Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Zaniedbana działka i porzucony samochód przy parku Zwierzyniec!

Czwartek, 15 Luty 2018

W bezpośrednim sąsiedztwie parku "Zwierzyniec" przy ul. Sznelowiec znajduje się zaniedbana działka. Posesja jest zaśmiecona, a istniejące ogrodzenie jest uszkodzone. Okoliczni mieszkańcy zaniepokojeni tym stanem rzeczy zwrócili się do radnego Arkadiusza Gardiasza z prośbą o podjęcie działań. Przewodniczący Zarządu osiedla Kolonia Jasna we wtorek złożył wniosek do burmistrza Pszczyny dotyczący uporządkowania działki oraz usunięcia pojazdu stojącego przy drodze gminnej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego należy do ustawowych obowiązków właścicieli (użytkowników) nieruchomości. Podstawą prawną jest art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g. oraz postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku. Na tej podstawie burmistrz może wydać decyzję nakazującą uporządkowanie działki, wskazując sposób tego uporządkowania i jeśli jest taka potrzeba - usunięcie odpadów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 26 ust. 2 wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, ma prawo nakazać posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. A zatem, organem właściwym do nakazania usunięcia odpadów jest burmistrz.

- Obecny stan działki znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego parku pszczyńskiego w części zwanej "Zwierzyniec", na której umiejscowiono zbiornik wodny, jest katastrofalny, zaśmiecona odpadami między innymi butelkami, oponami, itp. Istniejące ogrodzenie jest w wielu miejscach uszkodzone stwarzając realne zagrożenie - sygnalizuje Arkadiusz Gardiasz.

Radny zwrócił się również z prośbą o interwencję w sprawie porzuconego samochodu przy ul. Sznelowiec. - Pomimo wielu zgłoszeń, już od ponad 6 miesięcy w pasie drogowym drogi gminnej przy ogrodzeniu siedziby Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie, stoi porzucony samochód osobowy. Proszę o informację, w jakim terminie w/w samochód zostanie usunięty oraz jakie do tej pory zostały podjęte działania - czytamy we wniosku radnego Arkadiusza Gardiasza. - Mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego, wnoszę o podjęcie odpowiednich działań - dodaje.

Na udzielenie informacji na wniosek radnego burmistrz Dariusz Skrobol ma 14 dni.

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg