Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Seminarium poświęcone odpadom

Piątek, 6 Marzec 2015

Kilkadziesiąt osób, w tym kilku radnych, wzięło udział w seminarium "Nowoczesna gospodarka odpadami - zadania stawiane samorządom", które odbyło się w miniony piątek w sali sesyjnej pszczyńskiego ratusza. Gościem seminarium była doc. dr Lidia Sieja, pracownik Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, niezależny i uznany ekspert w zakresie gospodarki odpadami.


Tak duża ilość osób biorących udział w seminarium dowodzi, że dla mieszkańców Pszczyny sprawy gospodarowania odpadami komunalnymi są bliższe i ważniejsze, niż dyskusją nad budżetem obywatelskim. W niedawnym spotkaniu poświęconemu budżetowi wzięło udział zaledwie 10 osób.

Podstawowym celem seminarium zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Dla Ziemi Pszczyńskiej" było zapoznanie mieszkańców z problemami związanymi z gospodarką odpadami . Z problemami jakie dziś towarzyszą zagospodarowaniu odpadów, a także tymi jakie w przyszłości nas czekają. W drugiej części blisko 3-godzinnego seminarium głos zabrali także mieszkańcy Pszczyny (o czym na końcu).

Na początku seminarium przedstawiciele Stowarzyszenia "Dla Ziemi Pszczyńskiej" Małgorzata Łodzińska i Marek Szklorz przypomnieli drogę, jaką przeszło Stowarzyszenie w walce o czystą Pszczynę. Przedstawiciele Stowarzyszenia przypomnieli, że Pszczyna to atrakcja turystyczna otoczona lasami starej Puszczy Pszczyńskiej i zbiornikami wodnymi. Ale ta sama Pszczyna przez planowaną budowę kompostowni stała się zagrożoną Perłą Górnego Śląska.
Zdaniem Stowarzyszenia Pszczyna jest przykładem na to w jaki sposób "wielki" biznes traktuje miejsca o bezcennej wartości kulturalnej, historycznej i turystycznej oraz zwykłych mieszkańców. Kończąc prezentację działań Stowarzyszenia Małgorzata Łodzińska stwierdziła, iż jest dumna z mieszkańców Pszczyny, że zrozumieli, iż wolność to także odpowiedzialność.

Więcej na stronie www.pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg