Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Radni przyjęli budżet na rok 2016

Niedziela, 3 Styczeń 2016

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie radni przyjęli budżet gminy na rok 2016. Publikujemy pełną listę inwestycji, które realizowane będą w przyszłym roku.
21 radnych za, dwie osoby wstrzymały się od głosu - to wynik głosowania radnych nad projektem budżetu gminy Pszczyna na 2016 rok. Przed tym głosowaniem na sesji odbyła się dyskusja na temat zgłoszonych przez radnych wniosków ws. zmian w budżecie.

Burmistrz przedstawił autopoprawkę, w myśl której do projektu budżetu wprowadzono kilka nowych zadań, w tym m.in. rozbudowę ul. Lisiej w Studzienicach za 600 tys. zł. Zmieniono też podział środków dla jednostek pomocniczych - do tej pory 45% z całej puli trafiało do osiedli, a 55% do sołectw. Teraz podział będzie 50% / 50%. O to wnioskowała niedawno Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Szczotka: wnioski przegłosowane niezgodnie z uchwałą

15 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej, podczas którego przyjęto 5 wniosków radnych, dotyczących propozycji zmian w projekcie budżetu. - Chciałbym się odnieść osobiście do tych wniosków. Uważam, że wnioski zostały przegłosowane niezgodnie z obowiązującą uchwałą ws. trybu prac na projektem uchwały budżetowej - przyznał przewodniczący Rady Miejskiej, Leszek Szczotka.

Argumentował to tym, że wnioski zostały złożone i przegłosowane za późno - jego zdaniem powinno to nastąpić przed pierwszym czytaniem, które odbyło się 7 grudnia. Taka argumentacja nie wszystkim się spodobała. - Po co w takim razie tydzień temu była sesja, na której burmistrz przedstawił projekt budżetu, nad którym dyskutowaliśmy i zgłaszaliśmy pewne wnioski? Usłyszeliśmy od burmistrza, że jeśli znajdziemy środki, to oczywiście będzie to wprowadzone. Środki zostały znalezione, budżet nie jest nadwyrężony, bo to była tylko i wyłącznie zamiana. Moje pytanie więc: po co to było? - dziwiła się Renata Dyrda.

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji Kamil Widłok złożył wniosek o to, by 36 tys. zł, które zaplanowano jako dofinansowanie na nowe auto dla policji przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które prowadzi świetlicę w Pszczynie przy ul. Bramkowej (o problemach świetlicy pisaliśmy wczoraj - TUTAJ). Drugi wniosek (autorką była Barbara Psik) dotyczył przeznaczenia 40 tys. zł na budowę chodnika przy ul. Katowickiej w Piasku, a nie na zagospodarowanie ronda przy szpitalu. Radni zaproponowali też, by z nadwyżek i oszczędności, które pojawią się w trakcie roku wykonać projekt przebudowy ulic: Słonecznej i Dobrawy z uwzględnieniem budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej (wniosek Arkadiusza Gardiasza), wykonać oświetlenie na os. Polne Domy (wniosek Henryka Kopca) oraz remont chodnika przy ul. Skłodowskiej (wniosek Marka Szklorza).

Świetlica czy radiowóz dla policji?

- Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w połowie roku złożył wniosek o zabezpieczenie większej kwoty na bieżącą działalność świetlicy. Wydaje mi się, że skoro w połowie roku złożony był taki wniosek u burmistrza, to burmistrz miał świadomość, że środki powinny zostać zabezpieczone, bo niestety jest ryzyko likwidacji świetlicy. Wniosek złożony pół roku temu teraz został ponowiony - zauważył Kamil Widłok.

Burmistrz zaapelował do radnych o odrzucenie wniosków dot. dodatkowych środków dla TPD oraz chodnika w Piasku. - Mam propozycję rozwiązania tej sytuacji. Pieniądze, które są przekazywane na finansowanie świetlic pochodzą z tzw. środków korkowych, czyli pieniędzy, które wpływają do budżetu z tytułu wpłaty za koncesję za sprzedaż alkoholu. Te środki muszą być wydawane na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a jednym z nich jest świetlica. W tym roku budżetowym mamy nadwyżkę ponad 30 tys. zł, które zostaną wykorzystane w 2016 r. Gwarantuję, że jeśli TPD wskaże braki, to te pieniądze dostanie - powiedział Dariusz Skrobol.

Przekonywał też, by nie odbierać 36 tys. zł, które zostały przeznaczone dla policji. Na czwartkowej sesji pojawił się z-ca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, mł. insp. mgr Waldemar Prietz. - Borykamy się z dwoma problemami. Jeden to problem lokalowy, ale schodzi on na drugi plan, bo jesteśmy jeszcze w stanie pracować w tych warunkach. A drugim bardzo ważnym problemem jest problem transportowy. Zgodnie z normami komenda w Pszczynie powinna dysponować 35 środkami transportu. Teraz mamy 29 pojazdów, ale 6 z nich ma przebieg powyżej 300 tys. km i będą w roku 2016 wycofywane z eksploatacji. W 2016 r. będziemy mieli brak 12 pojazdów - powiedział, apelując o zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu kolejnego radiowozu.

Jeden wniosek wycofany, pozostałe przegłosowane

Burmistrz powiedział, że budowa chodnika przy ul. Katowickiej w Piasku (tego dotyczył drugi wniosek) to duże zadanie, a 40 tys. zł pozwoli na budowę raptem 50 metrów. - Proponuję poczekać. Jeśli będzie decyzja rady, by budować całe 800 m chodnika, to w przyszłym roku będziemy takich środków finansowych szukać. Jeśli ten wniosek zostanie przegłosowany, nie będę go realizował, bo uważam, że jest nieekonomiczny. To działanie, które nie ma sensu - budowa takiego małego fragmentu za takie pieniądze - powiedział Dariusz Skrobol, dodając, że należy ws. współfinansowania inwestycji rozmawiać z powiatem pszczyńskim.

Te argumenty do końca nie przekonały radnych. - Myślę, że pieniądze dla policji się znajdą dzięki rezerwie. Dajmy chociaż raz Towarzystwu Przyjaciół Dzieci wewnętrzne bezpieczeństwo, że środki na funkcjonowanie świetlicy są zapewnione - przyznała Renata Dyrda. Także B. Psik zapewniała, że należy w końcu rozpocząć budowę chodnika przy ul. Katowickiej.

Po kolejnym zapewnieniu burmistrza o dodatkowych środkach dla TPD, Kamil Widłok wycofał swój wniosek. Pozostałe cztery wnioski radni przyjęli. 

Projekt budżetu ocenił Marek Szklorz. - Mam takie odczucie, że w budżecie zabrakło większego odzwierciedlenia naszych wniosków - powiedział. Razem z Henrykiem Kopcem zwracali uwagę na to, że w gminie brakuje zasad wydawania środków z nadwyżek lub oszczędności (głównie po przetargach), które pojawiają się w ciągu roku.

Prawie 19 mln zł na inwestycje

Dochody gminy Pszczyna w 2016 r. wynosić będą 179 mln 75 tys. 850 zł, a wydatki - 164 mln 806 tys. 187 zł. Budżet przewiduje zaciągnięcie kredytu w wysokości 6 mln zł. - Chciałbym podziękować za znalezienie konsensusu - powiedział po głosowaniu radnych burmistrz Dariusz Skrobol.

Na inwestycje w przyszłym roku przeznaczono 18 mln 885 tys. 250 zł. Poniżej publikujemy wszystkie zadania inwestycyjne, które znajdują się w budżecie.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W GMINIE PSZCZYNA PLANOWANE NA ROK 2016

Transport i łączność

 • Przebudowa ul. Zbożowej w ramach budowy i przebudowy ciągu ulic Paderewskiego, ul. Strzeleckiej, ul. Zbożowej, ul. Plebiscytowej wraz z kanalizacją deszczową.
 • Przebudowa ul. Sygietyńskiego w Pszczynie. Remont chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zbożową do łącznika ul. Paderewskiego - ul. Łowiecka. Przebudowa łącznika ulic Paderewskiego - ul. Łowiecka i przebudowa nawierzchni ulicy Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. K.Miarki do skrzyżowania z ul. Chopina - 4 221 340 zł
 • Rozbudowa ul. Lisiej w Studzienicach - 600 000 zł
 • Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie - etap III - 500 000 zł
 • Budowa ul. Jaworowej w Łące - etap III - 424 000 zł
 • Przebudowa ul. Miłosza - etap III - 350 000 zł
 • Projekt i przebudowa łącznika między ul. Bratków i ul. Tulipanów na Osiedlu Piłsudskiego - 54 820 zł
 • Projekt chodników na rynku i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie - 50 000 zł
 • Projekt przebudowy ul. Witosa w Rudołtowicach - 40 000 zł
 • Przebudowa drogi bocznej od ul. Wolności w Ćwiklicach - 32 610 zł
 • Przebudowa drogi bocznej od ul. Kombatantów w Ćwiklicach - 20 140 zł
 • Projekt przebudowy ul. Bogedaina w Pszczynie - 20 000 zł
 • Wymiana dwóch wiat przystankowych na ul. Wodzisławskiej na Osiedlu Kępa - 19 000 zł
 • Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg – pomoc finansowa na projekt budowy chodnika przy DW 931 - RS Jankowice - 15 000 zł
 • Projekt budowy chodnika przy ul. Żubrów w Jankowicach - 15 000 zł
 • Projekt przebudowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej - 13 000 zł
 • Wymiana wiaty przystankowej dla Sołectwa Studzionka - 3 500 zł
 • Zakup wiaty przystankowej - RS Piasek - 3 200 zł
 • Zakup wiaty przystankowej - RS Studzionka - 3 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na wykup gruntów pod Centrum Przesiadkowe w Pszczynie - 345 630 zł
 • Rozbudowa pomieszczeń OSP w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach – etap II - 176 100 zł
 • Nabycie gruntu przy ul. Sokolej w Wiśle Małej - 98 500 zł
 • Projekt i wykonanie instalacji c.o. gaz w przyjętym Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej - 80 000 zł
 • Nabycie udziału wynoszącego 1/4 we współwłasności nieruchomości przy ul. Katowickiej w Pszczynie - 60 000 zł
 • Wykonanie projektu audytu energetycznego dla PCKul - 50 000 zł
 • Modernizacja sali w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach - 33 000 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Czarkowie - 32 500 zł
 • Modernizacja kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Małej - 29 180 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Brzeźcach - 27 080 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa

 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Studzionka - 300 000 zł
 • Rozbudowa garażu w OSP w Rudołtowicach - 55 000 zł
 • Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Pszczynie - 36 000 zł
 • Zakup motopompy dla OSP w Wiśle Małej - 9 830 zł

Oświata i wychowanie

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP Nr 1 w Pszczynie - 2 500 000 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - termomodernizacja SP Nr 13 w Wiśle Małej - 1 000 000 zł
 • Rozbudowa SP Nr 15 w Jankowicach - 340 000 zł
 • Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego w Porębie na przedszkole - 250 000 zł
 • Projekt i rozbudowa ZSP w Piasku - 250 000 zł
 • Przebudowa boiska przy ZS nr 2 w Pszczynie - 145 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół ZSP w Jankowicach - 83 940 zł
 • Budowa placu zabaw przy PP8 - ogródek zabawowy dla najmłodszych - 82 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy ZSP w Studzienicach oraz kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP Studzienice - 70 880 zł
 • Zakup i montaż sceny modułowej przy ZSP w Wiśle Wielkiej - 61 150 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy SP Nr 11 w Porębie o salę gimnastyczną z zapleczem w sołectwie Poręba - 52 890 zł
 • Budowa skoczni w dal przy ZS2 w Pszczynie - 34 870 zł
 • Zagospodarowanie i rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Czarkowie - 20 000 zł
 • Projekt i budowa chodnika przy ZSP w Wiśle Małej - 19 200 zł
 • Zakup zmywarki do ZSP w Piasku - 15 800 zł
 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ZSP w Studzienicach - 11 000 zł
 • Zakup zmywarki do PP14 w Studzionce - 5 000 zł

Ochrona zdrowia

 • Dotacja na budowę Hospicjum na terenie Gminy Pszczyna - 100 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 • Zakup wózków 6-osobowych dla dzieci - 12 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec - 1 500 000 zł
 • Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego - przebudowa alei etap III - 500 000 zł
 • Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - 100 000 zł
 • Wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej na odcinku Brzeźce – Wideki - 65 000 zł
 • Budowa punktów postojowych przy ścieżce rowerowej w Łące, Studzionce, Wiśle Wielkiej i Wiśle Małej - 60 000 zł
 • Zagospodarowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej, Bielskiej, Korfantego w Pszczynie - 40 000 zł
 • Budowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Studzionce - 30 000 zł
 • Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ćwiklicach koło kościoła - 9 020 zł
 • Budowa oświetlenia przy ul. Powstańców Śląskich w Studzionce – RS Studzionka - 9 000 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia ul. Adelajdy w Studzionce - 5 000 zł
 • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie - ZO Daszyńskiego - 4 000 zł
 • Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Piasku - RS Piasek - 4 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • Dotacja celowa dla M-PBP na zakup oprogramowania do bibliografii regionalnej - 15 000 zł

Kultura fizyczna

 • Międzypokoleniowe centrum rekreacji - zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Piastów - 106 630 zł
 • Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska Orlik oraz budowa oświetlenia drogi przy Ośrodku Kultury a także dokończenie utwardzenia brukiem kręgu tanecznego przed sceną w sołectwie Piasek - 100 980 zł
 • Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Pszczynie - 100 000 zł
 • Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na Osiedlu Stara Wieś - 91 900 zł
 • Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu - Rozwój stref aktywności rodzinnej na osiedlu Kolonia Jasna - 90 000 zł
 • Zakup łodzi typu DZ dla harcerzy z terenu gminy Pszczyna - 90 000 zł
 • Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni, zakup ławek i mała architektura na osiedlu Stare Miasto - 58 600 zł
 • Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną na osiedlu Daszyńskiego - 52 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół serca wsi w sołectwie Łąka - 43 000 zł
 • Dotacja dla Powiatu na uaktualnienie projektu przebudowy basenu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie - 40 000 zł
 • Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w sołectwie Studzionka - 30 000 zł
 • Budowa mini placu zabaw przy ul. Wodzisławskiej na Osiedlu Kępa - 24 000 zł
 • Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Czarkowie - 20 640 zł
 • Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - ZO Piastów - 13 970 zł
 • Zakup dwóch kompletów bramek przenośnych na Stadion Miejski w Pszczynie - 12 000 zł
 • Budowa boiska do siatkówki plażowej w sołectwie Brzeźce - 11 000 zł

Źródło: www.pszczynska.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg