Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Kolejna rewolucja śmieciowa

Wtorek, 21 Luty 2017

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od 1 lipca 2017 roku zmienią się zasady segregacji śmieci w całej Polsce. Zmiany odczują mieszkańcy Pszczyny, gdzie zamiast dotychczasowego jednego worka do selektywnej zbiórki pojawi się kilka – oddzielne na papier, szkoło, a także tworzywa i metale. Osobno zbierane będą także odpady bio. 

Mieszkańcy Pszczyny bardzo często chwalili wygodę, ponieważ w gminie Pszczyna odpady dzielono na sekcje suchą i mokrą. Dotychczas do żółtego worka wrzucało się wszystkie odpady segregowane, a szczegółowa selekcja odbywała się już na etapie procesu przeróbki.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza zmiany. Selektywnie zbierać będzie się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Obecnie mieszkańcy gminy płacą 10,80 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub 16,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ostatni przetarg na wywóz śmieci z gminy wygrała firma Remondis. Przetarg przestaje obowiązywać 30 czerwca br. W najbliższym czasie Urząd Miejski rozpisze nowy, który będzie zakładał wprowadzenie zmian. Wszystkie samorządy muszą dostosować się do nowych przepisów.

Zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska musi zaakceptować Rada Miejska, która wprowadzi nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna. Będzie on obowiązywał od 1 lipca 2017 roku. Pełny tekst rozporządzenia znajduje się na stronie www.sejm.gov.pl

Źródło: www.pszczyna.pl 
Fot. UM Pszczyna 

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi zmianami w gminie Pszczyna - projekty uchwał zaproponowane przez burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola, między innymi zapisy dot. odpadów zielonych - limit do 200 kg na rok na daną nieruchomość oraz konieczność dostarczenia ich we własnym zakresie do kompostowni w Jankowicach lub do punktu przy ul. Cieszyńskiej (likwidacja kontenerów na liście i trawę na osiedlach).

Planowane zmiany w gminie Pszczyna:

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg