Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Bezpieczniej na ul. M. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie

Czwartek, 19 Listopad 2020

W terminie do 21 grudnia br. przebudowana zostanie ulica Skłodowska w zakresie budowy chodników i zmiany organizacji ruchu. Wcześniej kilkukrotnie w sprawie bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej interweniowali radni Arkadiusz Gardiasz, Grzegorz KuczeraMonika Rąba oraz dyrekcja Przedszkola nr 5 w Pszczynie wraz z rodzicami. 

Dzisiaj Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił wynik postępowania przetargowego na realizację zadania  pn.: „Przebudowa ul. Skłodowskiej- Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu”, zakres planowanych robót obejmuje:

  1. Etap pierwszy zlokalizowany jest w okolicy kościoła. Prace będą polegały na budowie chodnika o długości 11,50 m po prawej stronie jezdni. Projektowany chodnik zostanie utworzony w celu przeniesienia istniejącego przejścia dla pieszych. Nowe przejście zostanie wyniesione ponad nawierzchnie jezdni o 12 cm. Wyniesione przejście zostało zaprojektowane o wymiarach 4,0x6,30 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Dodatkowo zostanie utwardzony teren zlokalizowany między istniejącym ogrodzeniem Hospicjum a parkingiem przy ul. Skłodowskiej. Utwardzenie zostało zaplanowane na długości 80,0 m od ronda do istniejącego wjazdu do Kościoła.

  2. Etap drugi zlokalizowany jest w okolicy sklepu „LIDL”. Prace budowlane przeprowadzone w obszarze ul. Skłodowskiej będą polegały na budowie peronu autobusowego o długości 5,0 m i szerokości 2,50 m oraz łącznika projektowanego peronu z istniejącym chodnikiem biegnącym po prawej stronie wzdłuż ulicy Skłodowskiej.

  3. Etap trzeci przebudowy drogi gminnej obejmuje obszar w okolicy Przedszkola nr 5 przy ul. Skłodowskiej. Etap ten przewiduje budowę chodnika po prawej stronie jezdni o długości 112,0 m. W celu bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu ulicy Skłodowskiej zaprojektowano pas zieleni pomiędzy jezdnią a projektowanym chodnikiem. Dla bezpieczeństwa osób korzystających z projektowanego przejścia dla pieszych, zaprojektowano wyniesione przejście ponad jezdnię o 12 cm.

- Od wielu lat zabiegałem o zmianę organizacji ruchu wzdłuż ul. Skłodowskiej, aby uspokoić ruchu samochodowy oraz wdrożyć rozwiązania komunikacyjne realnie poprawiające bezpieczeństwo. Jednym z takich  elementów ruchu, do którego udało mi się przekonać Urząd Miejski w Pszczynie i projektanta, jest budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych. Takie przejścia stanowią idealne rozwiązanie zmuszające kierującego pojazdem do ograniczenia prędkości - mówi radny Arkadiusz Gardiasz.

Powyższe zadnie za kwotę 170 441,25 zł zrealizuje firma Brukserwis Piotr Zalesiński z Czechowic-Dziedzic.

Pełna treść złożonych interpelacji:

Wcześniejsze artykuły:

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg