Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Kolonia Jasna Nasze Osiedle - spotkanie z autorką książki!

Niedziela, 23 Czerwiec 2024

Szanowni Państwo!

Osiedle Kolonia Jasna obchodzi swoje 90. urodziny – to okres pełen historii, zmian i rozwoju, które ukształtowały obecne oblicze tego wyjątkowego miejsca. Od tamtego czasu osiedle stało się nie tylko miejscem zamieszkania, ale również wspaniałą, zintegrowaną społecznością. W ciągu dziewięciu dekad nasze osiedle przeżywało liczne przemiany. Od Kolonii Bronisława Pierackiego, Kolonii Grzebłowiec oraz osiedla Mikołaja Kopernika po obecną nazwę Kolonia Jasna.

Każda dekada przynosiła nowe wyzwania, ale i nowe osiągnięcia – wspólne działania na rzecz rozwoju infrastruktury, szkoły, przedszkola czy placów zabaw. Choć na pierwszy rzut oka osiedle może wydawać się zwyczajnym fragmentem miasta, skrywa w sobie wiele opowieści o ludziach, którzy tu żyli, pracowali i byli częścią swojej małej ojczyzny.

Przy tej okazji mamy przyjemność zaprosić Państwa na promocję publikacji autorstwa Ireny Lip pt. „Kolonia Jasna Nasze Osiedle", której celem jest popularyzacja wiedzy o historii osiedla, jego pierwszych mieszkańcach oraz ich wspomnieniach. Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 czerwca 2024 r. o godz. 17.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 maja 10.

Autorka poświęciła kilka lat na zebranie informacji, poszukiwania materiałów archiwalnych oraz rozmowy z mieszkańcami. W publikacji przedstawiła nie tylko historyczne fakty, ale także osobiste historie mieszkańców, ich wspomnienia, codzienne życie oraz ważne wydarzenia, które kształtowały to osiedle. Chcemy, aby ta publikacja była źródłem wiedzy, inspiracji i dumy dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Irena Lip jest pszczynianką od urodzenia, od 1999 roku mieszka na Kolonii Jasnej, od 13 lat pełni funkcję członka Zarządu naszego osiedla, jest emerytowaną nauczycielką I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

Pamiętajmy i pielęgnujmy naszą historię!

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kolonia Jasna
Arkadiusz Gardiasz

 

Pomysł przygotowania opracowania o historii naszego osiedla – osiedla Kolonia Jasna – zrodził się wiosną 2017 r. na zebraniu Zarządu osiedla Kolonia Jasna. Zachęcaliśmy więc Mieszkańców osiedla, w trakcie Ogólnych Zebrań Mieszkańców, corocznych spotkań Seniorów osiedla oraz innych spotkań, do współpracy i udostępnienia swoich archiwalnych zbiorów, pamiątek i zdjęć.

W maju 2022 r., na podstawie czterech artykułów opracowanych przeze mnie i opublikowanych wcześniej w tyskim dwutygodniku NOWE INFO, Zarząd osiedla Kolonia Jasna przygotował wystawę plenerową przedstawiającą historię naszego osiedla. Od tego momentu zainteresowanie mieszkańców tym tematem wzrosło i pojawiła się możliwość uzupełnienia zebranych materiałów. Po przymusowej przerwie w moich poszukiwaniach, wymuszonej okresem pandemii, postanowiłam dokończyć prace i przygotować tę publikację w formie odbiegającej odrobinę od wcześniejszych założeń.

Informacje w nim zawarte są wynikiem żmudnych poszukiwań materiałów archiwalnych oraz rozmów przeprowadzonych przeze mnie z Mieszkańcami-Seniorami osiedla Kolonia Jasna oraz z członkami ich rodzin. Wykorzystałam także pamiątki archiwalne pozyskane od Mieszkańców oraz zdjęcia archiwalne i współczesne wybranych miejsc osiedla.

Ponadto udało mi się zachęcić kilkoro mieszkańców i osób związanych z naszym osiedlem do przygotowania własnych wspomnień związanych z osiedlem lub informacji na temat instytucji znajdujących się na terenie osiedla oraz sąsiadujących, jak parafia katolicka z ulicy M. SkłodowskiejCurie. Mieszkańcy naszego osiedla są oczywiście także wychowankami innych szkół i przedszkoli niż te z ulicy Księżycowej, pracują nie tylko na terenie osiedla, i są także przedstawicielami innych wyznań. Zbierając materiały do tej publikacji kierowałam się jednak chęcią przedstawienia pogłębionej informacji na temat instytucji zlokalizowanych na osiedlu lub bardzo blisko sąsiadujących z nim.

 Sama zostałam mieszkanką osiedla Kolonia Jasna w 1999 r., kiedy wreszcie przeprowadziłam się z mężem i dziećmi do wybudowanego przez nas domu przy ulicy Bratniej. Jednakże moje związki z osiedlem są dużo dłuższe. Samo osiedle obserwowałam od lat 50-tych XX w., kiedy odwiedzałam ciocię, siostrę mojej mamy, mieszkającą na Rogatce. Na osiedlu mieszkał też kuzyn mojej mamy. W 1978 r. zamieszkałam z rodziną na osiedlu Piastów. Moje dzieci od lat 80-tych XX w. chodziły do szkoły i przedszkola przy ulicy Księżycowej, a właścicielami działki, na której mieszkamy, byliśmy na wiele lat przed przeprowadzką.

Myślę, że informacje tu zebrane są ważne i ciekawe dla wszystkich mieszkańców osiedla Kolonia Jasna, a przede wszystkim naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Jest to bowiem opowieść o historii naszej małej ojczyzny, uwzględniająca bezpośredni przekaz Seniorów, których jest z nami coraz mniej. Podobnie jak zaciera się pamięć, znikają zdjęcia z dawnych lat – jest ich coraz mniej w naszych archiwach i zapominamy, kogo przedstawiają.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w poszukiwaniu materiałów do tego opracowania, w szczególności Mieszkańcom-Seniorom osiedla Kolonia Jasna i członkom ich rodzin, którzy poświęcili mi czas i przekazali ciekawe informacje związane z historią osiedla, historią ich rodzin, a także udostępnili mi swoje zdjęcia archiwalne. Szczególne podziękowania składam: Krystynie i Alfonsowi Mrzykom, Marii Mice, Klarze Pławeckiej, Annie Pistelok (Waleckiej), Edeltraudzie Plincie, Łucji Kudzi, Małgorzacie Żabińskiej, Krystynie Pośpiech, Krystynie Ryt, Elżbiecie i Andrzejowi Johnom, Teresie Świerkot, Magdalenie Michałek, Marii Koczendzie, Lidii i Stanisławowi Tatarom, Mirosławie Manowskiej, Marii Blaszczyk, Marcie Nycz, Annie Nowak, Oli Tomaszewskiej, Eli Stryczek, Bogumile Wali, Danucie Folek, Ewie Drzyzdze, Grzegorzowi Botorowi, Antoniemu Bartoszowi, Janinie Romanek, Danucie Kuś, Agnieszce Bogusz, Magdalenie Bienioszek i Janowi Farudze.

Warte podkreślenia jest, że niektórzy z moich rozmówców–Seniorów odeszli, w czasie pandemii lub później. W tym opracowaniu pozostawili swój ślad.

Autorka publikacji pt. „Kolonia Jasna Nasze Osiedle"
Irena Lip

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg