Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Radni proponują, by przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie był przystanek

Poniedziałek, 15 Maj 2017

Radni osiedli Kolonia Jasna oraz Piastów wspólnie zaproponowali, by na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie utworzyć obustronny przystanek autobusowy. - Wybrana lokalizacja stwarza duże możliwości utworzenia bezpiecznego i dogodnego przystanku dla mieszkańców - zapewniają.

Wniosek złożony został na początku maja przez trzech radnych: Arkadiusza Gardiasza, Kamila Widłoka oraz Marka Szklorza. To już kolejny wspólny projekt, który radni wybrani na dwóch różnych osiedlach inicjują wspólnie. Poprzednio (skutecznie) apelowali o wyznaczenie przejścia dla pieszych, teraz proszą o utworzenie przystanku autobusowego.

- W celu zapewnienia powszechnego dostępu do usług przewozowych oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców osiedla Kolonia Jasna oraz osiedla Piastów w zakresie transportu publicznego (zapewnienie usług niezbędnych z punktu widzenia interesu społecznego), wnosimy o utworzenie obustronnego przystanku autobusowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie, pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Księżycową - napisali.

- Proponowane rozwiązanie, zostało pozytywnie zaopiniowane przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. W Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Pszczyńskiego zostały wyznaczone nowe kierunki/trasy jak również przystanki, które będą obsługiwane przez powiatowe przewozy użyteczności publicznej oraz przystanki planowane do utworzenia, zlokalizowane na obszarze między innymi gminy Pszczyna. Zgodnie z obowiązującym planem transportowym linia nr U/2410/4 będzie przebiegała wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie, następnie ul. Grzebłowiec, ul. Jeziorną do Goczałkowic-Zdroju oraz Czechowic-Dziedzic - tłumaczą, argumentując swoją propozycję przyszłymi planami organizacji komunikacji zbiorowej w gminie.

Arkadiusz Gardiasz, Kamil WidłokMarek Szklorz zapewniają, że zaproponowana lokalizacja zapewnia bardzo dobrą dostępność dla ponad 7 tys. mieszkańców dwóch osiedli. Ponadto w najbliższej okolicy występuje wiele "generatorów ruchu drogowego". Są to między innymi: Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka przy ul. Księżycowa 27, Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Księżycowa 25, III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, zakłady opieki zdrowotnej, liczne sklepy oraz firmy.

- Ponadto w związku z planowaną przebudową chodnika przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" (założenia programu funkcjonalno-użytkowego) oraz budową nowego przedszkola publicznego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie dla 200 dzieci, zasadne jest szybkie podjęcie prac związanych z przedmiotowym wnioskiem - wyjaśniają w sporządzonym wniosku.

- Najistotniejszym elementem z punktu widzenia pasażera są dworce i przystanki autobusowe, gdyż z nich korzysta się bezpośrednio. Wybrana lokalizacja stwarza duże możliwości utworzenia bezpiecznego i dogodnego przystanku dla mieszkańców - zapewniają.

Wniosek radnych został przekazany burmistrzowi. Niebawem powinniśmy poznać stanowisko Urzędu Miejskiego w tej sprawie.

Źródło: www.pless.pl
Fot.: www.pless.pl

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg