Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Zielony czek dla Stowarzyszenia Nie Dokarmiaj Smoga

Środa, 19 Październik 2022

Pszczyńskie Stowarzyszenie Nie Dokarmiaj Smoga otrzymało Zielony czek od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostało wyróżnione w kategorii programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

"Zielone czeki" to prestiżowe nagrody przyznawane od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach osobom i wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Laureatów wyłania Kapituła złożona z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody.

Podczas gali zorganizowanej 11 października w sali konferencyjnej Stadionu Śląskiego w Chorzowie zielone czeki wraz ze specjalnymi statuetkami odebrali:

  • w kategorii Ekologiczna osobowość roku - Gabriela Kaczyńska, dziennikarka Radio Katowice wraz ze swą córką Mają;
  • w kolejnej kategorii: Gmina przyjazna dla czystego powietrza - Gmina Goczałkowice-Zdrój;
  • w kategorii Inwestycja proekologiczna - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach;
  • w kategorii: Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej - pszczyńskie Stowarzyszenie "Nie Dokarmiaj Smoga.

- Nasze stowarzyszenie działa aktywnie na rzecz poprawy jakości powietrza od 2019 r. kontynuując działalność antysmogową, którą rozpoczęliśmy w 2016 r. jako nieformalna grupa mieszkańców gminy Pszczyna. Rok 2021 był dla nas rokiem szczególnym ze względu na pierwszą ważną datę uchwały antysmogowej - 1 stycznia 2022 r. wchodził w życie zakaz korzystania z najstarszych pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Przez cały 2021 r. intensyfikowaliśmy nasze działania informacyjne dotyczące treści uchwały antysmogowej oraz możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, a edukując kładliśmy nacisk na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie - mówi prezes stowarzyszenia Aleksandra Antes-Szewczyk.

- Chcemy edukować i chronić przede wszystkim dzieci, młodzież i seniorów, bo ich zdrowie jest najbardziej narażone na skutki smogu. Liczne badania wskazują, że przebywanie w skażonym środowisku wywołuje wiele chorób neurodegeneracyjnych u seniorów oraz źle wpływa na rozwój dzieci i młodzieży - dodaje.

- W tym miejscu dziękujemy bardzo wszystkim osobom oraz instytucjom za zaangażowanie, pomoc i współpracę, ciekawe wykłady i udział w filmach wykonanych wspólnie z Telewizją Pszczyńską - wspomina.

- Rezultatem zrealizowanych projektów był nie tylko wzrost wiedzy mieszkańców naszego miasta i powiatu na temat uchwały antysmogowej oraz programu Czyste Powietrze, lecz również wzrost świadomości ekologicznej i zaangażowania lokalnej społeczności w walkę o poprawę jakości powietrza. Nasze dalsze działania będą dążyły do tego, by kolejne pokolenia mogły się prawidłowo rozwijać, mogły być zdrowe, uśmiechnięte i szczęśliwe - podsumowuje.

Źródło: www.pless.pl 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg