Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Przebudowa ul. Rubinowej w Pszczynie!

Niedziela, 4 Grudzień 2016

W środę 30 listopada br. rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Przebudowa ul. Rubinowej w Pszczynie”, które wykona firma DROGRÓD z Ćwiklic za łączną kwotę 231 248,73 zł. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka ul. Rubinowej zlokalizowanej na terenie miasta Pszczyna. Projekt obejmuje przebudowę odcinka ul. Rubinowej w kilometrze lokalnym od km 0+000,00 (skrzyżowanie z ul. Srebrną) do km 0+152.00 (rejon posesji Rubinowa 25, początek nawierzchni bitumicznej).

Zakres prac:

  • rozbiórka płyt betonowych,
  • rozbiórki istniejącej podbudowy,
  • korytowania pod nową konstrukcję,
  • wykonaniu nowej konstrukcji jezdni wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego (stabilizacja),
  • regulacja wysokościowa pokryw istniejących studni rewizyjnych,
  • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
  • wykonanie zjazdów indywidualnych,
  • dowiązanie nawierzchni powierzchni utwardzonych do nowo wbudowanej nawierzchni na odcinku około 1,0m.

Ulica ta od czasu budowy domów szeregowych nie była w ogóle wykonana. Dzisiaj częściowo utwardzona jest starymi betonowymi płytami, które pochodzą z czasu budowy osiedla, a które są uszkodzone i mają dziury w wielu miejscach. Poruszenie się po niej użytkowników pieszych zagraża skręceniem nogi lub bolesnym upadkiem, natomiast poruszenie się środkami lokomocji naraża te środki na mechaniczne uszkodzenia, których naprawa jest bardzo kosztowna dla ich właścicieli.

Będziemy informować na bieżąco o postępach w realizacji ww. zadania.

Fot. Arkadiusz Gardiasz

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg