Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Korpus Wsparcia Seniorów

Poniedziałek, 4 Lipiec 2022

Zapraszamy Seniorów do udziału w Programie  pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanym przez Urząd Miejski w Pszczynie oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem programu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:
  a) zamieszkuje na terenie Gminy Pszczyna,
  b) jest osobą w wieku 65 lat i więcej, mającą problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkającą z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia,
  c) wyrazi zgodę na udział w Programie, przestrzeganie regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji Programu,
  d) złoży wniosek o udział w Programie.
 2. Gmina Pszczyna realizuje Moduł II niniejszego Programu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu  zamieszkania przez osoby starsze poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”/ teleopieki.
 3. Udział w Programie jest bezpłatny. Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 4. Zgłoszenie uczestnika nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

II. INFORMACJE O PRORGAMIE

W ramach Programu zapewniamy  seniorom:

 1. Dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy
  z następujących funkcji:
  a) przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  b) detektor upadku,
  c) czujnik zdjęcia opaski,
  d) lokalizator GPS,
  e) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  f) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
 2. Sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu - opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia, wciśnięcie przez seniora guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor
  ( ratownik medyczny ) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pierwszej pomocy seniorowi.
  W zależności od sytuacji dyspozytor:
  a) zapewni wsparcie emocjonalne przez telefon,
  b) poprosi o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innego wskazanego  przez Seniora we wniosku,
  c) wezwie służby ratunkowe.

III. TERMINY REALIZACJI

 1. Program będzie realizowany do dnia 31.12.2022 roku.
 2. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zgłoszenie się do udziału w Programie poprzez:
  a) pobranie i złożenie formularza zgłoszeniowego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w  Pszczynie przy ul. Rynek 2 (parter, pok. 4) lub w Wydziale Polityki Społecznej UM w Pszczynie  przy ul. Dworcowej 30 (II piętro, pok. 23);
  b) formularz można również  przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2; 43-200 Pszczyna ( liczy się data wpływu).
 3. Wnioski można składać od dnia 04.07.2022 do dnia 22.07.2022 roku.
 4. Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy  Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie tel.: 32 449 38 78.

Dokumenty do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie:
http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/Korpus-Wsparcia-Seniorow/idn:3069

Źródło/Fot.: Urząd Miejski w Pszczynie 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg