnia 2017 r. Liczy się kolejność zgłoszeń!

 

Rada Miejska w Pszczynie zabezpieczyła w budżecie gminy na ten cel kwotę 150 tys. zł.

Aby wziąć udział w programie i otrzymać kompostownik, należy:

1. złożyć wypełniony i podpisany wniosek o użyczenie kompostownika (wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie lub na stronie internetowej Urzędu). We wniosku należy podać swoje dane osobowe, adres nieruchomości zamieszkałej, na której będzie ustawiony kompostownik, numer ewidencyjny działki i nr księgi wieczystej. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 31 lipca do 11 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Pszczynie pok. nr 4 Biuro Obsługi Klienta lub mailowo pod adresem: kompostowniki@pszczyna.pl 

2. Po weryfikacji wniosków (pod kątem ich prawidłowego wypełnienia oraz spełnienia warunków udziału w programie) wnioskujący zostaną poinformowani telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia oraz odbioru kompostownika. Liczba kompostowników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Kompostowniki użyczane będą na okres 5 lat. Po tym okresie przejdą na własność użytkownika. O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, który:

  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
  • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • nie posiada względem Gminy oraz jednostek Gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, tel. 32 449-39-89

Pliki do pobrania:

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg