Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Kompostujesz bioodpady?Możesz być zwolniony z części opłaty za śmieci

Piątek, 20 Marzec 2020

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą być zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęli wczoraj radni zgromadzeni na sesji. Deklaracje będzie można składać od 4 maja br.

W czwartek, 19 marca podczas XVII Sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę, w myśl której gmina zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

- Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w wysokości 3,00 zł od osoby w stosunku do stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny - czytamy w uchwale.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w której zadeklarował kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracje w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie posesji.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja, a deklaracje będzie można składać od 4 maja.

Źródło: www.pless.pl 
Fot. pless.pl 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg