Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

PBO - oddaj głos na Kolonię Jasną!

Wtorek, 25 Wrzesień 2018

Zachęcamy Państwa już dziś do głosowania i poparcia projektu lokalnego nr 41 związanego z osiedlem Kolonia Jasna. Swój głos można oddać do 28 września br. (piątek).

Projekt nr 41/ LOKALNE/Osiedle Kolonia Jasna/Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia na Osiedlu Kolonia Jasna


Planowany projekt będzie realizowany w następujących miejscach na terenie osiedla Kolonia Jasna:

  • teren przy Przedszkolu Publicznym nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie przy ul. Księżycowej 27;
  • droga boczna ul. Sznelowiec - działki nr 923/1041 oraz 1043.

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest przebudowa infrastruktury przy Przedszkolu Publicznym nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie poprzez utworzenie pasa postojowego dla samochodów przed budynkiem, nowego chodnika, wjazdu i terenu utwardzonego. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, która będzie uwzględniała w/w zakres jak i całą przestrzeń przed przedszkolem. Wykonanie nowych nasadzeń zieleni. Ponadto w ramach projektu przewiduje się również budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Sznelowiec (budowa 4 lamp oświetlenia) - działki nr 923/1041 oraz 1043, zgodnie z posiadanym projektem budowlanym i aktualnym pozwoleniem na budowę.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy placówkach oświatowych na osiedlu Kolonia Jasna poprzez przebudowę infrastruktury przy Przedszkolu Publicznym nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie. Obecnie do Przedszkola Publicznego nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie uczęszcza 179 dzieci – jest to jedyne publiczne przedszkole gminy Pszczyna, które posiada oddziały specjalne. Lokalizacja zarówno szkoły jak i przedszkola powoduje, iż przy ul. Księżycowej występuję bardzo duży ruch zarówno samochodów (kilkaset dziennie – rodzice dowożący dzieci) jak i uczniów, którzy uczęszczają do placówek oświatowych pieszo. Realizacja projektu wpłynie w znaczny sposób na poprawę bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców. Ponadto budowa brakującego oświetlenia ulicznego przy ul. Sznelowiec w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w/w ulicy oraz osób, pojazdów poruszających się po zmroku na osiedlu.

 Głównym beneficjentem projektu będzie lokalna społeczność – zarówno mieszkańcy osiedla Kolonia Jasna, jak również mieszkańcy całej gminy Pszczyna, którzy poruszają się po naszym osiedlu (dzieci uczęszczające do PP21 i ich rodzice. Z powstałej w ramach projektu infrastruktury skorzystają, zatem zarówno osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

Autorzy projektu: Arkadiusz Gardiasz, Agnieszka Bogusz, Marek Szklorz.

Głosowanie w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019:

Fot. Arkadiusz Gardiasz

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg