Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Wniosek radnych w sprawie działki przy ul. Sznelowiec

Sobota, 14 Kwiecień 2018

We wtorek 10 kwietnia 2018 r. radni Rady Miejskiej w Pszczynie Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz złożyli wniosek do burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola o pilne podjęcie działań mających na celu uporządkowanie terenu należącego do gminy Pszczyna w obrębie działki nr 155/34 oraz likwidację niebezpiecznej dla życia i zdrowia infrastruktury.

 

Pełna treść wniosku:

Dotyczy: uporządkowania działki gminnej przy ul. Sznelowiec.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Pszczyny odnośnie stanu nieruchomości przy ul. Sznelowiec, wnosimy o pilne podjęcie działań mających na celu uporządkowanie terenu należącego do gminy Pszczyna w obrębie działki nr 155/34 oraz likwidację niebezpiecznej dla życia i zdrowia infrastruktury.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego należy do ustawowych obowiązków właścicieli nieruchomości. Obecny stan działki, zwłaszcza urządzeń dla dzieci stwarza realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia:

  • stare i zniszczone ławki, elementy betonowe, wyrwane deski, wystające zardzewiałe śruby;
  • zardzewiałe, niezabezpieczone huśtawki, z których korzystają dzieci;
  • zaniedbana piaskownica z wystającymi/zardzewiałymi kotwami oraz ostrymi elementami z drewna;
  • w bezpośrednim sąsiedztwie/przy ogrodzeniu siedziby Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie działka jest zaśmiecona licznymi odpadami między innymi butelkami, paczkami po papierosach, torbami foliowymi, puszkami;
  • zniszczone słupki po boisku do siatkówki;
  • istniejące ogrodzenie przy drodze gminnej i powiatowej jest w wielu miejscach uszkodzone.

Mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci oraz ochronę środowiska naturalnego, wnosimy o podjęcie odpowiednich działań.

Z poważaniem
Arkadiusz Gardiasz
Marek Sklorz

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg