Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Bezpieczniej na ul. M. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie

Czwartek, 19 Listopad 2020

W terminie do 21 grudnia br. przebudowana zostanie ulica Skłodowska w zakresie budowy chodników i zmiany organizacji ruchu. Wcześniej kilkukrotnie w sprawie bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej interweniowali radni Arkadiusz Gardiasz, Grzegorz KuczeraMonika Rąba oraz dyrekcja Przedszkola nr 5 w Pszczynie wraz z rodzicami. 

Dzisiaj Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił wynik postępowania przetargowego na realizację zadania  pn.: „Przebudowa ul. Skłodowskiej- Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu”, zakres planowanych robót obejmuje:

  1. Etap pierwszy zlokalizowany jest w okolicy kościoła. Prace będą polegały na budowie chodnika o długości 11,50 m po prawej stronie jezdni. Projektowany chodnik zostanie utworzony w celu przeniesienia istniejącego przejścia dla pieszych. Nowe przejście zostanie wyniesione ponad nawierzchnie jezdni o 12 cm. Wyniesione przejście zostało zaprojektowane o wymiarach 4,0x6,30 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Dodatkowo zostanie utwardzony teren zlokalizowany między istniejącym ogrodzeniem Hospicjum a parkingiem przy ul. Skłodowskiej. Utwardzenie zostało zaplanowane na długości 80,0 m od ronda do istniejącego wjazdu do Kościoła.

  2. Etap drugi zlokalizowany jest w okolicy sklepu „LIDL”. Prace budowlane przeprowadzone w obszarze ul. Skłodowskiej będą polegały na budowie peronu autobusowego o długości 5,0 m i szerokości 2,50 m oraz łącznika projektowanego peronu z istniejącym chodnikiem biegnącym po prawej stronie wzdłuż ulicy Skłodowskiej.

  3. Etap trzeci przebudowy drogi gminnej obejmuje obszar w okolicy Przedszkola nr 5 przy ul. Skłodowskiej. Etap ten przewiduje budowę chodnika po prawej stronie jezdni o długości 112,0 m. W celu bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu ulicy Skłodowskiej zaprojektowano pas zieleni pomiędzy jezdnią a projektowanym chodnikiem. Dla bezpieczeństwa osób korzystających z projektowanego przejścia dla pieszych, zaprojektowano wyniesione przejście ponad jezdnię o 12 cm.

- Od wielu lat zabiegałem o zmianę organizacji ruchu wzdłuż ul. Skłodowskiej, aby uspokoić ruchu samochodowy oraz wdrożyć rozwiązania komunikacyjne realnie poprawiające bezpieczeństwo. Jednym z takich  elementów ruchu, do którego udało mi się przekonać Urząd Miejski w Pszczynie i projektanta, jest budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych. Takie przejścia stanowią idealne rozwiązanie zmuszające kierującego pojazdem do ograniczenia prędkości - mówi radny Arkadiusz Gardiasz.

Powyższe zadnie za kwotę 170 441,25 zł zrealizuje firma Brukserwis Piotr Zalesiński z Czechowic-Dziedzic.

Pełna treść złożonych interpelacji:

Wcześniejsze artykuły:

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg