Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Powstanie instalacja do produkcji paliw alternatywnych?

Piątek, 10 Marzec 2017

7 marca na posiedzeniu Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Marek Mrugalski, dyrektor sosnowieckiego oddziału Remondisu odniósł się do kolejnych niepokojących zapisów, które pojawiły się w kolejnej wersji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
Radny Marek Szklorz zauważył, że w aktualnym projekcie planu, przyjętym już przez Zarząd Województwa Śląskiego (po konsultacjach społecznych) pojawiła się niepokojąca informacja. - W dokumencie jest wykaz instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych w regionie III. Jest tam wyszczególniona sortownia przy ul. Cieszyńskiej. Pojawiła się mała gwiazdka, gdzie jest napisane – czego nie było w pierwszej wersji – że chodzi o instalację wraz z instalacją do produkcji paliw alternatywnych. Czy ta druga instalacja do produkcji paliw alternatywnych była poddana pod konsultacje? Jak to się stało, że teraz pojawiła się ta gwiazdka z taką informacją? - pytał radny.

Remondis: nie znamy dokumentu

Marek Mrugalski był zaskoczony takim zapisem. Ale w dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego rzeczywiście jest taka informacja. - Nie znam tego zapisu, nie wnioskowałem o niego. Być może jest to dokument skorygowany przez autorów tego planu. Ten dokument nie trafił do konsultacji społecznych, w związku z tym ja go nie znam – przyznał M. Mrugalski. Nie potrafił powiedzieć, kto wprowadził taki zapis, nie chciał się też do niego odnosić, kierując radnego w tej sprawie do autorów planu.

- Czyli w ramach modernizacji firma nie przewiduje uruchomienia instalacji do produkcji paliw alternatywnych na tym terenie? - pytał M. Szklorz. - Firma nie zna tego zapisu i nie planuje produkcji paliw alternatywnych na terenie tej sortowni – powiedział M. Mrugalski. Pytany przez Arkadiusza Gardiasza przyznał, że Remondis w chwili obecnie w Pszczynie nie produkuje takich paliw.

Kolejna nieścisłość?

To kolejny zapis w projekcie planu, który w nim się pojawił, choć firma Remondis twierdzi, że o niego nie wnioskowała. Pierwotnie dokument zakładał zwiększenie mocy przerobowych zakładu Remondisu w Pszczynie o prawie 1/3! - 24 listopada wystąpiliśmy o sprostowanie kilku informacji zawartych w projekcie planu, m.in. zapisów dotyczących sortowni na terenie gminy Pszczyna. Firma Remondis na chwilę obecną nie planuje żadnej rozbudowy tej sortowni. To, co firma zamieściła w planie, to ewentualna modernizacja sortowni, nieskutkująca zwiększeniem ilości przetwarzanych obecnie odpadów, ani rozszerzeniem katalogu odpadów, które miałyby być poddawane przetwarzaniu – przyznał M. Mrugalski.

Ewentualna modernizacja ma wynikać z tego, że instalacja ulega zużyciu, a także z konieczności zwiększenia ilości odpadów, które należy poddać recyclingowi. - W tym roku gminy są zobowiązane do osiągnięcia poziomu 20%, a w przyszłym roku poziom ten rośnie do 30%, co oznacza konieczność poddania recyclingowi o 50% odpadów więcej niż w roku 2017. To duże wyzwanie – przyznał przedstawiciel firmy.

Nie będą prostować zapisu

Marek Mrugalski przyznał, że Remondis nie wystąpi o sprostowanie zapisów planu nt. instalacji do produkcji paliw alternatywnych. - Proszę zwrócić się do autorów planu. Myśmy wypełnili ankietę na etapie tworzenia zarysów tego planu, a po opublikowaniu projektu planu zgłosiliśmy pismo (sprostowanie z 24 listopada 2016 r. - red.). Nie znam tego dokumentu – powiedział.

Kolejne niepokojące dla mieszkańców zapisy i postawa firmy dziwiły radnego Arkadiusza Gardiasza. - Dziwi mnie fakt, że dotyczy to Państwa instalacji i Państwo się tym nie interesują, a dokument jest dostępny publicznie. To urzędnik lub firma tworząca plan tak po prostu postanowiła sobie sama coś dopisać? – zauważył. - Pomylono w tym planie wiele rzeczy, nawet nazwę naszej firmy. W ramach konsultacji społecznych sprostowaliśmy dziesiątki rzeczy odnoszących się do firmy Remondis. Na tym nasz udział w tworzeniu planu się zakończył. Czekamy na finalną wersję, do której będziemy mogli się odnieść, np. poprzez wniesienie odwołania – odpowiedział M. Mrugalski.

Źródło/Fot.: www.pszczynska.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg