Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Mieszkańcy proponowali jak zagospodarować teren obok kościoła

Poniedziałek, 18 Luty 2019

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, cienia i chłodu, ciszy i relaksu, rozrywki i aktywnego spędzania czasu to główne potrzeby mieszkańców os. Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice zgłaszane w ramach konsultacji społecznych. Ich celem było wspólne stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego na granicy trzech osiedli przy ulicy Skłodowskiej, Bielskiej i Dobrawy w Pszczynie.

 

 

 

Do udziału w konsultacjach zaproszono mieszkańców 3 osiedli, które bezpośrednio sąsiadują z tym obszarem, jak również przedstawicieli lokalnych podmiotów. W toku konsultacji Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides współpracowało w szczególności z przedstawicielami Zarządów osiedla Piastów, Kolonia Jasna i Siedlice, Zakładem Zieleni Miejskiej, Rzymskokatolicką Parafią p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej oraz Hospicjum św. Ojca Pio.

Fot. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

Podczas konsultacji uczestnicy mogli zgłaszać swoje propozycje. Wśród nich znalazły się następujące potrzeby:

1. Potrzeba bezpieczeństwa

 • wszyscy uczestnicy spotkania opowiadali się za oświetleniem terenu (główne ciągi komunikacyjne powinny zostać oświetlone w bardzo dużym stopniu, natomiast ścieżki boczne w mniejszym). Szczególnie podkreślano lepsze oświetlenie okolic kapliczki nieopodal kościoła oraz placu zabaw. Kilka osób postulowało wprowadzenie monitoringu wizyjnego, choć głosy te były w zdecydowanej mniejszości,
 • mieszkańcy wskazywali również na potrzebę zwiększenia ilości patroli służb porządkowych,
 • na etapie prac związanych z projektowaniem przestrzeni parku, należałoby zaprojektować główne ciągi komunikacyjne w sposób, który umożliwiałby poruszanie się po nich służbom ratowniczym (karetka), służbom porządkowym (Policja i Straż Miejska) oraz innym podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie terenów zielonych,
 • niektóre osoby opowiadały się za brakiem ścieżek rowerowych na terenie parku, właśnie ze względu na kwestię bezpieczeństwa.

Fot. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

2. Potrzeba cienia i chłodu

 • mieszkańcy wskazywali na dodatkowe nasadzenia roślinności o zróżnicowanym charakterze. Postulowano, aby nasadzenia odbyły się zwłaszcza wzdłuż ciągów ulicy Bielskiej (północna część parku) oraz ulicy Dobrawy (południowa). Nasadzenia te miałyby przede wszystkim na celu odseparowanie przestrzeni parku od wspomnianych ciągów komunikacyjnych. Ponadto obsadzenie tych terenów drzewami i krzewami mogłoby przyczynić się do izolacji akustycznej (wyciszenia) terenu parku oraz wpłynęłoby na ograniczenie poziomu hałasu generowanego przez ruch samochodowy. Kolejnym miejscem, w którym powinny zostać wprowadzone nowe nasadzenia jest teren wokół placu zabaw. Mieszkańcy proponowali również, aby w różnych miejscach były skupiska drzew, do których nie prowadzą żadne alejki.

Fot. Oskar Piecuch /pless.pl

3. Potrzeba ciszy i relaksu

 • obszar parku jest miejscem, w którym odbywają się różnego rodzaju praktyki kultu religijnego. Z tego względu osoby biorące udział w warsztatach sugerowały wyznaczenie strefy ciszy na terenie parku w bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki Matki Boskiej Fatimskiej. Wskazano również możliwość rozbudowania otoczenia kapliczki o fontannę (oczko wodne). Zdaniem mieszkańców wprowadzenie do przestrzeni takiego elementu architektury, może przyczynić się do miejscowego obniżenia temperatury w upalne dni. Kolejnym miejscem, w którym funkcja ciszy byłaby wskazana jest bezpośrednie sąsiedztwo Hospicjum (alejka idąca wzdłuż płotu). Jedna osoba przedstawiła pomysł stworzenia ogrodu różańcowego,
 • uczestnicy byli zdecydowanie za nasadzeniem drzew w różnych częściach parku oraz stworzeniem szerokiego pasa drzew wzdłuż najbardziej ruchliwej ulicy Bielskiej, co stanowiłoby naturalną barierę ochronną przed ruchem samochodowym zwłaszcza od strony wspomnianej ulicy,
 • padły również propozycje ogrodów sensorycznych oraz tężni solankowej, które dawałaby wytchnienie, a także zainstalowania fontanny/kaskady wodnej celem zagłuszenia drogi,
 • sugerowano wprowadzenie zróżnicowania topografii terenu, np. w postaci górki lub wału (wzdłuż ulicy Bielskiej), spełniającego również funkcję ochrony akustycznej i wizualnej. Górka lub wał mogłyby posłużyć dzieciom w zimie jako górka do zjeżdżania albo być wykorzystane na park linowy (uczestnicy podkreślali, że powinno zostać przyjęte rozwiązanie funkcjonujące na Dolinie 3 Stawów w Katowicach, gdzie dostęp do parku jest bezpłatny),
 • uczestnicy byli przeciwni małej gastronomii,
 • mieszkańcy mówili o możliwości piknikowania na łące - do tego celu potrzebna jest łąka, a więc część terenu mogłaby pozostać po prostu zadbanym trawnikiem.

Fot. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

4. Potrzeba rozrywki i aktywnego spędzania czasu

 • uczestnicy proponowali zachowanie istniejącego placu zabaw, jednak wskazywali na potrzebę wprowadzenia urządzeń dla dzieci najmłodszych (do lat 3), których obecnie brakuje. Przydałyby się dodatkowe kosze na śmieci, toalety (nie toi toie), nowe ławki z oparciem. Postulowano też, aby zamiast standardowych urządzeń wprowadzić naturalne elementy, które pobudzają wyobraźnię. Jedna osoba zaproponowała, aby ujednolicić obecny plac zabaw. Teraz znajduje się tam wiele urządzeń (co jest plusem z punktu widzenia popularności placu), jednak urządzenia na nim zlokalizowane są do siebie bardzo podobne pod względem funkcji. W opinii mieszkańca biorącego udział w warsztatach, można byłoby pokusić się o ograniczenie ilości huśtawek, a wzbogacić ofertę placu o nowe i innowacyjne urządzenia (w myśl zasady "1 plac zabaw, ale dobry i nowoczesny"),
 • pojawił się pomysł, aby stworzyć labirynt, piaskownicę oraz miejsce, gdzie dzieci mogłyby się bawić wodą (np. pompy wodne),
 • uczestnicy zdecydowanie opowiadali się za stworzeniem miejsca z grami (np. szachy, warcaby, bulodrom), w którym mogliby spotykać się mieszkańcy pobliskich osiedli oraz za powstaniem amfiteatru (nie jednak jako budynek, lecz przy wykorzystaniu ukształtowania terenu). Ważne jest, by w trakcie projektowania zorientować scenę w taki sposób, aby nie była skierowana w stronę osiedla/kościoła. Dodatkowo należy pamiętać o doprowadzeniu przyłączy energetycznych,
 • teren parku mógłby zostać rozszerzony o nasyp/wał ziemny, który służyłby w zimie dzieciom jako miejsce do zjeżdżania na sankach. Wał taki mógłby zostać zlokalizowany wzdłuż ulicy Bielskiej, dzięki czemu dodatkowo odizolowanoby przestrzeń parku od pasa drogi,
 • mieszkańcy wspominali o wyznaczeniu ścieżek rowerowych oraz/lub rolkostrad na terenie parku. Dobrze byłoby, żeby ciągi umożliwiały rowerzystom i/lub rolkarzom sprawne poruszanie się (proponowano nawierzchnię asfaltową). Ścieżki powinny być w miarę szerokie, dodatkowo powinny łączyć się po przekątnych parku, aby umożliwić szybkie przemieszczanie się pomiędzy osiedlami. Oprócz tras rowerowych będących traktami komunikacyjnymi, powinny być także ścieżki o nawierzchni naturalnej (np. kamień, żwir lub tłuczeń), które lekko meandrują (nie mają charakteru prostej drogi). Rozwiązanie takie pozwoli na wyprowadzenie ruchu rowerowego na główne trakty, a na bocznych dróżkach spowolni ruch, pozwalając mieszkańcom na odpoczynek i swobodny spacer,
 • osoby uczestniczące w warsztatach podkreśliły konieczność dostawienia dodatkowych ławek w przestrzeni parku,
 • uczestnicy mówili o konieczności poszerzenia alejek parkowych w celach komunikacyjnych, (przytaczając sytuację, gdy np. równolegle ktoś biegnie, ktoś inny prowadzi wózek z dzieckiem, a ktoś jeszcze inny idzie z psem) oraz o wprowadzeniu nowych dróg komunikacyjnych w innych kierunkach niż istniejące, jak również proponowali poszerzenie w istniejącym trójkącie alejek obok kościoła do wykorzystania np. przez stragany podczas odbywającego się corocznie odpustu,
 • pojawiły się głosy za wyznaczeniem miejsca na terenie parku na ognisko/grill.

Fot. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

5. Inne potrzeby

 • zapewnienie przestrzeni dla psów (głosy były jednak podzielone. Niektórzy uczestnicy uważali, że należy wydzielić miejsce, które byłoby ogrodzone i służyło do wybiegu dla psów. Inni z kolei mówili o tym, że szkoda byłoby zabierać teren parku na ten cel, bo za osiedlem jest lasek i tam psy mogą się wybiegać), zapewnienie możliwości jednoczesnego używania terenu i korzystania z jego funkcji przez różne grupy użytkowników. W tym celu powinno być więcej centralnych punktów, tzw. "points of interest". Teraz takim punktem wydaje się być jedynie plac zabaw,
 • wprowadzenie mebli miejskich,
 • zachowanie otwartego terenu uwzględniającego znajdujące się tam instytucje. Ważne jest, żeby hospicjum i kościół były otwarte i tworzyły integralną część parku. Uczestnicy podkreślali, że w okolicach hospicjum powinna być zapewniona cisza,
 • zasypanie rowu melioracyjnego przechodzącego przez teren parku. Kilka osób wspomniało, że w zimie dzieci traktują go jako górkę do zjeżdżania, a wiosną mogłaby powstać tu rzeka kwiatów. Rów mógłby posłużyć jako element łączący różne strefy. Należy zaznaczyć, że głosy co do kwestii zachowania bądź zasypania rowu były podzielone,
 • wykupienie terenu zielonego położonego za placem zabaw w celu zapobieżenia dodatkowym inwestycjom,
 • mieszkańcy bardzo mocno podkreślali potrzebę konsultowania z nimi poszczególnych kroków "tworzenia" parku,
 • uczestnicy podkreślali, że nie chcą w parku żadnych terenów do uprawiania sportu, bo te są na osiedlach i ich zdaniem są wystarczające.

Fot. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

Mieszkańcy mieli również możliwość zabrania głosu w sprawie parku za pośrednictwem tradycyjnej poczty elektronicznej. Wśród ich propozycji znalazły się:

 • pole do mini - golfa,
 • otwarty park wodny (na wzór istniejącego w Tychach) lub płaska fontanna oraz instalacja w tej strefie jak najwięcej "zabawek" dostosowanych dla dzieci najmłodszych i dla dzieci niepełnosprawnych, jak również gier z termoplastu,
 • utrzymanie terenu zdecydowanie jako terenu zielonego - nasadzenie dodatkowych drzew, postawienie dodatkowych ławek, zostawienie łąki,
 • rozszerzenie powierzchni parkingowych: stworzenie zadaszonych miejsc parkingowych na rowery (w pobliżu kościoła i miejsc do zabaw) oraz rozszerzenie powierzchni parkingowych - np. "zielone parkingi" (pozostawienie miejsca na lądowisko dla helikopterów).

 Źródło: www.pless.pl

Konsultacje społeczne zostały sfinansowane ze środków osiedla Kolonia Jasna, osiedla Piastów oraz osiedla Siedlice.

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg