Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie - przetarg!

Czwartek, 16 Luty 2017

We wtorek 14 lutego br. Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Słoneczną".

 Zakres robot podstawowych obejmuje:

  • wykonanie przebudowy chodnika po zachodniej stronie ul. Skłodowskiej-Curie, o długości 314 mb i o szerokości od 1,5 do 2m,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych przez chodnik,
  • budowę zieleńca na odcinku od skrzyżowania z ul. Brylantową,
  • przeniesienie trzech słupów oświetleniowych zlokalizowanych w przekroju chodnika na odcinku od ul Bielskiej do ul. Brylantowej, na wschodnią stronę ul. Skłodowskiej-Curie.

Na odcinku pomiędzy ulicą Bielską a ul. Brylantową projektuje się chodnik zlokalizowany przy jezdni o szerokości 2,0m. Na dalszym fragmencie do posesji nr 12 zaprojektowano pas zieleni o szerokości 1,5 m oraz przyległy do niego chodnik o szerokości 1,5m. Końcowy odcinek zgodnie ze stanem istniejącym posiadać będzie pas zieleni o szerokości 2,0m oraz chodnik o szerokości 1,5m. Na całej długości chodnik będzie mieć pochylenie poprzeczne równe 2,0% w stronę jezdni. Przeniesieniu podlegają 3 słupy oświetleniowe, zlokalizowane w przekroju chodnika na odcinku od ul Bielskiej do ul. Brylantowej. Słupy te zostaną przeniesione na wschodnią stronę ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Na ww. odcinku znajdują się wykruszone i uszkodzone płytki chodnikowe, dziury, liczne nierówności, uszkodzone pokrywy studni urządzeń podziemnej infrastruktury w tym: technicznej, kanalizacji naziemnej oraz sieci teletechnicznej, a także niefortunnie ustawione słupy instalacji elektrycznej znajdujące się w środku niezbyt szerokiego chodnika. Wszystkie te elementy stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, tym bardziej, iż jest to główny ciąg pieszy pomiędzy osiedlami Piastów i Kolonia Jasna, z którego korzystają przede wszystkim: dzieci przedszkolne, szkolne (dojście do przedszkola i szkoły), matki z wózkami, a także najstarsi mieszkańcy, którzy często mają problemy ze sprawnym poruszaniem się.

2017-01::1483428227-sklodowska-1.png

Poniżej prezentujemy stan obecny chodnika, który nie był remontowany kilkadziesiąt lat!

Będziemy informować na bieżąco o postępach w realizacji ww. zadania.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Słoneczną".
 

Wcześniejszy artykuł:
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w 2017

Fot. Arkadiusz Gardiasz

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg