Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Urząd zbiera informacje o chętnych do wymiany pieców i termomodernizacji

Poniedziałek, 20 Luty 2017

Do 17 marca br. mieszkańcy gminy Pszczyna mogą wypełniać ankiety, będące wstępną deklaracją przystąpienia do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Program zakłada likwidację 10-letnich lub starszych kotłów na paliwa stałe takie jak miał, węgiel, muł węglowy lub flot. Planuje się również wymianę niskosprawnych kotłów gazowych, dopłaty do montażu kolektorów słonecznych oraz dociepleń budynków mieszkalnych.

W celu pozyskania środków zewnętrznych Urząd Miejski zobligowany jest do określenia szacunkowej liczby uczestników w programie dofinansowania do wymiany kotłów i dociepleń budynków. Za pośrednictwem sołtysów oraz przewodniczących Zarządów osiedli kolportowane są „wstępne deklaracje” przystąpienia do projektu. Ankieta stanowić będzie podstawową informację, na podstawie, której wypracowane zostaną główne kierunki wsparcia finansowego. Informacje od mieszkańców pozwolą określić także skalę działania w gminie.

Dzięki uzyskanym informacjom władze gminy uzyskają odpowiedź na pytanie jaką formę wsparcia mieszkańcy preferują? Wymianę kotłów na nowoczesne węglowe, gazowe, odnawialne źródła energii czy termomodernizację budynków. Dzięki tym działaniom osiągnięte zostaną określone efekty ekologiczne.

Wypełnione ankiety należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pok. nr 4 osobiście lub listownie, droga e-mailową na adres pszczyna@pszczyna.pl w terminie do 17 marca 2017 r. W przypadku wysłania ankiety pocztą, decyduje data wpływu ankiety do Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Plik do pobrania:
- Ankieta

 

Źródło: www.pszczyna.pl 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg