Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w 2017

Wtorek, 3 Styczeń 2017

W czwartek 22 grudnia br. Rada Miejska w Pszczynie uchwaliła budżet na 2017 rok. To najwyższy budżet w historii gminy, który po raz pierwszy przekroczy 200 milionów złotych. W planie jest realizacja kilkudziesięciu inwestycji na terenie gminy, w tym również na osiedlu Kolonia Jasna.

Przed głosowaniem burmistrz złożył autopoprawkę do budżetu, uwzględniając między innymi wniosek radnego Arkadiusz Gardiasza o wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Słoneczną” w kwocie 185 tys. zł. Tym samym w roku 2017 zostanie przebudowany chodnik przy ul. Skłodowskiej na długości ponad 300m.

Na ww. odcinku znajdują się wykruszone i uszkodzone płytki chodnikowe, dziury, liczne nierówności, uszkodzone pokrywy studni urządzeń podziemnej infrastruktury w tym: technicznej, kanalizacji naziemnej oraz sieci teletechnicznej, a także niefortunnie ustawione słupy instalacji elektrycznej znajdujące się w środku niezbyt szerokiego chodnika. Wszystkie te elementy stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, tym bardziej, iż jest to główny ciąg pieszy pomiędzy osiedlami Piastów i Kolonia Jasna, z którego korzystają przede wszystkim: dzieci przedszkolne, szkolne (dojście do przedszkola i szkoły), matki z wózkami, a także najstarsi mieszkańcy, którzy często mają problemy ze sprawnym poruszaniem się.

 

Poniżej prezentujemy stan obecny chodnika, który nie był remontowany kilkadziesiąt lat!

Będziemy informować na bieżąco o postępach w realizacji ww. zadania.

 

Fot. Arkadiusz Gardiasz

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg