Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Miej swój numer porządkowy!

Czwartek, 29 Grudzień 2016

Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku właściwego ich oznaczenia numerem porządkowym.

Dostęp do aktualnej bazy rejestrów adresowych to kluczowy element dla skutecznego funkcjonowania państwa oraz służb ratowniczych, takich jak straż pożarna, policja czy pogotowie ratunkowe. Od tego czy służby ratownicze dysponują rzetelnymi danymi adresowymi może zależeć nie tylko bezpieczeństwo naszego mienia, ale także zdrowie, a nawet życie. Dostęp do rzetelnych danych jest także kluczowy dla prowadzenia biznesu – np. firm kurierskich lub dostawców systemów nawigacyjnych. 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego posługują się bazami danych. Bieżący dostęp do zbiorów danych adresowych zapewnia im Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM). Moduł ten to przygotowane z myślą o pracy ww. służb specjalne oprogramowanie, które zawiera dane przestrzenne. Zawarte w nim dane są na bieżąco aktualizowane przez samorządy gminne. W tym zadaniu wspiera ich GUGiK, który stworzył specjalne narzędzie – aplikację do prowadzenia ewidencja miejscowości, ulic i adresów, czyli EMUiA a także prowadzi weryfikację i aktualizację danych adresowych dla gmin.

Aplikacja: 

https://emuia.gugik.gov.pl/ 
https://emuia.gugik.gov.pl/?page_id=770 

W związku z powyższym przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku właściwego oznaczenia nieruchomości. Zgodnie z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym należy umieścić również na ogrodzeniu.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpisał konkurs na hasło promujące kampanię społeczną „Każdy adres jest ważny”. W konkursie zwyciężyło miasto Gliwice, które zaproponowało następujące rozwinięcie zdania: Każdy adres jest ważny, ponieważ straż, policja, pogotowie mogą pomóc Tobie. Lepiej idź po rozum do głowy, miej swój numer porządkowy!

Jak uzyskać numer porządkowy i dlaczego tak ważne jest aby na nowym budynku znalazła się tabliczka z numerem. Zobaczcie w najnowszym filmie z udziałem strażaka Kamila. 

Filmy:

Każdy Adres jest Ważny
Każdy adres jest ważny - służby ratunkowe
Każdy adres jest ważny - Doręczanie przesyłek
Każdy adres jest ważny - Producenci aplikacji

Spot promocyjny kampanii społecznej pod nazwą „Każdy adres jest ważny”, prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa na temat wykorzystania danych adresowych przez podmioty takie jak służby ratunkowe, producenci aplikacji mobilnych, transport etc.

 

Źródło: www.katowice.uw.gov.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg