Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Dzikie wysypisko i ruiny zagrażające pieszym - działka uporządkowana!

Piątek, 16 Czerwiec 2023

Stan prywatnej działki przy ulicy Kopernika w Pszczynie na osiedlu Śródmieście do niedawna pozostawiał wiele do życzenia. Na terenie zalegały śmieci, a ruiny budynku położone bezpośrednio przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej zagrażały pieszym. Po interwencji radnego, w pierwszych dniach czerwca, teren został uporządkowany.

Na problem zwrócił uwagę radny Arkadiusz Gardiasz. Jak pisał w interpelacji do burmistrza, od kilku lat stan przedmiotowej działki był katastrofalny - zaśmiecona (dzikie wysypisko śmieci) oraz zniszczone ogrodzenie. Jego zdaniem pozostałości po budynku realnie zagrażały pieszym poruszającym się wzdłuż chodnika - chodziło o odpadające cegły, kawałki betonu i tynku. Działka ta znajduje się w bliskiej odległości od placu zabaw przy ulicy Bramkowej w Pszczynie.

- Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego, wnoszę o podjęcie odpowiednich działań. Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego należy do ustawowych obowiązków właścicieli (użytkowników) nieruchomości. Nie wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rodzi konsekwencje w postaci wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji nakazującej wykonanie tych obowiązków - pisze radny Arkadiusz Gardiasz.

Jak dodaje, podstawą prawną jest art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g. oraz postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku. Na tej podstawie burmistrz może wydać decyzję nakazującą uporządkowanie działki, wskazując sposób tego uporządkowania i jeśli jest taka potrzeba - usunięcie odpadów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach.

W odpowiedzi burmistrz Dariusz Skrobol poinformował, że Straż Miejska w Pszczynie pismami z 8 marca oraz 12 maja 2023 roku wystąpiła do właściciela działki - EHN S.A. Sp. Komandytowa Studzienice - o jej uporządkowanie.

- W trakcie wizji w terenie przeprowadzonej 24 maja patrol Straży Miejskiej stwierdził, że teren przedmiotowej działki nie został jeszcze uporządkowany. W przypadku braku działań w kierunku uporządkowania działki przez jej właściciela w terminie do 2 czerwca 2023 r., zostanie wydana decyzja nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania (na podstawie art. 26 ustawy o odpadach Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) - dodaje burmistrz Pszczyny.

Radnemu udostępniona została również kopia korespondencji z właścicielem działki prowadzonej od grudnia 2021 roku.

6 czerwca wpłynęła od burmistrza Pszczyny informacja, że działka została uporządkowana - teren został wykarczowany, ogrodzenie zabezpieczono dodatkową siatką, a ruchome elementy fragmentu muru zostały usunięte.

Radny dokonał oględzin miejsca w środę 14 czerwca. Efekty prac porządkowych ocenia pozytywnie. - Wszystko jest uporządkowane i zabezpieczone - komentuje A. Gardiasz. Jak jednak wskazuje, na terenie zauważył już porzuconą oponę.

Źródło: www.pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg