Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Przebudowa ul. Słonecznej: mieszkańcy odcięci od kanalizacji

Piątek, 18 Maj 2018

W ramach inwestycji, jaką jest przebudowa ulicy Słonecznej, mieszkańcy zyskają przede wszystkim nowy chodnik oraz jezdnię i zjazdy do posesji. Jednak, jak się okazało, część z nich w wyniku prowadzonych prac zostanie odcięta od kanalizacji deszczowej. Niektórzy boleśnie się o tym przekonali podczas ostatnich opadów deszczu, kiedy woda zaczęła powodować podtopienia w ich domach.

Sprawą zainteresowali się radni, a zarazem członkowie Zarządu Osiedla Kolonia Jasna - Arkadiusz GardiaszMarek Szklorz. Mieszkańcy z ich pomocą złożyli wniosek sygnowany podpisami, w którym proszą o wykonanie przyłączenia wszystkich niezinwentaryzowanych na mapie do celów projektowych i nieujawnionych w warunkach technicznych przykanalików kanalizacji deszczowej. - Przygotowując przedmiotową inwestycję, zarządca drogi winien uwzględnić i pokryć koszty wszystkich istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej - czytamy we wniosku.

Pismo, do którego dołączony został ten wniosek, zostało wysłane do urzędu 7 maja. Radni popierają w nim prośbę mieszkańców i zauważają, że - już we wrześniu 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Pszczynie, zwracało uwagę na zły stan kanalizacji deszczowej (kolektora głównego wraz z przyłączami) wzdłuż ul. Słonecznej i konieczność jej przebudowy. Niestety, pomimo inwentaryzacji stanu istniejącego przez biuro projektowe, otrzymanych warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych oraz informacji od zarządcy sieci, do kilkunastu posesji nie zostało zaprojektowane przyłączenie kanalizacji deszczowej (obecnie istniejące).

Ponadto radni zauważają, że z dokumentacji projektowej wynika, iż "przy wymiarowaniu odcinków kanalizacji uwzględniono przejęcie wód opadowych z posesji zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej ul. Słonecznej i Dobrawy, zarówno z dachów budynków jak i powierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych [...]. Do wymiarowania kolektorów przyjęto także ilość wód opadowych dopływających z włączeń kanałów bocznych."

- Niedopuszczalną sytuacją jest dokonywanie wymiany głównej kanalizacji deszczowej odcinając mieszkańców całkowicie od możliwości odprowadzenia wód i nawet ich o tym nie informując, czego skutkiem są podtopienia posesji - piszą we wniosku radni Arkadiusz GardiaszMarek Szklorz. - Wobec powyższego wnioskujemy o dokonanie ponownej inwentaryzacji kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do posesji, naniesienie jej na mapę do celów projektowych oraz przyłączenie wszystkich mieszkańców ul. Słonecznej posiadających obecnie odwodnienie, w ramach przedmiotowej inwestycji.

Przedstawiciele mieszkańców wnioskują również o pilne podłączenie odciętych od kanalizacji deszczowej posesji na odcinku od ul. Skłodowskiej do ul. Wesołej oraz bieżące informowanie wszystkich mieszkańców ul. Słonecznej oraz Zarząd osiedla na temat podejmowanych działań.

Źródło: www.pless.pl

 

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg