Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Zarośnięte rowy melioracyjne

Wtorek, 18 Sierpień 2015

Przepusty przy drogach gminnych niejednokrotnie są zaniedbane i zarośnięte, co grozi podtopieniem okolicznych posesji. Na szczególnie zły stan rowów melioracyjnych oraz przepustów na ul. Grzebłowiec oraz Leśnej, Wolności, Paderewskiego i Sucharskiego w Piasku zwrócili uwagę radni Marek Szklorz i Barbara Psik, którzy ubiegają się o wykonanie prac związanych z ich remontem.

Stan rowu oraz przepustów przy drodze Grzebłowiec od strony Pszczyny nie spełnia swej roli i zagraża podtopieniem okolicznych zabudowań - czytamy we wniosku wystosowanym przez radnego Marka Szklorza. Przedstawiciel os. Kolonii Jasna zwraca także uwagę na uszkodzony zjazd z ulicy Grzebłowiec do domów 3 do 5e: po lewej stronie jest wyrwa, co naraża na poważne niebezpieczeństwo ludzi przy poruszaniu się pojazdów. Nadmieniam również, iż stan nawierzchni do tych posesji, mimo licznych interwencji mieszkańców, po robotach kanalizacyjnych nie został należycie doprowadzony do użytku.

W odpowiedzi na pismo radnego, burmistrz zapewnił, że Wydział Gospodarki Komunalnej uwzględnił w tegorocznych zadaniach, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, konieczność wykonania remontu przepustu i drogi do posesji nr 3 do 5e przy ul. Grzebłowiec. Na dzień dzisiejszy droga została już uzupełniona kruszywem, natomiast przepust zostanie wyremontowany do końca listopada.

Z podobnym wnioskiem zwróciła się Barbara Psik, radna sołectwa Piasek, która zwróciła się z prośbą o przeznaczenie pieniędzy, które pozostały z wykonania projektu ul. Mickiewicza, na rzecz remontu przepustów na ul. Leśnej, Wolności, Paderewskiego i Sucharskiego. Są to przepusty w ciągu jednego rowu melioracyjnego. Na tych drogach, w okolicach tych przepustów przez cały rok tworzą się zastoiska wody na całych ich szerokościach - czytamy we wniosku.

Radna oczekuje na odpowiedź ze strony burmistrza, tymczasem Urząd Miejski wyłonił firmę, która podejmie się konserwacji i remontu odwodnienia dróg gminnych oraz przepustów pod drogami gminnymi. Zlecenie otrzymało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AKRO Bogusław Majdak. Koszt inwestycji wynosi 159.884,92 zł. Firma będzie miała 30 dni na wykonanie prac.

Źródło: www.pless.pl

 

Serdeczne podziękowania dla Pana Piotra Niemca, kierownika Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju, wystarczył jeden telefon (zgłoszenie) i w ciągu kilku dni pobocza i rowy zostały wykoszone.

Zarząd osiedla Kolonia Jasna

 

Interpelacja radnego Marka Szklorza dot. naprawy przepustów oraz udrożnienia rowu przy ul. Grzebłowiec

Odpowiedź na interpelację radnego Marka Szklorza

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg