Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Radni przyjęli budżet na rok 2016

Niedziela, 3 Styczeń 2016

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie radni przyjęli budżet gminy na rok 2016. Publikujemy pełną listę inwestycji, które realizowane będą w przyszłym roku.
21 radnych za, dwie osoby wstrzymały się od głosu - to wynik głosowania radnych nad projektem budżetu gminy Pszczyna na 2016 rok. Przed tym głosowaniem na sesji odbyła się dyskusja na temat zgłoszonych przez radnych wniosków ws. zmian w budżecie.

Burmistrz przedstawił autopoprawkę, w myśl której do projektu budżetu wprowadzono kilka nowych zadań, w tym m.in. rozbudowę ul. Lisiej w Studzienicach za 600 tys. zł. Zmieniono też podział środków dla jednostek pomocniczych - do tej pory 45% z całej puli trafiało do osiedli, a 55% do sołectw. Teraz podział będzie 50% / 50%. O to wnioskowała niedawno Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Szczotka: wnioski przegłosowane niezgodnie z uchwałą

15 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej, podczas którego przyjęto 5 wniosków radnych, dotyczących propozycji zmian w projekcie budżetu. - Chciałbym się odnieść osobiście do tych wniosków. Uważam, że wnioski zostały przegłosowane niezgodnie z obowiązującą uchwałą ws. trybu prac na projektem uchwały budżetowej - przyznał przewodniczący Rady Miejskiej, Leszek Szczotka.

Argumentował to tym, że wnioski zostały złożone i przegłosowane za późno - jego zdaniem powinno to nastąpić przed pierwszym czytaniem, które odbyło się 7 grudnia. Taka argumentacja nie wszystkim się spodobała. - Po co w takim razie tydzień temu była sesja, na której burmistrz przedstawił projekt budżetu, nad którym dyskutowaliśmy i zgłaszaliśmy pewne wnioski? Usłyszeliśmy od burmistrza, że jeśli znajdziemy środki, to oczywiście będzie to wprowadzone. Środki zostały znalezione, budżet nie jest nadwyrężony, bo to była tylko i wyłącznie zamiana. Moje pytanie więc: po co to było? - dziwiła się Renata Dyrda.

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji Kamil Widłok złożył wniosek o to, by 36 tys. zł, które zaplanowano jako dofinansowanie na nowe auto dla policji przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które prowadzi świetlicę w Pszczynie przy ul. Bramkowej (o problemach świetlicy pisaliśmy wczoraj - TUTAJ). Drugi wniosek (autorką była Barbara Psik) dotyczył przeznaczenia 40 tys. zł na budowę chodnika przy ul. Katowickiej w Piasku, a nie na zagospodarowanie ronda przy szpitalu. Radni zaproponowali też, by z nadwyżek i oszczędności, które pojawią się w trakcie roku wykonać projekt przebudowy ulic: Słonecznej i Dobrawy z uwzględnieniem budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej (wniosek Arkadiusza Gardiasza), wykonać oświetlenie na os. Polne Domy (wniosek Henryka Kopca) oraz remont chodnika przy ul. Skłodowskiej (wniosek Marka Szklorza).

Świetlica czy radiowóz dla policji?

- Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w połowie roku złożył wniosek o zabezpieczenie większej kwoty na bieżącą działalność świetlicy. Wydaje mi się, że skoro w połowie roku złożony był taki wniosek u burmistrza, to burmistrz miał świadomość, że środki powinny zostać zabezpieczone, bo niestety jest ryzyko likwidacji świetlicy. Wniosek złożony pół roku temu teraz został ponowiony - zauważył Kamil Widłok.

Burmistrz zaapelował do radnych o odrzucenie wniosków dot. dodatkowych środków dla TPD oraz chodnika w Piasku. - Mam propozycję rozwiązania tej sytuacji. Pieniądze, które są przekazywane na finansowanie świetlic pochodzą z tzw. środków korkowych, czyli pieniędzy, które wpływają do budżetu z tytułu wpłaty za koncesję za sprzedaż alkoholu. Te środki muszą być wydawane na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a jednym z nich jest świetlica. W tym roku budżetowym mamy nadwyżkę ponad 30 tys. zł, które zostaną wykorzystane w 2016 r. Gwarantuję, że jeśli TPD wskaże braki, to te pieniądze dostanie - powiedział Dariusz Skrobol.

Przekonywał też, by nie odbierać 36 tys. zł, które zostały przeznaczone dla policji. Na czwartkowej sesji pojawił się z-ca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, mł. insp. mgr Waldemar Prietz. - Borykamy się z dwoma problemami. Jeden to problem lokalowy, ale schodzi on na drugi plan, bo jesteśmy jeszcze w stanie pracować w tych warunkach. A drugim bardzo ważnym problemem jest problem transportowy. Zgodnie z normami komenda w Pszczynie powinna dysponować 35 środkami transportu. Teraz mamy 29 pojazdów, ale 6 z nich ma przebieg powyżej 300 tys. km i będą w roku 2016 wycofywane z eksploatacji. W 2016 r. będziemy mieli brak 12 pojazdów - powiedział, apelując o zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu kolejnego radiowozu.

Jeden wniosek wycofany, pozostałe przegłosowane

Burmistrz powiedział, że budowa chodnika przy ul. Katowickiej w Piasku (tego dotyczył drugi wniosek) to duże zadanie, a 40 tys. zł pozwoli na budowę raptem 50 metrów. - Proponuję poczekać. Jeśli będzie decyzja rady, by budować całe 800 m chodnika, to w przyszłym roku będziemy takich środków finansowych szukać. Jeśli ten wniosek zostanie przegłosowany, nie będę go realizował, bo uważam, że jest nieekonomiczny. To działanie, które nie ma sensu - budowa takiego małego fragmentu za takie pieniądze - powiedział Dariusz Skrobol, dodając, że należy ws. współfinansowania inwestycji rozmawiać z powiatem pszczyńskim.

Te argumenty do końca nie przekonały radnych. - Myślę, że pieniądze dla policji się znajdą dzięki rezerwie. Dajmy chociaż raz Towarzystwu Przyjaciół Dzieci wewnętrzne bezpieczeństwo, że środki na funkcjonowanie świetlicy są zapewnione - przyznała Renata Dyrda. Także B. Psik zapewniała, że należy w końcu rozpocząć budowę chodnika przy ul. Katowickiej.

Po kolejnym zapewnieniu burmistrza o dodatkowych środkach dla TPD, Kamil Widłok wycofał swój wniosek. Pozostałe cztery wnioski radni przyjęli. 

Projekt budżetu ocenił Marek Szklorz. - Mam takie odczucie, że w budżecie zabrakło większego odzwierciedlenia naszych wniosków - powiedział. Razem z Henrykiem Kopcem zwracali uwagę na to, że w gminie brakuje zasad wydawania środków z nadwyżek lub oszczędności (głównie po przetargach), które pojawiają się w ciągu roku.

Prawie 19 mln zł na inwestycje

Dochody gminy Pszczyna w 2016 r. wynosić będą 179 mln 75 tys. 850 zł, a wydatki - 164 mln 806 tys. 187 zł. Budżet przewiduje zaciągnięcie kredytu w wysokości 6 mln zł. - Chciałbym podziękować za znalezienie konsensusu - powiedział po głosowaniu radnych burmistrz Dariusz Skrobol.

Na inwestycje w przyszłym roku przeznaczono 18 mln 885 tys. 250 zł. Poniżej publikujemy wszystkie zadania inwestycyjne, które znajdują się w budżecie.

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W GMINIE PSZCZYNA PLANOWANE NA ROK 2016

Transport i łączność

 • Przebudowa ul. Zbożowej w ramach budowy i przebudowy ciągu ulic Paderewskiego, ul. Strzeleckiej, ul. Zbożowej, ul. Plebiscytowej wraz z kanalizacją deszczową.
 • Przebudowa ul. Sygietyńskiego w Pszczynie. Remont chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zbożową do łącznika ul. Paderewskiego - ul. Łowiecka. Przebudowa łącznika ulic Paderewskiego - ul. Łowiecka i przebudowa nawierzchni ulicy Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. K.Miarki do skrzyżowania z ul. Chopina - 4 221 340 zł
 • Rozbudowa ul. Lisiej w Studzienicach - 600 000 zł
 • Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie - etap III - 500 000 zł
 • Budowa ul. Jaworowej w Łące - etap III - 424 000 zł
 • Przebudowa ul. Miłosza - etap III - 350 000 zł
 • Projekt i przebudowa łącznika między ul. Bratków i ul. Tulipanów na Osiedlu Piłsudskiego - 54 820 zł
 • Projekt chodników na rynku i ul. Wojska Polskiego w Pszczynie - 50 000 zł
 • Projekt przebudowy ul. Witosa w Rudołtowicach - 40 000 zł
 • Przebudowa drogi bocznej od ul. Wolności w Ćwiklicach - 32 610 zł
 • Przebudowa drogi bocznej od ul. Kombatantów w Ćwiklicach - 20 140 zł
 • Projekt przebudowy ul. Bogedaina w Pszczynie - 20 000 zł
 • Wymiana dwóch wiat przystankowych na ul. Wodzisławskiej na Osiedlu Kępa - 19 000 zł
 • Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg – pomoc finansowa na projekt budowy chodnika przy DW 931 - RS Jankowice - 15 000 zł
 • Projekt budowy chodnika przy ul. Żubrów w Jankowicach - 15 000 zł
 • Projekt przebudowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej - 13 000 zł
 • Wymiana wiaty przystankowej dla Sołectwa Studzionka - 3 500 zł
 • Zakup wiaty przystankowej - RS Piasek - 3 200 zł
 • Zakup wiaty przystankowej - RS Studzionka - 3 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na wykup gruntów pod Centrum Przesiadkowe w Pszczynie - 345 630 zł
 • Rozbudowa pomieszczeń OSP w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach – etap II - 176 100 zł
 • Nabycie gruntu przy ul. Sokolej w Wiśle Małej - 98 500 zł
 • Projekt i wykonanie instalacji c.o. gaz w przyjętym Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej - 80 000 zł
 • Nabycie udziału wynoszącego 1/4 we współwłasności nieruchomości przy ul. Katowickiej w Pszczynie - 60 000 zł
 • Wykonanie projektu audytu energetycznego dla PCKul - 50 000 zł
 • Modernizacja sali w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach - 33 000 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Czarkowie - 32 500 zł
 • Modernizacja kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Małej - 29 180 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Brzeźcach - 27 080 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa

 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Studzionka - 300 000 zł
 • Rozbudowa garażu w OSP w Rudołtowicach - 55 000 zł
 • Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Pszczynie - 36 000 zł
 • Zakup motopompy dla OSP w Wiśle Małej - 9 830 zł

Oświata i wychowanie

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP Nr 1 w Pszczynie - 2 500 000 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - termomodernizacja SP Nr 13 w Wiśle Małej - 1 000 000 zł
 • Rozbudowa SP Nr 15 w Jankowicach - 340 000 zł
 • Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego w Porębie na przedszkole - 250 000 zł
 • Projekt i rozbudowa ZSP w Piasku - 250 000 zł
 • Przebudowa boiska przy ZS nr 2 w Pszczynie - 145 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół ZSP w Jankowicach - 83 940 zł
 • Budowa placu zabaw przy PP8 - ogródek zabawowy dla najmłodszych - 82 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy ZSP w Studzienicach oraz kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP Studzienice - 70 880 zł
 • Zakup i montaż sceny modułowej przy ZSP w Wiśle Wielkiej - 61 150 zł
 • Wykonanie projektu rozbudowy SP Nr 11 w Porębie o salę gimnastyczną z zapleczem w sołectwie Poręba - 52 890 zł
 • Budowa skoczni w dal przy ZS2 w Pszczynie - 34 870 zł
 • Zagospodarowanie i rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Czarkowie - 20 000 zł
 • Projekt i budowa chodnika przy ZSP w Wiśle Małej - 19 200 zł
 • Zakup zmywarki do ZSP w Piasku - 15 800 zł
 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ZSP w Studzienicach - 11 000 zł
 • Zakup zmywarki do PP14 w Studzionce - 5 000 zł

Ochrona zdrowia

 • Dotacja na budowę Hospicjum na terenie Gminy Pszczyna - 100 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 • Zakup wózków 6-osobowych dla dzieci - 12 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec - 1 500 000 zł
 • Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego - przebudowa alei etap III - 500 000 zł
 • Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - 100 000 zł
 • Wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej na odcinku Brzeźce – Wideki - 65 000 zł
 • Budowa punktów postojowych przy ścieżce rowerowej w Łące, Studzionce, Wiśle Wielkiej i Wiśle Małej - 60 000 zł
 • Zagospodarowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej, Bielskiej, Korfantego w Pszczynie - 40 000 zł
 • Budowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Studzionce - 30 000 zł
 • Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ćwiklicach koło kościoła - 9 020 zł
 • Budowa oświetlenia przy ul. Powstańców Śląskich w Studzionce – RS Studzionka - 9 000 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia ul. Adelajdy w Studzionce - 5 000 zł
 • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie - ZO Daszyńskiego - 4 000 zł
 • Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Piasku - RS Piasek - 4 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • Dotacja celowa dla M-PBP na zakup oprogramowania do bibliografii regionalnej - 15 000 zł

Kultura fizyczna

 • Międzypokoleniowe centrum rekreacji - zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw na Osiedlu Piastów - 106 630 zł
 • Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska Orlik oraz budowa oświetlenia drogi przy Ośrodku Kultury a także dokończenie utwardzenia brukiem kręgu tanecznego przed sceną w sołectwie Piasek - 100 980 zł
 • Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Pszczynie - 100 000 zł
 • Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na Osiedlu Stara Wieś - 91 900 zł
 • Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu - Rozwój stref aktywności rodzinnej na osiedlu Kolonia Jasna - 90 000 zł
 • Zakup łodzi typu DZ dla harcerzy z terenu gminy Pszczyna - 90 000 zł
 • Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni, zakup ławek i mała architektura na osiedlu Stare Miasto - 58 600 zł
 • Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną na osiedlu Daszyńskiego - 52 000 zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół serca wsi w sołectwie Łąka - 43 000 zł
 • Dotacja dla Powiatu na uaktualnienie projektu przebudowy basenu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie - 40 000 zł
 • Budowa i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w sołectwie Studzionka - 30 000 zł
 • Budowa mini placu zabaw przy ul. Wodzisławskiej na Osiedlu Kępa - 24 000 zł
 • Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Czarkowie - 20 640 zł
 • Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - ZO Piastów - 13 970 zł
 • Zakup dwóch kompletów bramek przenośnych na Stadion Miejski w Pszczynie - 12 000 zł
 • Budowa boiska do siatkówki plażowej w sołectwie Brzeźce - 11 000 zł

Źródło: www.pszczynska.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg