Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na popiół!

Niedziela, 20 Marzec 2016

Informacja dla mieszkańców gminy Pszczyna, u których na terenie nieruchomości powstają popioły ze spalania węgla, miału, itp.

Gmina Pszczyna planuje wprowadzić zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w ten sposób, że popiół gromadzony będzie oddzielnie (dodatkowy oznakowany pojemnik), odpady segregowane jak dotychczas (żółty worek), pozostałe odpady tak jak dotychczas (czarny pojemnik). W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości w dodatkowy pojemnik na popiół.

W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy, którzy ogrzewają dom piecem na paliwo stałe (węgiel, miał, itp.) proszeni są o zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowy pojemnik poprzez wypełnienie ankiety załączonej do informacji o opłacie za gospodarowanie odpadami.

Wypełniając ankietę należy podać ilość potrzebnych pojemników na okres zimowy - grzewczy (od października do kwietnia) oraz ilość potrzebnych pojemników na okres letni (od maja do września) - sztuk pojemników (120 l) na miesiąc. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do 31.03.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2 lub przesłać na adres e-mail: gk@pszczyna.pl

Ankieta dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie: www.pszczyna.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 449 39 89.

Ankieta dot. dodatkowego pojemnika na popiół

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg