Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Radni nie zgodzili się na podwyżkę za śmieci

Czwartek, 19 Marzec 2015

16 radnych było przeciw podwyżce. Póki co zostaje stawka 9,20 zł od osoby. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni głosowali nad projektem uchwały, który zwiększał z 9,20 zł na 9,90 zł stawkę miesięczną od osoby za odbiór śmieci segregowanych na terenie gminy Pszczyna.

Skąd taka podwyżka? Ratusz tłumaczy ją koniecznością zbilansowania dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu. „W ramach monitorowania finansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeprowadzono analizę kosztów funkcjonowania systemu w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Po przeprowadzeniu analizy finansowej ustalono, że w ww. okresie wystąpił brak zrównoważenia dochodów z opłaty i wydatków na funkcjonowanie systemu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany wysokości opłaty” - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

We wtorek członkowie Stowarzyszenia „Dla Ziemi Pszczyńskiej” wzięli udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Rady Miejskiej, gdzie zaprezentowali swój wniosek, złożony do ogłoszonych w tej sprawie konsultacji społecznych.

„Podwyżka [...] jest w naszym mniemaniu jako Stowarzyszenie bezzasadna. Zaproponowana w projekcie stawka [...] nie koreluje, ani nie wynika z rzetelnego kosztorysu i kalkulacji, lecz ustalono ją w sposób uproszczony, tj. bilansując ogólne sumy dochodów z opłat z wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie systemu od lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., dzieląc tą niedoszacowaną kwotę na liczbę mieszkańców i miesięcy. Uwzględniając okresy przeszłe i przyszłe kwotę niezrównoważoną przypadającą na jednego mieszkańca dodano do stawki 9,20 zł, ustalając w ten sposób nową wartość” - czytamy we wniosku do konsultacji.

Burmistrz w odpowiedzi na pismo przyznał, że podwyżka została obliczona na podstawie rzetelnej kalkulacji, a zarzuty są bezzasadne i nie zostały uwzględnione. - Nie chcę wchodzić w spór, ale jestem członkiem stowarzyszenia i uważam, że to my mamy rację – zabrał jako jedyny na sesji głos w tej sprawie radny Marek Szklorz.

Wcześniej projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu (4 głosy za, 2 przeciw i 9 wstrzymujących się, choć radni wyrażając opinię nie znali dokładnej kalkulacji kosztów, którą otrzymali na późniejszym posiedzeniu Komisji Gospodarki), Komisja Gospodarki nie opiniowała projektu.

Dziś radni nie zgodzili się na podwyżkę – podczas sesji Rady Miejskiej na 21 obecnych na sali radnych, 16 zagłosowało przeciw. Wstrzymali się: Krystyna Fuławka, Stanisław Goraus, Henryk Kopiec i Maria Szostak. Za projektem opowiedział się jedynie Roman Urbańczyk.

Źródło: www.pszczynaska.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg