Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Pszczyna łapie deszczówkę!

Poniedziałek, 20 Luty 2023

Od 15 lutego br. mieszkańcy gminy Pszczyna mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje związane z budową urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Nabór wniosków potrwa do końca marca br.

- Zależało nam na stworzeniu spójnych oraz kompleksowych rozwiązań, mających na celu upowszechnianie proekologicznych form małej retencji wśród mieszkańców gminy. Dzisiejsze zmiany klimatyczne, których doświadczamy, wymagają szybkich i zdecydowanych działań. Umiejętne wykorzystanie małej retencji winno być nie tylko dobrą praktyką, ale także naszym wspólnym obowiązkiem, który wynika z konieczności przystosowania się do zachodzących zmian klimatu - mówi Arkadiusz Gardiasz radny Rady Miejskiej w Pszczynie.

Ze środków budżety gminy Pszczyna mogą być udzielane dotacje na realizację inwestycji polegających na budowie lub montażu urządzeń służących do gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Do urządzeń tych należą:

 1. podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe o pojemności co najmniej 1 m3;
 2. naziemny, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe o pojemności co najmniej 1 m3;
 3. system bioretencji (system o pojemności co najmniej 5 m3 i nie większy niż 10 m3 służący do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zorganizowanego ciągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe zaprojektowany z uwzględnieniem nasadzeń, które są w stanie przetrwać okresowe susze jak i okresowe zalanie oraz właściwości przepuszczalnych gruntu np. ogrody deszczowe, oczka wodne);:
 4. urządzenia retencyjno - rozsączające tj. instalację zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne, o pojemności co najmniej 1 m.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. opracowanie dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania;
 2. zakup używanych zbiorników lub urządzeń retencyjno - rozsączających
 3. finansowanie eksploatacji, naprawi remontów systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych:
 4. zadania, które realizowane są przez wnioskodawcę w wyniku nałożenia na niego , w drodze nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, na postawie art. 234 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Łączna suma dotacji nie może przekroczyć 2 500,00 zł na jedną nieruchomość. Wysokość dotacji wynosi 100 % rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, lecz nie więcej niż:

 • 100 zł za każdą rozpoczętą 0,1 m3 objętości zbiornika naziemnego;
 • 200 zł za każdą rozpoczętą 0,1 m3 objętości zbiornika podziemnego lub urządzenia retencyjno-rozsączającego;
 • 250zł za każdą rozpoczęty 1 m3 objętości systemu bioretencji.

Więcej informacji na stronie: www.pszczyna.pl

Fot. Pixabay

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg