Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Korpus Wsparcia Seniorów

Poniedziałek, 4 Lipiec 2022

Zapraszamy Seniorów do udziału w Programie  pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanym przez Urząd Miejski w Pszczynie oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem programu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:
  a) zamieszkuje na terenie Gminy Pszczyna,
  b) jest osobą w wieku 65 lat i więcej, mającą problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkającą z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia,
  c) wyrazi zgodę na udział w Programie, przestrzeganie regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji Programu,
  d) złoży wniosek o udział w Programie.
 2. Gmina Pszczyna realizuje Moduł II niniejszego Programu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu  zamieszkania przez osoby starsze poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”/ teleopieki.
 3. Udział w Programie jest bezpłatny. Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 4. Zgłoszenie uczestnika nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

II. INFORMACJE O PRORGAMIE

W ramach Programu zapewniamy  seniorom:

 1. Dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy
  z następujących funkcji:
  a) przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  b) detektor upadku,
  c) czujnik zdjęcia opaski,
  d) lokalizator GPS,
  e) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  f) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
 2. Sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu - opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia, wciśnięcie przez seniora guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor
  ( ratownik medyczny ) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pierwszej pomocy seniorowi.
  W zależności od sytuacji dyspozytor:
  a) zapewni wsparcie emocjonalne przez telefon,
  b) poprosi o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innego wskazanego  przez Seniora we wniosku,
  c) wezwie służby ratunkowe.

III. TERMINY REALIZACJI

 1. Program będzie realizowany do dnia 31.12.2022 roku.
 2. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zgłoszenie się do udziału w Programie poprzez:
  a) pobranie i złożenie formularza zgłoszeniowego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w  Pszczynie przy ul. Rynek 2 (parter, pok. 4) lub w Wydziale Polityki Społecznej UM w Pszczynie  przy ul. Dworcowej 30 (II piętro, pok. 23);
  b) formularz można również  przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2; 43-200 Pszczyna ( liczy się data wpływu).
 3. Wnioski można składać od dnia 04.07.2022 do dnia 22.07.2022 roku.
 4. Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy  Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie tel.: 32 449 38 78.

Dokumenty do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie:
http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/Korpus-Wsparcia-Seniorow/idn:3069

Źródło/Fot.: Urząd Miejski w Pszczynie 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg