Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Radni proponują, by przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie był przystanek

Poniedziałek, 15 Maj 2017

Radni osiedli Kolonia Jasna oraz Piastów wspólnie zaproponowali, by na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie utworzyć obustronny przystanek autobusowy. - Wybrana lokalizacja stwarza duże możliwości utworzenia bezpiecznego i dogodnego przystanku dla mieszkańców - zapewniają.

Wniosek złożony został na początku maja przez trzech radnych: Arkadiusza Gardiasza, Kamila Widłoka oraz Marka Szklorza. To już kolejny wspólny projekt, który radni wybrani na dwóch różnych osiedlach inicjują wspólnie. Poprzednio (skutecznie) apelowali o wyznaczenie przejścia dla pieszych, teraz proszą o utworzenie przystanku autobusowego.

- W celu zapewnienia powszechnego dostępu do usług przewozowych oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców osiedla Kolonia Jasna oraz osiedla Piastów w zakresie transportu publicznego (zapewnienie usług niezbędnych z punktu widzenia interesu społecznego), wnosimy o utworzenie obustronnego przystanku autobusowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie, pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Księżycową - napisali.

- Proponowane rozwiązanie, zostało pozytywnie zaopiniowane przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. W Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Pszczyńskiego zostały wyznaczone nowe kierunki/trasy jak również przystanki, które będą obsługiwane przez powiatowe przewozy użyteczności publicznej oraz przystanki planowane do utworzenia, zlokalizowane na obszarze między innymi gminy Pszczyna. Zgodnie z obowiązującym planem transportowym linia nr U/2410/4 będzie przebiegała wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie, następnie ul. Grzebłowiec, ul. Jeziorną do Goczałkowic-Zdroju oraz Czechowic-Dziedzic - tłumaczą, argumentując swoją propozycję przyszłymi planami organizacji komunikacji zbiorowej w gminie.

Arkadiusz Gardiasz, Kamil WidłokMarek Szklorz zapewniają, że zaproponowana lokalizacja zapewnia bardzo dobrą dostępność dla ponad 7 tys. mieszkańców dwóch osiedli. Ponadto w najbliższej okolicy występuje wiele "generatorów ruchu drogowego". Są to między innymi: Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka przy ul. Księżycowa 27, Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Księżycowa 25, III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, zakłady opieki zdrowotnej, liczne sklepy oraz firmy.

- Ponadto w związku z planowaną przebudową chodnika przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" (założenia programu funkcjonalno-użytkowego) oraz budową nowego przedszkola publicznego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie dla 200 dzieci, zasadne jest szybkie podjęcie prac związanych z przedmiotowym wnioskiem - wyjaśniają w sporządzonym wniosku.

- Najistotniejszym elementem z punktu widzenia pasażera są dworce i przystanki autobusowe, gdyż z nich korzysta się bezpośrednio. Wybrana lokalizacja stwarza duże możliwości utworzenia bezpiecznego i dogodnego przystanku dla mieszkańców - zapewniają.

Wniosek radnych został przekazany burmistrzowi. Niebawem powinniśmy poznać stanowisko Urzędu Miejskiego w tej sprawie.

Źródło: www.pless.pl
Fot.: www.pless.pl

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg