Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Pszczyna

Wtorek, 11 Październik 2016

Gmina przygotowuje „Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Pszczyna na lata 2017-2022”.

W trakcie przygotowywania programu konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji. W związku z tym przeprowadzone zostaną badania ankietowe. Ankieterzy spotkają się z właścicielami budynków jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie szeregowej oraz budynkach wielorodzinnych (blokach, kamienicach), którzy posiadają indywidualne źródła ciepła, sektor handlu i usług, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników.

Do 21 października na terenie gminy Pszczyna będzie można spotkać sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli z kwestionariuszami. Dane uzyskane z badań pozwolą m.in. obliczyć zapotrzebowanie na ciepło oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Po 21 października na ulicach pojawią się ankieterzy.

Firma IGO z Katowic zobowiązała się również przeprowadzić analizę istniejącego stanu jakości powietrza dla Pszczyny i poszczególnych sołectw oraz analizę występowania przekroczeń niskiej emisji na terenie gminy. Zebranie danych pozwoli na opracowanie celów strategicznych, ogólnych i szczegółowych.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie dołączonego kwestionariusza. Wypełnioną ankietę można dostarczyć do Urzędu Miejskiego lub przekazać Sołtysowi/Przewodniczącemu Zarządu Osiedli. Wersję elektroniczną wypełnionej ankiety (skan) można przesłać na adres: info@odpady.biz.pl

Nie jest wymagane podawanie dokładnego adresu, prosimy jedynie o podanie nazwy miejscowości/sołectwa lub dzielnicy miasta, celem ustalenia orientacyjnej lokalizacji źródła emisji. W przypadku otrzymania więcej niż jednego egzemplarza ankiety w budynku mieszkalnym prosimy wyłącznie o jednorazowe uzupełnienie kwestionariusza (jedna ankieta na jeden budynek jednorodzinny). Pozyskane dane posłużą jedynie do obliczeń zapotrzebowania na ciepło oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wypełnione ankiety proszę przekazywać najpóźniej do dnia 21.10.2016 r. Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne i nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością i posłuży przede wszystkim do celów statystycznych. Ankieta dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych.

Poniżej publikujemy link do ankiety w wersji elektronicznej, którą można wypełnić on-line.
Ankieta - kliknij

 

Źródło: www.pszczyna.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg