Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Można wrócić do uchwały?

Niedziela, 11 Październik 2015

W 2005 r. gmina chciała zmienić granicę pomiędzy Łąką a Pszczyną, głównie z powodu nieścisłości związanych z ul. Sznelowiec. Przez błąd granicy nie zmieniono. Radni pytają dziś, czy do uchwały w tej sprawie można wrócić?

Problem dotyczy 499 osób, głównie mieszkańców części ul. Sznelowiec. Choć w dowodach osobistych zapisane mają, że mieszkają w Pszczynie, to zawsze uważali się za mieszkańców miasta. Okazuje się jednak, że teren, na którym mieszkają należy do sołectwa Łąka. O sprawie pisaliśmy w sierpniu br. („Gazeta Pszczyńska" nr 16).

28 września odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, którego tematem była kontrola doraźna w zakresie sytuacji związanej z adresem zameldowania i zamieszkania mieszkańców ulicy Sznelowiec oraz przynależności tych mieszkańców do danej jednostki pomocniczej gminy Pszczyna.

W 2005 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę ws. wystąpienia z wnioskiem do MSWiA o przyłączenie do Pszczyny spornego terenu. We wniosku pojawił się błąd, a nowa, poprawiona uchwała nie została poddana pod głosowanie. Dlaczego do dziś nie zmieniono nieścisłości pomiędzy adresem zameldowania a zamieszkania? - W 2008 r. ówczesny premier rządu zapowiedział, że do końca roku zlikwiduje meldunki. Proces legislacyjny trwa bardzo długo i ciągle jest przedłużany. Nowym terminem przestania obowiązywania meldunków jest 1 stycznia 2018 r. - tłumaczył Jarosław Kosobudzki, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Pszczynie. Podkreślał, że do dziś osoby, które przeprowadzają się na sporny teren, meldowane są w Pszczynie.

2015-09::1442868859-dsc01892.jpg

Radny Arkadiusz Gardiasz pytał, czy przeprowadzone konsultacje i poprawiona uchwała z 2005 r. spełniają nadal wymogi prawne? - W zakresie konsultacji ustawa się nie zmieniła. Przepisy zmieniły się tylko w zakresie organu, który opiniuje wojewodzie te zmiany. Być może wystarczyłoby zwrócić się o opinię do Głównego Geodety Kraju i wrócić z wnioskiem o zmianę granic do wojewody – mówił naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Zbigniew Zywert.

Komisja Rewizyjna ma raz jeszcze zająć się tematem. Arkadiusz Gardiasz mówi, że trzeba sprawdzić, dlaczego uchwała z 2005 roku nie została wykonana. Problem jak widać powraca po 10 latach.

Źródło: www.pszczynska.pl

Poprzedni artykuł dotczący mieszkańców ul. Sznelowiec i granic - Spór o granicę, pieniądze i ludzi

2015-09::1442869026-2.png

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg