Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Przejście niebezpieczne dla pieszych. Radni apelują o podjęcie działań

Środa, 15 Styczeń 2020

Na przejściu dla pieszych na ulicy Bielskiej w Pszczynie (w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiełły) dochodzi do licznych zdarzeń drogowych. Niejednokrotnie są to także wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Ostatnie tego typu zdarzenie miało miejsce 23 grudnia 2019 roku, kiedy 85-letnia piesza przechodząca w miejscu niedozwolonym znajdującym się w pobliżu pasów, została potrącona przez samochód. Mieszkańcy korzystający z przejścia, a także radni miejscy zauważają, że przyczyną tego stanu rzeczy jest niewłaściwe oświetlenie zebry. W związku z powyższym zwrócili się z apelem do burmistrza oraz zaproponowali rozwiązania problemu.

Przejście przez pasy na ul. Bielskiej w Pszczynie nie jest łatwym zadaniem. Bardzo duże natężenie ruchu samochodów na tej drodze, lokalizacja gminnego parkingu oraz niewłaściwe oświetlenie powodują, iż jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Mieszkańcy gminy wielokrotnie sygnalizowali konieczność wprowadzenia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w tym rejonie.

Pomimo wykonanego doświetlenia przejścia, widoczność w tym miejscu jest nadal znacznie ograniczona, co powoduje, że wciąż dochodzi do wielu wypadów - w tym śmiertelnych. Niezbędnym zatem staje się wprowadzenie innych rozwiązań skutecznej ochrony pieszych.

Monika Rąba w swojej interpelacji zwróciła się do burmistrza z prośbą o rozważenie możliwości instalacji w tym miejscu systemu tzw. "aktywnego przejścia dla pieszych" oraz oznakowania poziomego biało-czerwonego. - Sygnalizacja świetlna instalowana na przejściu dla pieszych zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przy przejściu przez drogę. Stanowi ona również doskonałe narzędzie, które pomaga dyscyplinować kierowców - zauważa radna miejska Monika Rąba. - Oznakowanie umieszczone nad przejściem dla pieszych informuje kierowcę o konieczności zachowania ostrożności, natomiast sygnalizacja świetlna wymusza zatrzymanie samochodów i umożliwia pieszemu bezpieczne przejście przez jezdnię, przez co w znaczny sposób wpływa na zmniejszenie liczby wypadków. Pulsujące światła włączają się na czas przejścia pieszego, gasną zaraz po tym, jak pieszy zejdzie z przejścia - tłumaczy.

Radna zauważa, że nie jest to rozwiązanie nowe i funkcjonuje już w wielu miastach w Polsce. Podstawowym celem instalacji takiego systemu jest ochrona pieszego w czasie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. - Przedmiotowe rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu w rejonie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych poprzez spowolnienie ruchu i podniesienie uwagi kierujących - podkreśla Monika Rąba i prosi burmistrza o jak najszybsze podjęcie działań w tej sprawie.

Zapytanie do burmistrza skierowali także Arkadiusz GardiaszMarek Szklorz, którzy przypomnieli, że radni Rady Miejskiej w Pszczynie uchwałą z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 wprowadzili zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bielskiej w Pszczynie" w kwocie 20.000 zł. Urząd Miejski w Pszczynie 30 lipca 2019 r. zwrócił się z prośbą o składanie ofert na wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Bielskiej w Pszczynie" z terminem składania ofert do 07.08.2019 r. Następnie zarządzeniem Burmistrza Pszczyny z dnia 13 listopada 2019 r. zmniejszono zadanie pn. "Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Bielskiej w Pszczynie" o kwotę 14 tys. zł.

- Wnosimy o szczegółową informację na temat przeprowadzonych uzgodnień z zarządcą drogi oraz innymi instytucjami w 2019 r. oraz informacji na temat aktualnej realizacji przedmiotowego zadania - zwrócili się do burmistrza radni i dodają: - odpowiednie oświetlenie przejść dla pieszych odgrywa kluczową rolę w procesie zapobiegania nieszczęśliwym zdarzeniom. To od oświetlenia zależy w dużej mierze bezpieczeństwo pieszego na przejściu.

W odpowiedzi na pismo radnych czytamy, że Urząd Miejski w Pszczynie w 2019 roku przygotował kompletną dokumentację techniczną dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 w zakresie oświetlenia ulicznego w Pszczynie na ul. Bielskiej". Zgłoszenie robót budowlanych zostało złożone w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 28 listopada 2019 r. W okresie 21 dni od zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, w związku z tym roboty budowlane mogą być prowadzone. Obecnie trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Przewiduje się, że roboty budowlane zostaną zakończone do końca kwietnia 2020 roku.

Burmistrz Dariusz Skrobol dodaje, że 19 marca 2019 r. odbyła się lustracja miejsca zagrożonego, prowadzona przez policję z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Pszczynie i Urzędu Miejskiego w Pszczynie. W trakcie lustracji ustalono, że w celu poprawy widoczności pieszych zbliżających się do przejścia, należy doświetlić przejście oraz wyciąć krzewy na długości 10 m i drzewa w ilości 7 sztuk od skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie do przejścia dla pieszych. Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów należy do zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Urząd Miejski zobowiązał się do doświetlenia przejścia dla pieszych.

Źródło: www.pless.pl

Fot. Arkadiusz Gardiasz

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg