Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Mniej pieniędzy dla osiedli i sołectw?

Niedziela, 11 Październik 2015

Burmistrz zaproponował sołtysom i przewodniczącym osiedli zmniejszenie budżetu dla jednostek pomocniczych o około 180 tysięcy złotych. Propozycja ta nie spotkała się z entuzjazmem. Klub radnych "Ziemia Pszczyńska" złożył wniosek, aby kwota nie ulegała zmianie.

We wrześniu sołtysom i przewodniczącym osiedli została przekazana informacja o planowanym obcięciu o około 30% środków finansowych dla jednostek pomocniczych. Burmistrz Dariusz Skrobol zaproponował zmniejszenie tej części budżetu z 500 tysięcy do 320 tysięcy złotych.

- Razem ze skarbnikiem zrobiliśmy bardzo dokładną analizę kierunkowości i celowość wydatkowania środków przez rady sołeckie i osiedlowe. Okazało się, że ich duża część jest przeznaczana na konsumpcję różnego rodzaju. To nie do końca zgadza się z kierunkiem wydatkowana opisaną w ustawie o finansach publicznych - powiedział burmistrz i dodał, że patrząc na zaangażowanie środków i ich wydatkowanie uważa, że zaproponowana kwota jest wystarczająca.

Jak tłumaczył, nie oznacza to wcale, że na osiedla i w sołectwa będzie mniej pieniędzy. - Dzisiaj jednostki pomocnicze dostały dodatkowe ogromne wsparcie w postaci budżetu obywatelskiego, a to w zasadzie wielokrotność budżetów rad sołeckich i osiedlowych - wyjaśniał.

Krótko po tej informacji Klub Radnych "Ziemia Pszczyńska" złożył wniosek, aby kwotę budżetu dla jednostek pomocniczych gminy Pszczyna na rok 2016 w wysokości 497.000 zł pozostawić na tym samym poziomie, zgodnie z projektem planu budżetu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, który został przekazany jednostkom 27 sierpnia 2015 r.

Po reakcji radnych burmistrz zapowiedział, że ponownie spotka się z sołtysami i z przewodniczącymi osiedli. Jak mówi, dopuszcza możliwość pozostawienia budżetu na jednostki pomocnicze na dotychczasowym poziomie, aczkolwiek będzie to zależało między innymi od wskaźnika wpływów budżetowych z tytułu podatków.

Budżet gminy Pszczyna na 2016 rok powinien być przedłożony radzie do 16 listopada.

Wniosek Klubu Radnych "Ziemia Pszczyńska", na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie 24 września br. został przyjęty jednogłośnie - 20 głosami za pozostawieniem obecnego budżetu dla jednostek pomcniczych gminy Pszczyna.

Źródło: www.pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg