Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Zarośnięte rowy i przepusty

Wtorek, 24 Listopad 2015

Przepusty przy drogach gminnych niejednokrotnie są zaniedbane i zarośnięte, co grozi podtopieniem okolicznych posesji. Na szczególnie zły stan rowów melioracyjnych oraz przepustów na ul. Grzebłowiec zwrócił uwagę już po raz kolejny radny Marek Szklorz, który ubiega się o wykonanie prac związanych z ich remontem.

Radny Marek Szklorz na prośbę mieszkańców ponowił swój wcześniejszy wniosek o podjęcie działań przez Urząd Miejski w Pszczynie zmierzających do udrożnienia rowu przydrożnego przez właściwego zarządcę drogi, gdyż ma to ogromne znaczenie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców gminy Pszczyna zamieszkujących ul. Grzebłowiec.

Fot. Arkadiusz Gardiasz

Obecna interpelacja:

Interpelacja radnego Marka Szklorza złożona 22 października 2015 r., dotycząca udrożnienia rowów przy ulicy Grzebłowiec.
Odpowiedź na interpelację radnego.

Wcześniejsza interpelacja radnego:

Interpelacja radnego Marka Szklorza złożona w dniu 30 czerwca 2015 r. dot. naprawy przepustów oraz udrożnienia rowu przy ul. Grzebłowiec.
Odpowiedź na interpelację radnego.

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg