Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Znamy wykonawcę przebudowy chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie

Piątek, 7 Kwiecień 2017

Znamy wykonawcę przebudowy chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Słoneczną.

Za kwotę 171 404,19 zł wykona je Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ROL-BUD” Sp. J. Pastor Kazimierz z Kobielic.

 

Uwaga kierowcy! od 18 kwietnia br. do końca maja ruch na odcinku ul. Skłodowskiej od ul. Bielskiej do ul. Słonecznej będzie się odbywać wahadłowo. 

Zakres robot podstawowych obejmuje:

  • wykonanie przebudowy chodnika po zachodniej stronie ul. Skłodowskiej-Curie, o długości 314 mb i o szerokości od 1,5 do 2m,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych przez chodnik,
  • budowę zieleńca na odcinku od skrzyżowania z ul. Brylantową,
  • przeniesienie trzech słupów oświetleniowych zlokalizowanych w przekroju chodnika na odcinku od ul Bielskiej do ul. Brylantowej, na wschodnią stronę ul. Skłodowskiej-Curie.

Na odcinku pomiędzy ulicą Bielską a ul. Brylantową projektuje się chodnik zlokalizowany przy jezdni o szerokości 2,0m. Na dalszym fragmencie do posesji nr 12 zaprojektowano pas zieleni o szerokości 1,5 m oraz przyległy do niego chodnik o szerokości 1,5m. Końcowy odcinek zgodnie ze stanem istniejącym posiadać będzie pas zieleni o szerokości 2,0m oraz chodnik o szerokości 1,5m. Na całej długości chodnik będzie mieć pochylenie poprzeczne równe 2,0% w stronę jezdni. Przeniesieniu podlegają 3 słupy oświetleniowe, zlokalizowane w przekroju chodnika na odcinku od ul Bielskiej do ul. Brylantowej. Słupy te zostaną przeniesione na wschodnią stronę ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Na ww. odcinku znajdują się wykruszone i uszkodzone płytki chodnikowe, dziury, liczne nierówności, uszkodzone pokrywy studni urządzeń podziemnej infrastruktury w tym: technicznej, kanalizacji naziemnej oraz sieci teletechnicznej, a także niefortunnie ustawione słupy instalacji elektrycznej znajdujące się w środku niezbyt szerokiego chodnika. Wszystkie te elementy stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, tym bardziej, iż jest to główny ciąg pieszy pomiędzy osiedlami Piastów i Kolonia Jasna, z którego korzystają przede wszystkim: dzieci przedszkolne, szkolne (dojście do przedszkola i szkoły), matki z wózkami, a także najstarsi mieszkańcy, którzy często mają problemy ze sprawnym poruszaniem się.

Poniżej prezentujemy stan obecny chodnika, który nie był remontowany kilkadziesiąt lat!

Będziemy informować na bieżąco o postępach w realizacji ww. zadania.

 

Fot. Arkadiusz Gardiasz

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg