Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Firma wykona poprawki na drodze, chodniku i ścieżce rowerowej

Niedziela, 17 Grudzień 2017

Po blisko 9 miesiącach zakończyła się przebudowa ulic Zdrojowej w Pszczynie i Jeziornej w Goczałkowicach. Największa inwestycja drogowa prowadzona w tym roku przez powiat pszczyński kosztowała prawie 8,4 mln zł. Zarówno droga, jak i chodnik i ścieżka rowerowa wymagają jednak kilku poprawek, do czego odniósł się starosta Paweł Sadza.

Informacja starosty pszczyńskiego


Szanowni Państwo!
Dobiegła końca największa inwestycja realizowana przez powiat pszczyński w 2017 r. Od kwietnia 2017 r. wyłoniona w drodze przetargu czeska firma M-SILNICE a.s. przebudowywała 3,5-kilometrowy odcinek ulic Zdrojowej i Jeziornej z Pszczyny do Goczałkowic-Zdroju.

Firma nie dotrzymała terminu zakończenia prac wynikającego z umowy, z tego też względu nałożyliśmy kary umowne. Dopuściliśmy drogę do użytku, co było bardzo oczekiwane przez mieszkańców i kierowców. Nie podpisaliśmy jednak protokołu odbioru prac bez uwag. Wad i usterek stwierdziliśmy wiele. Zobowiązaliśmy wykonawcę do zniwelowania zastoisk wody na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej i Zdrojowej, na ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Słonecznej oraz na nawierzchni zatoki autobusowej. Firma nie wykonała w sposób trwały oznakowania poziomego, dlatego zobowiązaliśmy ją do zrobienia na nowo całości oznakowania. Termin realizacji tych prac upłynie 20 kwietnia 2018 r, ze względu na konieczność wykonywania tych prac w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Wykonawca musi również uporządkować teren - uzupełnić i wyrównać humus w trawnikach rozdzielających ścieżkę i jezdnię, dokładnie pozamiatać nawierzchnię i pobocza, a także umocnić skarpy. Prace porządkowe trwają i zobowiązaliśmy wykonawcę do jak najszybszego ich zrealizowania.

Wzdłuż remontowanej jezdni powstała droga rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy. Ze względu na brak zgody właścicieli części nieruchomości, trakt dla rowerów został zaprojektowany na odcinku pszczyńskim z prawej, a na goczałkowickim z lewej strony jezdni. Na granicy obu miejscowości powstał przejazd przez jezdnię dla rowerów. Zasady pierwszeństwa na takim przejeździe ściśle reguluje kodeks drogowy. Dlatego chcemy również przypomnieć najważniejsze przepisy ruchu drogowego, które obowiązują kierowców i rowerzystów - stosowną informację zamieściliśmy na stronie powiatu. W miejscu przejazdu dla rowerów zamontowane zostały kamery.

Inwestycja pochłonęła 8,4 mln zł, pozyskaliśmy na nią 3 mln zł dofinansowania z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, pozostałą kwotę zabezpieczyły samorządy: powiat pszczyński ponad 2 mln zł, gminy Goczałkowice i Pszczyna po niespełna 1,7 mln zł. Już teraz widzimy, że droga rowerowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem rowerzystów. Wierzę, że na wiosnę, po naprawieniu usterek, droga rowerowa z Pszczyny na goczałkowicką zaporę będzie wyglądać tak, jak byśmy tego wszyscy oczekiwali.

Z wyrazami szacunku,
starosta pszczyński
Paweł Sadza


Zadanie polegało na przebudowie i budowie ciągów pieszych i rowerowych, przebudowie odwodnienia odcinka drogi wojewódzkiej DW939 i przebudowie zatoki autobusowej. Ponadto, wykonane zostało pobocze gruntowe i parking dla samochodów osobowych, a także przebudowane zostały m.in. odwodnienia drogi, istniejące zjazdy i oświetlenie drogowe.

Wartą prawie 8,4 mln zł przebudowę ul. Zdrojowej w Pszczynie i Jeziornej w Goczałkowicach-Zdrojowej wykonywała firma M-SILNICE a.s. 3 mln zł na wykonanie tego zadania udało się pozyskać z Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Resztę dołożyły samorządy realizujące inwestycję - powiat pszczyński, gmina Pszczyna i gmina Goczałkowice-Zdrój.

Żródło: www.pless.plwww.powiat.pszczyna.pl 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg