Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Budowa oświetlenia przy ul. Gwiaździstej w Pszczynie

Poniedziałek, 15 Maj 2017

W środę 10 maja br. rozpoczęła się realizacja zadania pn. "Budowa sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego przy ul. Gwiaździstej w Pszczynie".

Celem niniejszego zadania jest dobudowa czterech nowych słupów oświetleniowych i wymiana dwóch słupów istniejących w celu zapewnienia oświetlenia ulicy Gwiaździstej. Istniejące słupy oświetleniowe są w złym stanie technicznym, oprawy nie nadają się do eksploatacji. Zaprojektowano słupy oświetleniowe aluminiowe typu SAL4 o wysokości 4m wraz z oprawą oświetlenia ulicznego typu LED36 Iskra - moc maksymalna oprawy 39W.

Zakres robót obejmuje:
- montaż fundamentów prefabrykowanych,
- montaż 6 słupów oświetleniowych,
- montaż przepustów,
- ułożenie linii kablowych niskiego napięcia typu YAKXS 4x35mm² (zasilanie oświetlenia),
- ułożenie taśmy ostrzegawczej,
- wciągnięcie przewodów YDY 3x2,5mm² do słupów oświetleniowych, wysięgników, opraw
- montaż wysięgników,
-montaż opraw oświetlenia ulicznego,
- montaż złączy bezpiecznikowych
- montaż uziomów poziomych (bednarki),
- wykonanie przewiertów
- zabudowa odgromnika na słupie,
- uzupełnienie wkładek bezpiecznikowych,
- wykonanie pomiarów i badań.

Mieszkańcy ulicy Gwiaździstej od kilku lat, wielokrotnie na zebraniach Ogólnych Mieszkańców zwracali uwagę na panujące ciemności w tym zakątku naszego osiedla - przy ulicy znajduje się 29 domów. Wracający wieczorem do domów zarówno dzieci jak i osoby starsze nie czują się bezpiecznie i komfortowo w takich warunkach. Mając ograniczoną widoczność, potykają się o nierówności i wyrwy znajdujące się w asfalcie. Mieszkańcy także zwracają uwagę, iż nieoświetlona ulica stwarza sprzyjające warunki dla złodziei - na osiedlu notuje się coraz więcej włamań.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Zarząd osiedla Kolonia Jasna w 2016 r. podjął uchwałę o zabezpieczeniu środków finansowych będących w dyspozycji osiedla w wysokości 3 510,00 na wykonie projektu oświetlenia ul. Gwiaździstej w Pszczynie.

Natomiast budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gwiaździstej jest realizowana w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Fot. Arkadiusz Gardiasz

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg