Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Pierwszy etap nasadzeń drzew na ulicy Słonecznej zakończony

Czwartek, 2 Kwiecień 2020

W ramach pierwszego etapu w ciągu ulicy Słonecznej zasadzono 76 klonów czerwonych (Acer rubrum) - odmiana Scanlon. Jest to pierwszy etap dużego projektu nasadzeń zieleni zarówno na ul. Słonecznej (planowane nasadzenia wzdłuż chodnika) jak i na całym osiedlu Kolonia Jasna. 

Serdecznie dziękujemy firmie Ogrody Brudek za świetną robotę i pełen profesjonalizm!

Zadanie, oprócz nasadzenia drzew spełniających parametry zaleceń jakościowych Związku Szkółkarzy Polskich, obejmuje również: wymianę gruntu pod każde drzewo w ilości 1 metra sześciennego ziemi urodzajnej, łącznie 76 metrów sześciennych wraz z zastosowaniem hydrożelu; zastosowanie palików w ilości 3 sztuk na pojedyncze drzewo wraz z ustabilizowaniem poprzez przybicie rygli, łącznie 228 sztuk palików; wykonanie misy chłonnej przy każdym drzewie oraz wyściółkowanie jej korą; udzielenie 3-letniego okresu gwarancji zachowania żywotności drzew (pielęgnacja, nawadnianie, wymianę jeśli drzewo uschnie).

Warto dodać, że "Zielona Kolonia Jasna - posadźmy drzewa na naszym osiedlu" to projekt Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, którego autorami są Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz. Zakłada on zakup drzew, krzewów, kwiatów oraz montaż małej architektury (ławki i kosze) na teren osiedla Kolonia Jasna.

- Jako zarząd osiedla Kolonia Jasna podejmujemy działania, aby stworzyć przemyślaną zieloną przestrzeń publiczną na naszym osiedlu. Jesteśmy w posiadaniu kompleksowego projektu zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Księżycowej oraz zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż ul. Słonecznej. Dzięki powyższej dokumentacji staramy się w miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie je realizować, wykorzystując również Pszczyński Budżet Obywatelski - mówi Arkadiusz Gardiasz.

Kolejnym etapem projektu w ramach PBO, w tym roku będzie kontynuacja nasadzeń wzdłuż ul. Skłodowskiej, w sumie kilkanaście grusz drobnoowocowych 'Chanticleer', kilkadziesiąt drzew przy ul. Księżycowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz zakup ławek i koszy na teren osiedla.

- Wiadomo, że siłą miast jest przede wszystkim dobrze przemyślana przestrzeń publiczna. Ta, do której dostęp mają wszyscy i ta, która tworzy obraz miasta, przyjazne miejsce do życia. Zieleń miejska przyczynia się do poprawy, jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności, jest elementem kompozycji urbanistycznej, wpływa na charakter i wygląd ulic i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Stan środowiska, a więc poziom zanieczyszczenia powietrza, ilość zieleni i jej stan zdrowotny, warunki przewietrzania, poziom hałasu, wilgotności i temperatur powietrza, stan zanieczyszczenia wód oraz gleb, krajobraz miejski, wszystkie te czynniki mają bardzo duży wpływ, na jakość życia w mieście. Zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów. Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu - komentuje Arkadiusz Gardiasz, przewodniczący zarządu osiedla Kolonia Jasna.

Umowa z wykonawcą została podpisana końcem lutego. Koszt zadania opiewa na kwotę 59 097,60 zł, a zrealizuje je firma Ryszard Brudek Ogrody Zakładanie i Pielęgnacja.

Fot. Arkadiusz Gardiasz

Źródło: www.pless.pl

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg