Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Wniosek radnych w sprawie działki przy ul. Sznelowiec

Sobota, 14 Kwiecień 2018

We wtorek 10 kwietnia 2018 r. radni Rady Miejskiej w Pszczynie Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz złożyli wniosek do burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola o pilne podjęcie działań mających na celu uporządkowanie terenu należącego do gminy Pszczyna w obrębie działki nr 155/34 oraz likwidację niebezpiecznej dla życia i zdrowia infrastruktury.

 

Pełna treść wniosku:

Dotyczy: uporządkowania działki gminnej przy ul. Sznelowiec.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Pszczyny odnośnie stanu nieruchomości przy ul. Sznelowiec, wnosimy o pilne podjęcie działań mających na celu uporządkowanie terenu należącego do gminy Pszczyna w obrębie działki nr 155/34 oraz likwidację niebezpiecznej dla życia i zdrowia infrastruktury.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego należy do ustawowych obowiązków właścicieli nieruchomości. Obecny stan działki, zwłaszcza urządzeń dla dzieci stwarza realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia:

  • stare i zniszczone ławki, elementy betonowe, wyrwane deski, wystające zardzewiałe śruby;
  • zardzewiałe, niezabezpieczone huśtawki, z których korzystają dzieci;
  • zaniedbana piaskownica z wystającymi/zardzewiałymi kotwami oraz ostrymi elementami z drewna;
  • w bezpośrednim sąsiedztwie/przy ogrodzeniu siedziby Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie działka jest zaśmiecona licznymi odpadami między innymi butelkami, paczkami po papierosach, torbami foliowymi, puszkami;
  • zniszczone słupki po boisku do siatkówki;
  • istniejące ogrodzenie przy drodze gminnej i powiatowej jest w wielu miejscach uszkodzone.

Mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci oraz ochronę środowiska naturalnego, wnosimy o podjęcie odpowiednich działań.

Z poważaniem
Arkadiusz Gardiasz
Marek Sklorz

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg