Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

Poniedziałek, 24 Lipiec 2017

"Segreguję, koszę, kompostuję" pod takim hasłem Urząd Miejski w Pszczynie uruchamia program bezpłatnego użyczania mieszkańcom kompostowników o poj. 900 l. - dla nieruchomości zamieszkałej. W poniedziałek 31 lipca rozpocznie się nabór wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 31 lipca do 11 sierpnia 2017 r. Liczy się kolejność zgłoszeń!

 

Rada Miejska w Pszczynie zabezpieczyła w budżecie gminy na ten cel kwotę 150 tys. zł.

Aby wziąć udział w programie i otrzymać kompostownik, należy:

1. złożyć wypełniony i podpisany wniosek o użyczenie kompostownika (wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie lub na stronie internetowej Urzędu). We wniosku należy podać swoje dane osobowe, adres nieruchomości zamieszkałej, na której będzie ustawiony kompostownik, numer ewidencyjny działki i nr księgi wieczystej. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 31 lipca do 11 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Pszczynie pok. nr 4 Biuro Obsługi Klienta lub mailowo pod adresem: kompostowniki@pszczyna.pl 

2. Po weryfikacji wniosków (pod kątem ich prawidłowego wypełnienia oraz spełnienia warunków udziału w programie) wnioskujący zostaną poinformowani telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia oraz odbioru kompostownika. Liczba kompostowników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Kompostowniki użyczane będą na okres 5 lat. Po tym okresie przejdą na własność użytkownika. O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, który:

  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
  • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • nie posiada względem Gminy oraz jednostek Gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, tel. 32 449-39-89

Pliki do pobrania:

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg