Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Czy to Łąka, czy to Pszczyna?

Wtorek, 25 Sierpień 2015

Według dowodów osobistych są mieszkańcami Pszczyny. Oficjalne mapy mówią jednak, że mieszkają w Łące. Problem ma ok. 500 mieszkańców, no właśnie – jakiej miejscowości?
Aniela Sapek w bloku przy ul. Sznelowiec mieszka 35 lat. Zawsze myślała, że jest mieszkanką Pszczyny. Tam jest bowiem zameldowana. Ale teren, na którym mieszka leży w granicach administracyjnych Łąki. W takiej sytuacji jest ok. 500 osób, mieszkających przy tej ulicy (po prawej stronie jadąc od ul. Zdrojowej).

Czują się mieszkańcami Pszczyny

Już od kilku lat sprawę próbują wyjaśnić. - W Pszczynie mamy kościół, do którego chodzimy, szkołę, do której uczęszczają nasze dzieci, w wyborach głosujemy w lokalu w Pszczynie, z tym miastem jesteśmy związani – mówi A. Sapek. - To jest absurd! Przecież wszyscy wiedzą, że bloki związane są z miastem, na wsiach jest budownictwo jednorodzinne – dodaje. Za mieszkańcami idą też pieniądze (choćby w ramach środków dla sołectw lub osiedli, czy od tego roku – budżetu obywatelskiego). - Czujemy się mieszkańcami Pszczyny – mówią. W 2004 r. wystosowali petycję, by te tereny przyłączyć do miasta. Wniosek o informację w tej sprawie złożył teraz radny Arkadiusz Gardiasz.

Całej sprawie smaczku dodaje fakt, iż 10 lat temu podjęto próbę rozwiązania problemu. W grudniu 2005 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę „w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Miasta Pszczyna i Gminy Pszczyna (wsi Łąka)”. Chodziło o przyłączenie do Pszczyny ponad 74 ha, które stanowiły obszar Łąki.

W 2005 r. przyznali się do błędu

We wniosku do ministra tłumaczono, że ustalając granice w 1997 r. „Zarząd Miasta Pszczyna nie dokonał kompleksowej analizy przebiegu granic poszczególnych miejscowości” i że część Łąki „nie posiada cech charakterystycznych dla obszaru typowo wiejskiego”. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy Łąki opowiedzieli się przeciw zmianie, a mieszkańcy os. Kolonia Jasna – za zmianą.

We wniosku do ministra pojawił się jednak błąd, a zmieniona uchwała nie została przegłosowana. „Z uwagi na emocje społeczne wywołane uchwałą, kolejne osoby piastujące funkcję organu wykonawczego gminy nie zdecydowały się na wystąpienie z odpowiednią inicjatywą uchwałodawczą” - tłumaczy dziś burmistrz Dariusz Skrobol w odpowiedzi na wniosek radnego Arkadiusza Gardiasza.

Burmistrz twierdzi, że dla niego sprawa jest zamknięta. O zmianie granic nie chcą też słyszeć w Łące. - Obecna granica jest granicą historyczną, i tak już okrojoną. Był taki okres, kiedy Łąka była w gminie Wisła Wielka, wcześniej była samodzielną jednostką – gromadzką radą narodową. Zawsze w jej granicach znajdowała się w znacznej części ul. Sznelowiec - tłumaczy Krystian Czypek, radny z Łąki.

2015-08::1440660540-granica.jpg

Więcej o tej sprawie można przeczytać  w najnowszym numerze "Gazety Pszczyńskiej".

Źródło: www.pszczynska.pl

Wniosek radnego Arkadiusza Gardiasza złożony 4 sierpnia 2015 r., dotyczący uchwały nr XXXVIII/360/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2005 r. oraz odpowiedź burmistrza Pszczyny

 

2015-08::1440573974-mapa-os-kolonia-jasn

2015-08::1440574346-mapa-laka.jpg

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg