Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Dzikie wysypisko i ruiny zagrażające pieszym - działka uporządkowana!

Piątek, 16 Czerwiec 2023

Stan prywatnej działki przy ulicy Kopernika w Pszczynie na osiedlu Śródmieście do niedawna pozostawiał wiele do życzenia. Na terenie zalegały śmieci, a ruiny budynku położone bezpośrednio przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej zagrażały pieszym. Po interwencji radnego, w pierwszych dniach czerwca, teren został uporządkowany.

Na problem zwrócił uwagę radny Arkadiusz Gardiasz. Jak pisał w interpelacji do burmistrza, od kilku lat stan przedmiotowej działki był katastrofalny - zaśmiecona (dzikie wysypisko śmieci) oraz zniszczone ogrodzenie. Jego zdaniem pozostałości po budynku realnie zagrażały pieszym poruszającym się wzdłuż chodnika - chodziło o odpadające cegły, kawałki betonu i tynku. Działka ta znajduje się w bliskiej odległości od placu zabaw przy ulicy Bramkowej w Pszczynie.

- Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego, wnoszę o podjęcie odpowiednich działań. Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego należy do ustawowych obowiązków właścicieli (użytkowników) nieruchomości. Nie wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rodzi konsekwencje w postaci wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji nakazującej wykonanie tych obowiązków - pisze radny Arkadiusz Gardiasz.

Jak dodaje, podstawą prawną jest art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g. oraz postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku. Na tej podstawie burmistrz może wydać decyzję nakazującą uporządkowanie działki, wskazując sposób tego uporządkowania i jeśli jest taka potrzeba - usunięcie odpadów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach.

W odpowiedzi burmistrz Dariusz Skrobol poinformował, że Straż Miejska w Pszczynie pismami z 8 marca oraz 12 maja 2023 roku wystąpiła do właściciela działki - EHN S.A. Sp. Komandytowa Studzienice - o jej uporządkowanie.

- W trakcie wizji w terenie przeprowadzonej 24 maja patrol Straży Miejskiej stwierdził, że teren przedmiotowej działki nie został jeszcze uporządkowany. W przypadku braku działań w kierunku uporządkowania działki przez jej właściciela w terminie do 2 czerwca 2023 r., zostanie wydana decyzja nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania (na podstawie art. 26 ustawy o odpadach Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) - dodaje burmistrz Pszczyny.

Radnemu udostępniona została również kopia korespondencji z właścicielem działki prowadzonej od grudnia 2021 roku.

6 czerwca wpłynęła od burmistrza Pszczyny informacja, że działka została uporządkowana - teren został wykarczowany, ogrodzenie zabezpieczono dodatkową siatką, a ruchome elementy fragmentu muru zostały usunięte.

Radny dokonał oględzin miejsca w środę 14 czerwca. Efekty prac porządkowych ocenia pozytywnie. - Wszystko jest uporządkowane i zabezpieczone - komentuje A. Gardiasz. Jak jednak wskazuje, na terenie zauważył już porzuconą oponę.

Źródło: www.pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg