Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Ulica Bratnia - stan techniczny

Wtorek, 5 Wrzesień 2017

waga kierowcy! W związku ze złym stanem ul. Bratniej, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż znajdują się tak duże wyrwy w asfalcie zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym - ich lokalizacja była zgłaszana już kilka razy do Urzędu Miejskiego w Pszczynie - niestety sytuacja ciągnie się już kilka miesięcy...

Zgodnie z art. 19 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) organem do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

Zarządcą dla dróg gminnych w Pszczynie jest burmistrz. Zgodnie z art. 20 ustawy do zarządcy drogi należy w szczególności: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wszelkie zgłoszenia związane ze stanem drogi należy składać do Urzędu Miejskiego w Pszczynie, mailowo: gk@pszczyna.pl lub telefonicznie 32/449 39 89.

Zdjęcia, ul. Bratnia - stan techniczny na 30.08.2017 r.

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg