Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Nawierzchnia parkingu przy żłobku w złym stanie. Kiedy będzie remont?

Środa, 2 Grudzień 2020

Stan nawierzchni parkingu Żłobka Miejskiego w Pszczynie pozostawia wiele do życzenia, na co po raz kolejny zwrócił uwagę radny Arkadiusz Gardiasz. Tymczasem urząd poinformował, że na zlecenie gminy powstała dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych, a w październiku zgłoszenie robót budowlanych zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

- W nawiązaniu do wniosku, który złożyłem 1 lutego 2018 roku (pisaliśmy o tym tutaj - przyp. red.) oraz w związku z bardzo złym stanem nawierzchni parkingu przed Żłobkiem Miejskim w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, zwracam się z zapytaniem na temat aktualnego stanu prac nad realizacją przedmiotowej inwestycji - napisał w piśmie do burmistrza Arkadiusz Gardiasz.

Radny zauważa, że w drugim kwartale bieżącego roku został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych. Dokumentacja obejmowała przebudowę odcinka drogi wewnętrznej o długości ok. 40 m, bocznej od ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie oraz budowę 10 miejsc postojowych przy tej drodze.

- Żłobek Miejski w Pszczynie to wyspecjalizowana placówka opiekuńczo - wychowawcza, gwarantująca opiekę dzieciom od 20. tygodnia do 3. roku życia z terenu całej gminy. Komisje Rady Miejskiej w Pszczynie wielokrotnie wnioskowały o realizację przedmiotowego przedsięwzięcia - zwraca uwagę Gardiasz. - Ponadto z uwagi na aktualny stan techniczny nawierzchni (w załączeniu dokumentacja fotograficzna), wnoszę o pilne doraźne prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na przedmiotowej działce

W odpowiedzi burmistrz poinformował, że dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych wraz z kosztorysem inwestorskim została wykonana. Wartość robót budowlanych wynosi 108.131,02 zł brutto. W październiku 2020 roku zgłoszenie robót budowlanych zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

- Dołożę wszelkich starań, aby w trakcie roku budżetowego wygospodarować środki niezbędne na realizację zadania - zapewnił burmistrz Dariusz Skrobol.

Źródło: www.pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg