Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Mieszkańcy głosują nad propozycją wprowadzenia opłaty ekologicznej

Wtorek, 29 Styczeń 2019

W minionym tygodniu rozpoczęły się zebrania osiedlowe. Podczas nich mieszkańcy prowadzą debatę na tematy ważne dla lokalnej społeczności, ale również zabierają głos w sprawach istotnych dla całej gminy i powiatu. Jedną z nich jest propozycja przedstawiana przez burmistrza Dariusza Skrobola i jego zastępcę Barbarę Sopot-Zembok dotycząca wprowadzenia "opłaty ekologicznej pobieranej od właścicieli budynków".

 

Do tej pory zebrania odbyły się na czterech osiedlach: Stare Miasto, Powstańców Śląskich, Józefa Piłsudskiego oraz Kolonia Jasna. Zgromadzonym mieszkańcom przedstawiona została propozycja wprowadzenia "opłaty ekologicznej pobieranej od właścicieli budynków" autorstwa kampanii obywatelskiej "Nie Dokarmiaj Smoga".

- Pewnie czytaliście Państwo apel stowarzyszenia, które działa przy POPP. Stowarzyszenie wystąpiło do nas z pismem, w którym jednym z punktów jest propozycja wprowadzenia opłaty ekologicznej. Zdecydowałem, aby na wszystkich zebraniach zapytać Państwa czy jest zgoda na wprowadzenie takiej opłaty. Na czym by to miało polegać? Dla mieszkańców, którzy opalają węglem, a nie gazem, byłaby zwiększona opłata ekologiczna w formie podatku, tak proponuje stowarzyszenie, i wszystkie środki, które zostaną w ten sposób zebrane, będą przeznaczone na wymianę źródeł ciepła. Państwo na zebraniach opiniujecie propozycję takiej opłaty pozytywnie lub negatywnie - mówił burmistrz Dariusz Skrobol podczas zebrania na os. Kolonia Jasna.

- Dziś nie jesteśmy w stanie określić, jaka to będzie opłata i w jaki sposób ona będzie generowana - czy będzie wyższa dla osób opalających budynki węglem, niższa dla osób ogrzewających gazem i innymi źródłami ciepła. Jeżeli po tych zebraniach okaże się, że jest taka chęć mieszkańców, zaczniemy pracować nad tym czy opłatę ekologiczną dla naszej gminy wprowadzić - dodał burmistrz.

Propozycja nie spotkała się jednak z pozytywną opinią zebranych. Mieszkańcy osiedli, na których do tej pory odbyły się zebrania, negatywnie zaopiniowali propozycję wprowadzenia "opłaty ekologicznej pobieranej od właścicieli budynków".

Poniżej publikujemy treść oświadczenia kampanii obywatelskiej Nie Dokarmiaj Smoga, której członkowie podkreślają, że nie zostali poinformowani o planowanym temacie dyskusji i głosowania, a także nie zostali zaproszeni, aby opisać propozycje rozwiązań.

Oświadczenie kampanii obywatelskiej Nie Dokarmiaj Smoga

Burmistrzowie, drodzy Radni i Mieszkańcy - gmina, miasto i powietrze, którym oddychamy, to nasze wspólne dobro.

Wystąpiliśmy do Radnych Miasta Pszczyna z wnioskiem, który zawiera m.in. propozycje podjęcia działań nad znaczącą poprawą jakości powietrza. Nie oczekiwaliśmy natychmiastowej odpowiedzi i działania. Chcieliśmy razem z Państwem zastanowić się nad tym, co jeszcze możemy zrobić, aby mieszkańcy, my i nasze dzieci mogli cieszyć się długie lata zdrowiem.

Pragniemy jednak wyrazić żal z powodu sytuacji, które miały miejsce podczas spotkań osiedlowych przeprowadzonych 24 stycznia (os. Stare Miasto i os. Powstańców Śląskich) oraz 25 stycznia br. (os. Piłsudskiego i os. Kolonia Jasna). Pan burmistrz wraz z panią wiceburmistrz przeprowadzili wśród przybyłych mieszkańców "konsultacje" oraz głosowanie zatwierdzone "uchwałą w sprawie wprowadzenia "opłaty ekologicznej pobieranej od właścicieli budynków" nie zapoznając uczestników z pełną treścią wniosku złożonego przez nas do Rady Miejskiej w dniu 16 stycznia br., w którym to w punkcie 5 (Cel II) mowa o " podatku dymowym."

Przedstawiciele naszej kampanii nie zostali poinformowani o planowanym temacie dyskusji i głosowania, nie zostali zaproszeni aby opisać propozycje rozwiązań.

Apelujemy o zapoznanie się z pełną treścią dokumentu przekazanego Radzie Miejskiej, który ma na celu otworzenie przestrzeni do dyskusji i wprowadzenia proekologicznych rozwiązań w naszej gminie.

Protestujemy wobec przedstawiania prowadzonych przez nas działań wybiórczo i w negatywnym świetle.

Nasza kampania ma na celu budowanie świadomości wśród mieszkańców na temat zanieczyszczenia powietrza , jego źródeł, skutków oraz różnych rozwiązań problemu.

Aby dążyć do poprawy jakości powietrza potrzebna jest współpraca a nie dyskredytacja naszych działań.

Kampania Nie Dokarmiaj Smoga

Źródło: www.pless.pl

Fot. pless.pl

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg