Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

PBO - zagłosuj na Kolonię Jasną!

Wtorek, 6 Październik 2020

Trwa głosowanie w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim. Do 19 października br. możemy oddawać głosy na projekty w PBO 2021. Zachęcamy Państwa do głosowania i poparcia projektów związanych z osiedlem Kolonia Jasna.

Jak co roku głosowanie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego przebiega za pośrednictwem panelu do głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl oraz, dla wszystkich nie korzystających z Internetu, na tradycyjnych kartach do głosowania.

 

PROJEKT LOKALNY NR 28

Zielona i aktywna Kolonia Jasna – nasadzenia drzew oraz modernizacja strefy aktywności sportowej na osiedlu.

W ramach niniejszego projektu planuje się zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Kolonia Jasna, jako ścieżkę nasadzeń zastępczych, rekompensacyjnych związanych z wycięciem podczas przebudowy ul. Słonecznej drzew oraz krzewów. Zakłada się kontynuację wcześniej rozpoczętych działań poprzez zakup drzew, krzewów, kwiatów, nasion (celem utworzenia łąk kwietnych) oraz montaż małej architektury (ławki, kosze). Ponadto planuje się renowację trawiastego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Pszczynie oraz wykonanie nowego oświetlenia terenów przyszkolnych i boisk sportowych.

Głównym celem niniejszego projektu jest wzbogacenie ekosystemu miejskiego, zwiększenie atrakcyjności okolicy, podniesienie walorów estetycznych osiedla i jakości przestrzeni miejskiej. Stworzenie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni publicznej. Takiej, do której dostęp mają wszyscy i takiej, która tworzy obraz miasta, przyjaznego miejsca do życia. Zieleń miejska przyczynia się do poprawy, jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności, jest elementem kompozycji urbanistycznej, wpływa na charakter i wygląd ulic i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów.

Wartość: 125 867,00 zł

Autorzy projektu: Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz

 

PROJEKT OGÓLNOGMINNY NR 4

Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice.
Park – Zielone Płuca Pszczyny.

W ramach projektu planuje się zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Dobrawy (osiedle Piastów), ul. Bielską (osiedle Siedlice) oraz ul. Skłodowską (osiedle Kolonia Jasna). Głównym celem niniejszego projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej – parkowej pomiędzy trzema dużymi osiedlami. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców oraz brak odpowiedniej przestrzeni do spędzania wolnego czasu w tej części Pszczyny. Jego realizacja pozwoli na wykorzystanie wolnego terenu, jako miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców pobliskich osiedli. Pragniemy stworzyć strefę relaksu oraz miejsce aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Wartość: 125 000,00 zł

Autorzy projektu: Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz, Kamil Widłok

 

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg