Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Na os. Kolonia Jasna będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h?

Środa, 19 Kwiecień 2023

Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Księżycowej, a także wprowadzenie na osiedlu Kolonia Jasna strefy ruchu uspokojonego, z obowiązującym ograniczeniem prędkości do 30km/h to postulaty radnych Arkadiusza Gardiasza i Marka Szklorza. Warto dodać, że podczas zebrania sprawozdawczego na osiedlu mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na osiedlu, popierając powyższe rozwiązania.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców osiedla Kolonia Jasna odnośnie stanu bezpieczeństwa wzdłuż ul. Księżycowej w Pszczynie oraz po przeprowadzonej wizji w terenie, radni Arkadiusz GardiaszMarek Szklorz zawnioskowali o podjęcie działań mających na celu stworzenie strefy ruchu uspokojonego.

W piśmie do burmistrza proponują zmianę organizacji ruchu wzdłuż ul. Księżycowej w celu uspokojenia ruchu samochodowego oraz zastosowanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, którego celem jest ograniczenie prędkości.

- To rozwiązanie sprawdziło się już przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie - uważają radni. - Lokalizacja zarówno szkoły jak i przedszkola powoduje, iż przy ul. Księżycowej występuje bardzo duży ruch zarówno samochodów (kilkaset dziennie - rodzice dowożący dzieci) jak i uczniów, którzy uczęszczają do placówek oświatowych pieszo (obecnie do Przedszkola Publicznego nr 6 w Pszczynie uczęszcza 142 dzieci, natomiast do Szkoły Podstawowej nr 6 - 395 uczniów). W ciągu tygodnia przed szkołą dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego przejścia dla pieszych. Kierowcy przekraczają prędkość oraz parkują samochody ograniczając widoczność. Sprawa była zgłaszana już pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego W Pszczynie - uzasadniają.

Drugi postulat dotyczy wprowadzenia na osiedlu Kolonia Jasna strefy ruchu uspokojonego, z obowiązującym ograniczeniem prędkości do 30km/h. W chwili obecnej strefa taka obowiązuje wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie w Pszczynie.

- Powyższe propozycje byłyby kontynuacją wcześniej podjętych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na osiedlu, między innymi poprzez przebudowę infrastruktury drogowej przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Pszczynie oraz zmianę organizacji ruchu wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie - argumentują radni.

Z uwagi na kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaproponowali, aby wystąpić o opinię wyżej wymienionych propozycji do Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie oraz Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Ponadto zawnioskowali o przeprowadzenie spotkania/wizji w terenie z udziałem przedstawicieli w/w urzędów oraz poinformowanie o jego terminie wnioskodawców.

- W trosce o dobro wszystkich mieszkańców oraz w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych między innymi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wnosimy o pozytywne rozpatrzenie przedmiotowej interpelacji - zakończyli pismo.

Warto dodać, że podczas ostatniego zebrania sprawozdawczego na os. Kolonia Jasna mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na osiedlu, popierając powyższe rozwiązania.

W odpowiedzi burmistrz poinformował, że 20 kwietnia o godzinie 10.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 odbędzie się spotkanie poświęcone poprawie bezpieczeństwa na os. Kolonia Jasna. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie oraz Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Źródło: www.pless.pl 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg