Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Zmiany w odbiorze śmieci: więcej worków i bez kontenerów na zieleń

Sobota, 8 Kwiecień 2017

Więcej worków na odpady segregowane i brak kontenerów na zieleń - to najważniejsze zmiany w zakresie odbioru śmieci z posesji na terenie Pszczynie. Wszystkie propozycje burmistrza Pszczyny w zakresie gospodarki odpadami zostały zatwierdzone większością głosów na ostatniej sesji Rady Miejskiej i wejdą w życie z dniem 1 lipca br.

Konieczność wprowadzenia zmian była podyktowana rozporządzeniem wydanym przez ministra środowiska. Śmieciowa rewolucja będzie wiązała się przede wszystkim z bardziej dokładną segregacją odpadów już przez mieszkańców.

Dzisiaj odpady są dzielone na suche i mokre. Osobny pojemnik przeznaczony jest na popiół. Te zasady będą jednak obowiązywać wyłącznie do końca czerwca. Od 1 lipca na każdej posesji (poza szarym lub czarnym pojemnikiem na popiół) będą worki w czterech kolorach:

  • żółty z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
  • niebieski z przeznaczeniem na papier,
    zielony z przeznaczeniem na szkło,
  • brązowy oznaczony napisem bio z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów zielonych,
  • brązowy oznaczony napisem bio - odpady zielone z przeznaczeniem na odpady zielone.

Z terenu osiedli bloków wielorodzinnych papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz pozostałe odpady komunalne będą odbierane dwa razy w tygodniu.

Z nieruchomości zabudowanych kamienicą lub domem wielorodzinnym oraz nieruchomości jednorodzinnych papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe będą odbierane jeden raz na cztery tygodnie, pozostałe odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na pół roku, a popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie jeden raz na osiem tygodni.

Z pszczyńskich ulic znikną kontenery na zieleń. Od lipca odpady zielone trzeba będzie kompostować na posesji lub samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łące przy ulicy Cieszyńskiej. Będą one jednak limitowane, w ramach stałej kwoty będzie można w PSZOKu zostawić wyłącznie do 200 kg odpadów zielonych w roku. Przekroczenie tej wagi będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Próg tonażu i konieczność samodzielnego dostarczenia będą obowiązywały także w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Na pojedynczą nieruchomość będzie to 1000 kg na rok.

PSZOK będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 13.00.

Źródło: www.pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg