Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Oświadczenie Stowarzyszenia Dla Ziemi Pszczyńskiej

Poniedziałek, 19 Czerwiec 2023

Szanowni Państwo,
w dniu 31 maja 2023 z inicjatywy firmy Remondis odbyło się spotkanie z mieszkańcami w związku z planowaną modernizacją zakładu zlokalizowanego przy ulicy Cieszyńskiej w Łące.

Mieszkańcy przystąpili do spotkania z obawami i pytaniami dotyczącymi planowanych działań mając na uwadze uprzedni cel inwestycyjny Spółki w tym miejscu tj. budowa kompostowni -instalacji do przetwarzania 30.000 t (pierwotnie) odpadów oraz zapewniania wówczas o braku jej uciążliwości oraz adekwatności takiej lokalizacji. Zapewnienia te jak wiemy z relacji osób przebywających w sąsiedztwie instalacji, które w innych miejscach powstały, mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, realne są za to uciążliwości dla mieszkańców.

Również członkowie Stowarzyszenia „Dla Ziemi Pszczyńskiej”, które w imieniu mieszkańców kategorycznie domagało się odstąpienia od budowy kompostowni odpadów przez w/w firmę byli uczestnikami tego spotkania i aktywnie brali w nim udział. Nasza obecność, nasz głos i nasze pytania pozostały jednak niezauważone w podsumowaniu tego spotkania opublikowanym w lokalnych mediach.

Poprzez niniejsze oświadczenie pragniemy poinformować mieszkańców o tym co budzi nasz niepokój i zaapelować do Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola o zmianę lokalizacji PSZOK-u. Bowiem taka alternatywa została przez Burmistrza podczas spotkania zasygnalizowana.

Lokalizacja obecnego PSZOK-u, uciążliwego dla mieszkańców, pomiędzy dwoma osiedlami mieszkalnymi, w bliskiej odległości zbiornika Goczałkowickiego, studni głębinowych wody pitnej zaopatrujących mieszkańców gminy Pszczyna i zabytkowego parku pszczyńskiego jest społecznie nie akceptowalna i naszym zdaniem wymaga podjęcia działań przez włodarzy.

Najważniejszym pytaniem, niestety bez odpowiedzi, jest stanowisko właściciela gruntu na którym funkcjonuje obecny zakład czyli spółki gminnej PIK (brak przedstawicieli spółki na spotkaniu). Obecny na spotkaniu Burmistrz Pszczyny nie rozwiał zgłaszanych wątpliwości. Brak transparentności w tym zakresie bardzo nas zaskakuje i budzi niepokój co do działań i planów właściciela gruntu.

Zdaniem Stowarzyszenia „Dla Ziemi Pszczyńskiej” gmina Pszczyna powinna rozważyć, z wykorzystaniem środków zewnętrznych, zbudowanie nowoczesnego PSZOK i udostępnianie go kolejnym Wykonawcą wygrywającym postepowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie Pszczyna. W ten sposób zwiększylibyśmy konkurencyjność na w/w usługę. Budowa PSZOK- u na terenie Spółki komunalnej przez jednej podmiot komercyjny naszym zdaniem może wpłynąć na ograniczenie konkurencyjności w naszej gminie, co z kolei może rzutować na cenę.

Pomimo dużej uciążliwości obecnego zakładu sygnalizowanej przez mieszkańców od wielu lat firma Remondis nie podjęła się od 2012 roku widocznych modernizacji, które by te uciążliwości mogły ograniczyć. Trudno dziwić się mieszkańcom, że pytają czy rozbudowa i modernizacja PSZOK spowoduje zwiększenie faktycznej ilości odpadów skoro aktualnie gminnych odpadów jest około 18 000 ton odpadów rocznie, przy zezwoleniu na przerób 50 000 ton rocznie oraz zainwestowaniu kilkunastu milionów złotych nakładów przez Spółkę prywatną – nie można mieć wątpliwości, że to budzi niepokój. Zwiększenie przepustowości skutkować będzie zwiększeniem uciążliwości funkcjonowania tego zakładu m.in. poprzez nasilony ruch samochodów. Skoro mieszkańcy gminy Pszczyna tak dużych ilości odpadów nie wyprodukują to czy śmieci będą przerabiane w przyszłości także z innej gminy? Ten głos mieszkańców powinien zostać usłyszany – a w szczególności w przygotowanym po spotkaniu publicznym oświadczeniu te obawy mogły zostać jednoznacznie rozwiane.

Będziemy, szczególnie po doświadczeniach z planowaną poprzednią inwestycją Remondis na tym terenie, uważnie analizować plany inwestycyjne i przekazywać nasze uwagi do wiadomości opinii publicznej. W razie zagrożenia interesów społecznych będziemy reagować.

Z poważaniem
Stowarzyszenie „Dla Ziemi Pszczyńskiej” 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg