Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Czy to Łąka, czy to Pszczyna?

Wtorek, 25 Sierpień 2015

Według dowodów osobistych są mieszkańcami Pszczyny. Oficjalne mapy mówią jednak, że mieszkają w Łące. Problem ma ok. 500 mieszkańców, no właśnie – jakiej miejscowości?
Aniela Sapek w bloku przy ul. Sznelowiec mieszka 35 lat. Zawsze myślała, że jest mieszkanką Pszczyny. Tam jest bowiem zameldowana. Ale teren, na którym mieszka leży w granicach administracyjnych Łąki. W takiej sytuacji jest ok. 500 osób, mieszkających przy tej ulicy (po prawej stronie jadąc od ul. Zdrojowej).

Czują się mieszkańcami Pszczyny

Już od kilku lat sprawę próbują wyjaśnić. - W Pszczynie mamy kościół, do którego chodzimy, szkołę, do której uczęszczają nasze dzieci, w wyborach głosujemy w lokalu w Pszczynie, z tym miastem jesteśmy związani – mówi A. Sapek. - To jest absurd! Przecież wszyscy wiedzą, że bloki związane są z miastem, na wsiach jest budownictwo jednorodzinne – dodaje. Za mieszkańcami idą też pieniądze (choćby w ramach środków dla sołectw lub osiedli, czy od tego roku – budżetu obywatelskiego). - Czujemy się mieszkańcami Pszczyny – mówią. W 2004 r. wystosowali petycję, by te tereny przyłączyć do miasta. Wniosek o informację w tej sprawie złożył teraz radny Arkadiusz Gardiasz.

Całej sprawie smaczku dodaje fakt, iż 10 lat temu podjęto próbę rozwiązania problemu. W grudniu 2005 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę „w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Miasta Pszczyna i Gminy Pszczyna (wsi Łąka)”. Chodziło o przyłączenie do Pszczyny ponad 74 ha, które stanowiły obszar Łąki.

W 2005 r. przyznali się do błędu

We wniosku do ministra tłumaczono, że ustalając granice w 1997 r. „Zarząd Miasta Pszczyna nie dokonał kompleksowej analizy przebiegu granic poszczególnych miejscowości” i że część Łąki „nie posiada cech charakterystycznych dla obszaru typowo wiejskiego”. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy Łąki opowiedzieli się przeciw zmianie, a mieszkańcy os. Kolonia Jasna – za zmianą.

We wniosku do ministra pojawił się jednak błąd, a zmieniona uchwała nie została przegłosowana. „Z uwagi na emocje społeczne wywołane uchwałą, kolejne osoby piastujące funkcję organu wykonawczego gminy nie zdecydowały się na wystąpienie z odpowiednią inicjatywą uchwałodawczą” - tłumaczy dziś burmistrz Dariusz Skrobol w odpowiedzi na wniosek radnego Arkadiusza Gardiasza.

Burmistrz twierdzi, że dla niego sprawa jest zamknięta. O zmianie granic nie chcą też słyszeć w Łące. - Obecna granica jest granicą historyczną, i tak już okrojoną. Był taki okres, kiedy Łąka była w gminie Wisła Wielka, wcześniej była samodzielną jednostką – gromadzką radą narodową. Zawsze w jej granicach znajdowała się w znacznej części ul. Sznelowiec - tłumaczy Krystian Czypek, radny z Łąki.

2015-08::1440660540-granica.jpg

Więcej o tej sprawie można przeczytać  w najnowszym numerze "Gazety Pszczyńskiej".

Źródło: www.pszczynska.pl

Wniosek radnego Arkadiusza Gardiasza złożony 4 sierpnia 2015 r., dotyczący uchwały nr XXXVIII/360/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2005 r. oraz odpowiedź burmistrza Pszczyny

 

2015-08::1440573974-mapa-os-kolonia-jasn

2015-08::1440574346-mapa-laka.jpg

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg