Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Zielony czek dla Stowarzyszenia Nie Dokarmiaj Smoga

Środa, 19 Październik 2022

Pszczyńskie Stowarzyszenie Nie Dokarmiaj Smoga otrzymało Zielony czek od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostało wyróżnione w kategorii programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

"Zielone czeki" to prestiżowe nagrody przyznawane od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach osobom i wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Laureatów wyłania Kapituła złożona z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody.

Podczas gali zorganizowanej 11 października w sali konferencyjnej Stadionu Śląskiego w Chorzowie zielone czeki wraz ze specjalnymi statuetkami odebrali:

  • w kategorii Ekologiczna osobowość roku - Gabriela Kaczyńska, dziennikarka Radio Katowice wraz ze swą córką Mają;
  • w kolejnej kategorii: Gmina przyjazna dla czystego powietrza - Gmina Goczałkowice-Zdrój;
  • w kategorii Inwestycja proekologiczna - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach;
  • w kategorii: Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej - pszczyńskie Stowarzyszenie "Nie Dokarmiaj Smoga.

- Nasze stowarzyszenie działa aktywnie na rzecz poprawy jakości powietrza od 2019 r. kontynuując działalność antysmogową, którą rozpoczęliśmy w 2016 r. jako nieformalna grupa mieszkańców gminy Pszczyna. Rok 2021 był dla nas rokiem szczególnym ze względu na pierwszą ważną datę uchwały antysmogowej - 1 stycznia 2022 r. wchodził w życie zakaz korzystania z najstarszych pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Przez cały 2021 r. intensyfikowaliśmy nasze działania informacyjne dotyczące treści uchwały antysmogowej oraz możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, a edukując kładliśmy nacisk na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie - mówi prezes stowarzyszenia Aleksandra Antes-Szewczyk.

- Chcemy edukować i chronić przede wszystkim dzieci, młodzież i seniorów, bo ich zdrowie jest najbardziej narażone na skutki smogu. Liczne badania wskazują, że przebywanie w skażonym środowisku wywołuje wiele chorób neurodegeneracyjnych u seniorów oraz źle wpływa na rozwój dzieci i młodzieży - dodaje.

- W tym miejscu dziękujemy bardzo wszystkim osobom oraz instytucjom za zaangażowanie, pomoc i współpracę, ciekawe wykłady i udział w filmach wykonanych wspólnie z Telewizją Pszczyńską - wspomina.

- Rezultatem zrealizowanych projektów był nie tylko wzrost wiedzy mieszkańców naszego miasta i powiatu na temat uchwały antysmogowej oraz programu Czyste Powietrze, lecz również wzrost świadomości ekologicznej i zaangażowania lokalnej społeczności w walkę o poprawę jakości powietrza. Nasze dalsze działania będą dążyły do tego, by kolejne pokolenia mogły się prawidłowo rozwijać, mogły być zdrowe, uśmiechnięte i szczęśliwe - podsumowuje.

Źródło: www.pless.pl 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg