Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Kompostujesz bioodpady?Możesz być zwolniony z części opłaty za śmieci

Piątek, 20 Marzec 2020

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą być zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęli wczoraj radni zgromadzeni na sesji. Deklaracje będzie można składać od 4 maja br.

W czwartek, 19 marca podczas XVII Sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę, w myśl której gmina zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

- Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w wysokości 3,00 zł od osoby w stosunku do stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny - czytamy w uchwale.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w której zadeklarował kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracje w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie posesji.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała wchodzi w życie 1 maja, a deklaracje będzie można składać od 4 maja.

Źródło: www.pless.pl 
Fot. pless.pl 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg