Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Mieszkańcy nadal oczekują na decyzję ws. dofinansowania OZE

Piątek, 15 Luty 2019

Ok. 700 gospodarstw domowych nadal oczekuje na decyzję ws. dofinansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina Pszczyna złożyła wniosek opiewający na łączną kwotę 22 163 647,50 zł.

Jak wcześniej informowano, wyników konkursu możemy spodziewać się w lutym. Na ten moment jednak nie jest znany dokładny termin rozstrzygnięcia. Tymczasem radni Michał Ziebura i Marek Szklorz zwrócili się do burmistrza z pytaniami kiedy gmina złożyła wniosek aplikacyjny oraz ile gospodarstw domowych z terenu gminy zdecydowało się na realizację projektów OZE.

- Wniosek o dofinansowanie dla ww. zadania został złożony 25 maja 2018 r. w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs, RPO WSL 2014-2020 - czytamy w odpowiedzi burmistrza.

Przedmiot główny złożonego przez gminę wniosku obejmuje dostawę i montaż:
- 735 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,07818 MWe;
- 188 szt. instalacji solarnych o łącznej mocy 0,40917 MWt;
- 204 szt. gruntowych oraz powietrznych o pomp ciepła o łącznej mocy 1,85840 MWt.


Ocenie konkursowej podlega m.in. ilość utworzonych instalacji fotowoltaicznych i ich wpływ na wskaźniki ekologiczne. Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 22.163.647,50 zł, z kolei planowany wkład UE opiewa na kwotę 21.055.465,12 zł (ok. 95% kosztów kwalifikowalnych). Planowana inwestycja obejmie ok. 700 gospodarstw domowych.

Jak informują urzędnicy, po rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona lista rankingowa z zaznaczeniem podmiotów, którym zostanie udzielone dofinansowanie.

Źródło: www.pless.pl
Fot. UM Pszczyna 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg