Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Skrzyżowanie Bielskiej i Kopernika bez możliwości skrętu w lewo?

Poniedziałek, 15 Maj 2017

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach proponuje, by na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Kopernika w Pszczynie dozwolony był wyłącznie prawoskręt. To odpowiedź na interpelację radnego Grzegorza Kuczery, który zasygnalizował, by znaleźć rozwiązanie dla tworzących się w tym miejscu korków. 

 

W pierwszym kwartale tego roku radny Grzegorz Kuczera wystąpił z interpelacją dotyczącą możliwości zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Kopernika w Pszczynie. Zwrócił uwagę, że wzmożony ruch na ulicy Bielskiej powoduje bardzo duże trudności dla kierujących pojazdami, chcących włączyć się do ruchu na skrzyżowaniu z ulicą Kopernika.

Poprzez interpelację radny poprosił burmistrza Pszczyny o podjęcie rozmów nakłaniających osoby decyzyjne w tym zakresie o zainteresowanie tematem i przedstawienie propozycji rozwiązań. Sprawa trafiła do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ten odpowiedział, że zdaje sobie sprawę, że w tym miejscu tworzy się zator.

- Z uwagi na duże natężenie ruchu na ulicy Bielskiej występują kolejki pojazdów chcących skręcać w lewo z wlotów podporządkowanych, tj. ulic Kopernika i Sznelowiec - odniósł się do problemu ZDW. Jak czytamy w piśmie instytucji z Katowic, dla pozostałych relacji nie stwierdzono uciążliwości dla kierujących.

Zarząd Dróg Wojewódzkich zaproponował, by w takim przypadku nakazać kierowcom wyłącznie jazdę w prawo, a zakazać skrętów w lewo. - Za pomocą środków organizacji ruchu drogowego istnieje możliwość ograniczenia relacji na wlotach podporządkowanych - pozostawienie jedynie relacji prawoskrętnych. Rozwiązanie takie może skrócić czas oczekiwania na wlotach podporządkowanych oraz ograniczy ilość punktów kolizji na skrzyżowaniu - czytamy w odpowiedzi.

Instytucja takie rozwiązanie poparła argumentem, iż gęsta sieć drogowa na terenie miasta Pszczyna oraz obecność rond zlokalizowanych w ciągu ulicy Bielskiej umożliwia wykonanie manewru zawracania i wybranie przez kierowców zamierzonego kierunku podróży.

Zarząd Dróg Wojewódzkich zaznaczył, że o ile to w jego gestii (jako zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii) są prace budowlane, to ich koszt w takim przypadku ponosi inicjator wykonania prac.

Źródło: www.pless.pl
Fot.
www.pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg