Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Ogólne Zebranie Mieszkańców na osiedlu Piastów

Wtorek, 3 Kwiecień 2018

W środę 28 marca 2018 r. odbyło się zebranie na osiedlu Piastów. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się zarówno z ubiegłorocznymi inicjatywami w swojej dzielnicy oraz dowiedzieć się o inwestycjach realizowanych na terenie całej gminy. Sami z kolei pytali o parkowanie, utrzymanie porządku na osiedlu oraz basen.

W zebraniu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 wzięło udział 24 mieszkańców osiedla Piastów. Wśród gości byli: burmistrz Dariusz Skrobol, zastępca burmistrza Pszczyny - Barbara Sopot-Zembok, a także radni gminni: Krystyna Fuławka, Arkadiusz GardiaszGrzegorz Kuczera. Tu nalezy odnotować, że obecny był także radny Kamil Widłok, który jest równocześnie przewodniczącym osiedla i pełnił rolę gospodarza zebrania. Z radnych powiatowych na sali pojawił się Damian Cieszewski, pełniący także funkcję dyrektora szkoły na osiedlu. W gronie obecnych byli też przedstawiciele władz Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tak jak na każdym zebraniu, także tutaj byli przedstawiciele policji oraz straży miejskiej.

Na wstępie głos udzielono Tomaszowi Jarczokowi, który w imieniu młodszego brata, Łukasza prosił zebranych o pomoc w zbiórce środków na zakup protezy. Przypomniał o wypadku, któremu uległ Łukasz i późniejszych komplikacjach w czasie leczenia 34-latka. Dodał, że Łukasz, który jest mieszkańcem osiedla Piastów, nie może obecnie podjąć pracy zarobkowej, a jako pracownik budowlany w przyszłości będzie musiał się także przekwalifikować. Tomasz Jarczok z góry dziękował zebranym za wsparcie i prosił o wpłaty na rzecz Łukasza poprzez stowarzyszenie Omnibus. Również w sali gimnastycznej podczas zebrania prowadzona była zbiórka, a mieszkańcy mogli datki wrzucić do kilku oznaczonych puszek.

Przewodniczący osiedla Piastów, Kamil Widłok dołączył się do tych próśb, po czym przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz ze zrealizowanych zadań.

W 2017 roku zarząd os. Piastów dysponował środkami w wysokości 36.170 zł. W ramach swoich działań dokonano wspólnie z PSM przeglądu technicznego terenów osiedla Piastów oraz urządzeń zabawowych na przyblokowych placach zabaw. Na osiedlu w minionym roku odbyły się wydarzenia w ramach Teatralnej Maszyny Pszczyna. Zarząd osiedla zorganizował Międzyosiedlowy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, a także współorganizował Piknik Rodzinny "Dzień Sąsiada" i festyn parafialny. Przewodniczący osiedla szczegółowo opisał każdą z imprez.

W ramach posiadanego budżetu zarząd osiedla zakupił nowe tablice informacyjne wraz z miejscami na ogłoszenia, namioty na imprezy plenerowe, opłacił hosting strony internetowej. Kamil Widłok dodał, że w ramach oszczędności możliwe było zorganizowanie dwóch wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców (jeden do Krakowa i Wieliczki, drugi do Chochołowa i Zakopanego).

Fot. Oskar Piecuch / pless.pl

Mieszkańcom przedstawił także prace związane z przebudową ulic Słonecznej i Dobrawy w Pszczynie oraz łączącego ich skrzyżowania. - Jest to jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez gminę Pszczyna. W ramach inwestycji zostaną przebudowane dwie najważniejsze ulice na dwóch dużych osiedlach w Pszczynie: osiedlu Piastów i osiedlu Kolonia Jasna. W miejscu istniejącego skrzyżowania ul. Dobrawy, ul. Skłodowskiej oraz ul. Słonecznej powstanie długo wyczekiwane przez mieszkańców obu osiedli rondo, powstaną ścieżki rowerowe, nowe przejścia dla pieszych, nowe chodniki oraz miejsca parkingowe, również znacznie zostanie przebudowane wąskie dzisiaj skrzyżowanie ul. Dobrawy z ul. Kazimierza Wielkiego - mówił przewodniczący.

- Wspólnie z przewodniczącym zarządu osiedla Kolonia Jasna - Arkadiuszem Gardiaszem podjęliśmy się zadania związanego z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenów zielonych wokół kościoła, zadanie to zostało przez nas złożone do PBO 2018 i cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszych osiedli, niestety zabrakło nam niewiele głosów aby to zadanie było realizowane w kwocie którą wskazaliśmy we wniosku - poinformował o międzyosiedlowej inicjatywie.

Kamil Widłok odczytał także wnioski złożone przez mieszkańców podczas ubiegłorocznego zebrania. Przypomniał, że jeden z mieszkańców prosił o wyznaczenie miejsc zielonych na osiedlu i zasadzenie nowych drzew, które byłyby zielone przez cały rok. Działania w tej sprawie zostały podjęte i takie nasadzenia będą jeszcze w tym roku wykonane na działkach położonych pomiędzy ulicami: Dobrawy, Skłodowskiej-Curie oraz Bielską. W międzyczasie podjęto też prace związane z wykonaniem koncepcji zagospodarowania tego terenu jako parku miejskiego.

Inny z mieszkańców prosił o wykonanie przejścia dla pieszych na ul Bolesława Krzywoustego z ul. Ziemowita w okolicy skrzyżowania z ul. Marii Curie - Skłodowskiej. Niestety w tym przypadku okazało się, że tej prośby zrealizować nie można, albowiem miejsce znajduje się zbyt blisko skrzyżowania i nie posiada odpowiedniej szerokości.

Ta sama osoba zawnioskowała o zamontowanie dodatkowych dużych, widocznych oznaczeń z zakazem palenia papierosów na placu zabaw przy ul. Dobrawy oraz o dokonywanie egzekucji tego zakazu przez służby porządkowe. Kamil Widłok zapowiedział, że takie oznakowanie zostanie zamontowane po zakończeniu inwestycji i budowie ogrodzenia.

Kolejny wniosek z 2017 roku dotyczył przeprowadzenia kontroli istniejącego drzewostanu na osiedlu oraz o dokonywanie regularnych prac pielęgnacyjnych na koronach drzew. Przewodniczący odczytał odpowiedź, iż takie prace prowadzone są na bieżąco przez Zakład Zieleni Miejskiej i Pszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową.

Mieszkanka prosiła o utworzenie strefy zamieszkania w granicach administracyjnych osiedla Piastów, wraz z oznakowaniem miejsc parkowania równoległego oraz prostopadłego na ul. Kazimierza Wielkiego - na wysokości Zespołu Szkół nr 1. Kamil Widłok obiecał, że zarząd osiedla wystąpi do PSM o omówienie tej propozycji.

W ostatnim ubiegłorocznym wniosku pojawiła się prośba o dostawienie ławek oraz koszy na śmieci przy chodnikach na osiedlu, głównie wzdłuż chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego od Zespołu Szkół nr 1 do przejścia podziemnego pod ul. Bielską. Przewodniczący potwierdził, że zgodnie z propozycją zainstalowane nowe elementy małej architektury.

W 2018 roku zarząd osiedla będzie miał do dyspozycji kwotę w wysokości 35.670 złotych. W preliminarzu wydatków największą część zajmuje modernizacja i wymiana urządzeń na placach zabaw - to kwota 15.810 złotych. 12.660 złotych zamierza przeznaczyć się na organizację wydarzeń kulturalno-integracyjnych,w tym: dzień dziecka, festyn oraz wyjazd integracyjny. Dodatkowe 5000 złotych to środki zaplanowane na zakup urządzeń potrzebnych do organizacji wydarzeń kulturalnych, czyli nagłośnienia i namiotów plenerowych. Najprawdopodobniej 2000 złotych będzie kosztowało wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych pomiędzy ul. Dobrawy, ul. Bielską i ul. Skłodowską i konsultacje w tej sprawie. Pozostałą część budżetu zaplanowano na opłacenie hostingu osiedlowej strony internetowej.

Następnie głos zabrali przedstawiciele policji: dzielnicowy mł. asp. Robert Sojka oraz profilaktyk st.sierż. Szymon Czysz. Funkcjonariusze przestrzegali mieszkańców osiedla Piastów przed oszustami podającymi się za wnuczków. Opisali sposób ich działania i przestrzegali obecnych, by w żadnym przypadku nie przekazywali swoich kosztowności i pieniędzy osobom obcym. Prosili, aby każdą taką sytuację zgłaszać niezwłocznie policji.

Fot. Oskar Piecuch / pless.pl

Policjanci przedstawili także dwie ważne aplikacje: Krajową Mapę Zagrożeń oraz Moją Komendę. Tłumaczyli, pokazując także specjalny filmik, jak zainstalować oprogramowanie i jak w prosty sposób zaznaczyć na mapie niebezpieczne punkty. Opowiedzieli, że na każde takie wezwanie reagują, ale istotne, aby zamieszczane informacje były kompletne i zawierały dokładną datę zdarzenia (lub powtarzających się zdarzeń) i miejsce.

Burmistrz Dariusz Skrobol w swojej prezentacji przedstawił zasady funkcjonowania budżetu gminy oraz jego złożoność. Przedstawił najważniejsze inwestycje, w tym trwająca przebudowę rynku oraz rewitalizację parku i przebudowę głównej alejki. Opisał przedsięwzięcia kulturalne związane z przystosowaniem lokali przy ulicy Piastowskiej do sali tanecznej oraz czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Zaznaczył, że ma świadomość, iż wiele firm rezygnuje z prowadzenia sklepów na starówce, aczkolwiek dodał, że jest to nieodwracalny trend w wielu polskich miastach, a miał także miejsce za granicą. W miejsce dawnych punktów handlowych pojawiają się natomiast restauracje.

Opisał także, iż najczęściej w kontekście inwestycji i gminy mówi się o drogach. To na ten element najczęściej zwracają uwagę mieszkańcy i ich przedstawiciele w radzie miejskiej. - Państwo jesteście w tej komfortowej sytuacji, że wszystkie drogi na osiedlu są utwardzone - zwrócił uwagę, dodając, że w gminie wciąż wiele jest miejsc, które wymagają takich prac. W podobny sposób opowiedział o kanalizacji, której nadal w części sołectw nie ma.

Fot. Oskar Piecuch / pless.pl

Burmistrz zapowiedział, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace przy kilku flagowych inwestycjach. Są to: wodny plac zabaw przy ulicy Bramkowej, centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym, przedłużenie ulicy Sokoła do ulicy Bogedaina, budowa osiedla Luizy, a także - dzięki wsparciu rządowemu - przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z ulicą Męczenników Oświęcimskich. Mieszkańców osiedla zachęcił także do korzystania z Pszczyńskiego Roweru Miejskiego, który - podobnie jak w roku ubiegłym - będzie miał swoją stację na osiedlu.

Dariusz Skrobol przedstawił także wysokość kosztów ponoszonych na mieszkania komunalne, a także na kulturę i sport. Zapowiedział, że gmina oczekuje na dofinansowanie na remont Stadionu Miejskiego przy ulicy Bogedaina, a ponadto cały czas wspiera wszystkie kluby sportowe znajdujące się na terenie gminy Pszczyna.

Burmistrz powiedział także mieszkańcom o inwestycjach Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej na osiedlu Piastów i wzbudzającej sporo emocji przebudowie stacji, na którą PIK zarezerwował kwotę w wysokości 1.074.000 złotych. - Często mnie państwo pytacie co z tymi dwoma zbiornikami. My takich zbiorników mieliśmy na osiedlu cztery - dwa obok Carrefoura - te można było zasypać. Te dwa zbiorniki przy boisku trzeba było rozebrać. Koszt rozbiórki opiewał na kwotę 700 tysięcy złotych, dlatego stwierdziliśmy, że lepiej je zaadaptować, żeby zaczęły funkcjonować w ujęciu sportowym (jako baseny nurkowe - przyp. red.), niż wyburzać - mówił.

W przypadku projektów społecznych opisał działanie rządowego programu 500+, dodając, że to pierwsza inicjatywa ogólnopolska, w której samorządy otrzymują środki na jej prowadzenia, a także, że dzięki niej spora część osób wychodzi z ubóstwa. Zachęcał również, by w zeznaniach podatkowych za rok ubiegły zaznaczać przekazanie 1% na rzecz organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych działających na terenie naszego regionu.

Odniósł się również do jakości powietrza w Pszczynie i na osiedlu Piastów. - To osiedle nie generuje smogu, choć to niestety nie oznacza, że go tutaj nie ma - ubolewał. Dodał, że gmina prowadzi program wymiany starych kotłów na nowe piece, w tym na gazowe, oraz na zadania związane z termomodernizacją budynków jednorodzinnych.

Fot. Oskar Piecuch / pless.pl

Barbara Sopot-Zembok przedstawiła zakres prac prowadzonych w oświacie. Opisała zakres reformy, a także wymagania jakie narzuciły na gminę nowe przepisy. W związku z nimi Pszczyna musiała podjąć szereg prac budowlanych i organizacyjnych, by w naszym regionie funkcjonowała wystarczająca liczba szkół i przedszkoli. Co istotne dla mieszkańców osiedla Piastów, jeden z takich obiektów powstaje przy ulicy Skłodowskiej-Curie i zostanie otwarty najprawdopodobniej jesienią.

- Bardzo dużo pieniędzy idzie na oświatę, ale są to pieniądze dobrze wydane, bo są na nasze dzieci, na naszą młodzież i na nasza przyszłość. Chciałabym, żeby się uczyły i kształciły w jak najlepszych warunkach, żeby efekty tego nauczania były jak najlepsze - powiedziała zastępczyni burmistrza.

Do poruszonego wcześniej tematu jakości powietrza i smogu powrócił także Artur Krzyżaniak. Komendant straży miejskiej w Pszczynie opowiedział o przeprowadzanych kontrolach i tłumaczył w jaki sposób pobierane są próbki z kotłów, gdzie jest podejrzenie spalania śmieci. Objaśniał, że w sytuacjach spornych sprawa ze spalającymi odpady może się skończyć w sądzie i po jednym z takich procesów, zakończonym niedawno, mieszkaniec nie tylko musi zapłacić mandat, ale także uregulować wysokość kosztów sądowych. Żałował, że wraz z zakazem palenia niektórymi paliwami przez mieszkańców województwa śląskiego, nie wprowadzono norm sprzedawanego opału. Liczy jednak, że takie przepisy zostaną wprowadzone w całym kraju.

Komendant SM osiedle Piastów nazwał osiedlem bezpiecznych, choć ma świadomość, że w tej części gminy zdarzają się problemy z osobami spożywającymi alkohol w miejscach publicznych. Opisał, że we współpracy z dyrekcją szkoły zostały podjęte kroki w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa, a na osiedlu pojawił się monitoring. Zachęcał również do wypełniania tzw. kopert życia.

Następnie o głos poprosił Damian Cieszewski. Radny powiatowy opowiedział mieszkańcom o uchwale intencyjnej, która została podjęta tego samego dnia w sprawie szpitala. - Dzisiaj na sesji podjęta została uchwała o tym, że ten szpital nie zostanie zamknięty. Stanowisko pana starosty i radnych powiatowych jest takie, że szpital 1 lipca będzie przejęty przez powiat. Starosta podjął starania, żeby uzyskać pieniądze na jego prowadzenie. Jest bardzo duża szansa, ze powiat uzyska pieniądze z NFZ, a szpital stanie się z powrotem powiatowy - uspokajał mieszkańców. Dodał, że pielęgniarki i pracownicy zadeklarowali, że poczekają do maja, do momentu, gdy będą mieli jasną deklarację o dalszym funkcjonowaniu placówki.

Radny Arkadiusz Gardiasz (również przewodniczący os. Kolonia Jasna) poinformował o programie, który wspólnie z parafią przygotował dla osób starszych, w wieku 60+, przede wszystkim z terenu osiedla Piastów, Kolonia Jasna, Siedlice. Złożony wniosek otrzymał właśnie dofinansowanie z Ministerstwa Pracy I polityki Społecznej w wysokości 47 tysięcy złotych.

Fot. Oskar Piecuch / pless.pl

- Będą to szkolenia z obsługi komputera, spotkania z dietetykiem, diabetologiem, geriatrą, policją, zajęcia z regionalizmu, warsztaty z rękodzieła. Zaplanowanych mamy pięć wyjazdów, do Szczyrku, Krakowa, na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Na rzecz parafii zakupione zostaną komputery, laptopy, projektory - opisywał program i zachęcał do aktywnego udziału (nabór rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia).

Podczas wolnych głosów mieszkańcy pytali kto odpowiada za oświetlenie. W tej kwestii Kamil Widłok poprosił o odpowiedź przedstawiciela Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Następnie mieszkanka zapytała o brak pływalni w naszym mieście. - Dlaczego Pszczyna i jej mieszkańcy to przysłowiowa sierotka Marysia bez basenu? Mówi się o ścieżkach rowerowych, o wszystkim, a o basenie nic. Czy naprawdę musimy jeździć do Goczałkowic, do Strumienia? Przecież nie wszyscy jesteśmy mobilni, tu są dzieci, są osoby starsze. Proszę, żeby choć burmistrz dał nadzieję - zwróciła się do Dariusza Skrobola.

- W moim programie był basen i było tak daleko, że pewnie bym ten basen zaproponował, gdyby nie reforma oświaty - odpowiedział burmistrz. - Dzisiaj na reformę musimy wydać prawie 25 mln złotych i to był priorytet. Musieliśmy dostosować szkoły i przedszkola do tego, aby dzieci były bezpieczne. Z czegoś musiałem zrezygnować. Niestety zrezygnowaliśmy z funkcji basenu. Pewnym substytutem będzie wodny plac zabaw, ale na pewno będziemy dążyć do tego, aby ten basen był - powiedział.

Inna z mieszkanek zwracała uwagę na problem z parkującymi na ul. Kazimierza Wielkiego na wysokości szkoły, którzy często blokują nawet wyjścia przed budynkami. - Straż pożarna nie przejedzie. Coś z tym trzeba zrobić - mówiła. Prosiła także o interwencję za boiskiem oraz w okolicy ulic Dobrawy i Bednorza, gdzie - co mocno podkreślała - notorycznie zalegają śmieci oraz spotykają się kloszardzi.

- Parking, który został wybudowany przez dewelopera, to parking gminny. Tam nie będzie zakazu, żeby wjechać. Musimy jeszcze dołożyć jeszcze kawałek, w najbliższym czasie go wyasfaltujemy. To już jest w budżecie gminy. Wszyscy, którzy będą chcieli tam zaparkować mają na to zgodę - odpowiedział burmistrz.

Dariusz Skrobol w odpowiedzi na pytania mieszkańców opowiedział także o nowej drodze, która połączy osiedle z Goczałkowicami. - Jesteśmy w trakcie rozmów pomiędzy wójt Goczałkowic, Gabrielą Plachą a mną, żeby drogą połączyć ten odcinek za Tip-Topem z Goczałkowicami. Te rozmowy są daleko posunięte. Na pewno będziemy chcieli tę drogę skomunikować - zapowiedział.

Mieszkańcy pytali także o zasady utrzymania zieleni i jej pielęgnacji przy jednym z punktów handlowo-usługowych przy ul. Kazimierza Wielkiego. Prosili strażnika miejskiego o kontakt z właścicielem w celu wykoszenia wysokiej trawy.

Jedna z mieszkanek zwracała również uwagę na strome wjazdy dla osób niepełnosprawnych przy blokach. Sprawa ta została przekazana jeszcze na osiedlu przedstawicielom Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Źródło: www.pless.pl
Fot. Oskar Piecuch /pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg