Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Burmistrz Pszczyny poda do sądu radnego? Poszło o odbiorcę śmieci

Piątek, 3 Marzec 2017

Burmistrz Dariusz Skrobol zapowiedział podanie do sądu radnego Arkadiusza Gardiasza. Chodzi o słowa, których radny użył na lutowej sesji Rady Miejskiej, sugerując iż burmistrz zabiegał, by to firma Remondis obsługiwała gminę Pszczyna w zakresie gospodarki odpadami. Kilka minut wcześniej Dariusz Skrobol wytykał radnemu wychwalanie konkurencyjnej spółki Master z Tychów.

Wszystko zaczęło się, gdy radny poprosił o wykreślenie z porządku obrad sesji dwóch punktów dotyczących gospodarki odpadami. Chodziło o wycofanie projektu uchwały regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna i projektu uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po odczytaniu wniosku radni Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz uzasadniali jakie są ich wątpliwości i dlaczego chcą jeszcze przedyskutować na komisji aspekty, do których nie są przekonani, między innymi dotyczące limitu na odpady zielone. Szerzej o tym temacie w artykule "Koniec z kontenerami na trawę i odpady zielone w Pszczynie?".

Przygotowanego projektu uchwały bronił Dariusz Skrobol, tłumacząc to potrzebą rychłego rozpoczęcia prac nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. - To są trudne decyzje i doskonale państwa rozumiem, że chcieliby państwo uniknąć podejmowanie decyzji co do wysokości opłaty za śmieci. Natomiast te decyzje musicie na siebie wziąć. To jest kompetencja rady - mówił burmistrz.

W drugiej części swojej wypowiedzi Dariusz Skrobol tłumaczył, że ewentualne zmiany mogą wpłynąć na zmianę ceny za odbiór odpadów na mieszkańca. W tym miejscu zwrócił się w stronę radnego Arkadiusza Gardiasza, który złożył wniosek o wykreślenie tego punktu z obrad. - Biorąc pod uwagę ceny, które oferuje Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej na naszej kompostowni w porównaniu do cen, które są w Masterze, które wielokrotnie pan Gardiasz próbował wychwalać, jak sobie przypominam sprzed kilkunastu miesięcy, to jest różnica trzykrotności wartości. To co dziś odbieramy w mieście, gdyby to przeliczyć na ceny w Masterze to 1.200.000 złotych, bo wywozimy to na kompostownię PIK i kosztuje to około 400 tysięcy - zaznaczył burmistrz.

- Rada absolutnie nie uchyla się od swoich obowiązków w zakresie ustalania regulaminu - odpowiedział radny Arkadiusz Gardiasz, dodając, że stawka za odbiór odpadów będzie wynikiem przetargu. - Zróbmy to mądrze, przeanalizujmy, przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców. Wielokrotnie w przeszłości były przykłady, gdzie uchwały, które organ wykonawczy przedstawiał radzie i zapewniał, że są fantastyczne, cudowne, nieobarczone żadną wadą prawną, były potem uchylane przez wojewodę.

- Proszę o podanie przykładów. Czy wypowiada się pan w imieniu całej rady? - wtrącił burmistrz.

Arkadiusz Gardiasz poprosił, by nie przerywano mu wypowiedzi i odniósł się również do wcześniejszej wypowiedzi Dariusza Skrobola dotyczącej firmy Master. - Bardzo bym prosił po raz kolejny pana o niesugerowanie mi różnych działań odnośnie firmy Master, że niejako lobbowałem, próbowałem zrobić wszystko, żebyśmy płacili więcej za śmieci, i to firmie Master.

- Kilka lat wcześniej nie kto inny jak pan zabiegał, żeby głównie firma Remondis obsługiwała gminę Pszczyna, co również potwierdziły wyniki kontroli RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa - przyp. red.) - zwrócił się do burmistrza Arkadiusz Gardiasz.

- Poszedł pan teraz bardzo mocno, panie radny. Myślę, że spotkamy się w związku z tym w sądzie - odpowiedział na zarzuty burmistrz.

Źródło: www.pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg