Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Ogólne Zebranie Mieszkańców

Poniedziałek, 3 Październik 2016

W związku z licznymi interwencjami Mieszkańców osiedla, trudną sytuacją komunikacyjną oraz fatalnym stanem bezpieczeństwa osób poruszających się w okolicach Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Przedszkola Publicznego nr 21, w czwartek 6 października br. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Księżycowej 25, odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców osiedla Kolonia Jasna.

Podczas Ogólnego Zebrania Mieszkańców, Przewodniczący Zarządu osiedla Kolonia Jasna przedstawi propozycje wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na naszym osiedlu między innymi w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy placówkach oświatowych na osiedlu Kolonia Jasna wzdłuż ul. Księżycowej.

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie funkcjonują ok 23 oddziały – uczęszcza ponad 450 uczniów/dzieci, w tym również osoby z orzeczonym stopniu o niepełnosprawności. Dodatkowo do Przedszkola Publicznego nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie uczęszcza 170 dzieci – jest to jedyne publiczne przedszkole w gminie Pszczyna, które posiada oddziały specjalne (dzieci z orzeczonym stopniu o niepełnosprawności). Lokalizacja zarówno szkoły jak i przedszkola powoduje, iż przy ul. Księżycowej występuję bardzo duży ruch zarówno samochodów (kilkaset dziennie – rodzice dowożący dzieci) jak i uczniów, którzy uczęszczają do placówek oświatowych pieszo.

Program Zebrania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z Zebrania poprzedniego.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Osiedla w sprawie proponowanych zmian organizacji ruchu na Osiedlu Kolonia Jasna oraz podjęcie uchwał:
  - zmiany organizacji ruchu na ul. Księżycowej - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego;
  - zmiany organizacji ruchu na ul. Ogrodowej - zakaz zatrzymywania się pojazdów po jednej ze stron jezdni;
  - zmiany organizacji ruchu na ul. Sznelowiec oraz ul. Cieszyńskiej.
 5. Dyskusja na temat wprowadzenia „zasady prawej ręki” na Osiedlu Kolonia Jasna.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad zebrania.

Artykuł w Gazecie Pszczyńskiej: Bezpieczeństwo czy wygoda?

Bezpieczeństwo czy wygoda?

Na takie pytanie będą musieli odpowiedzieć mieszkańcy osiedla Kolonia Jasna. Powód? Proponowane zmiany w organizacji ruchu na ulicy Księżycowej.

Zaparkowane samochody po obydwóch stronach jezdni to problem, z którym zmagają się nie tylko mieszkańcy ulicy Księżycowej, ale i rodzice, którzy odwożą dzieci do szkoły. Zaparkowane samochody ograniczają widoczność oraz sprawiają duże utrudnienie przy wymijaniu się pojazdów. Jest to szczególnie kłopotliwe ze względu na dzieci, które uczęszczają do znajdującej się tutaj szkoły podstawowej i przedszkola. W obu placówkach uczy się ok. 600 dzieci, w tym osoby niepełnosprawne. I to właśnie najmłodszych często nie widać zza zaparkowanych samochodów.

Problem ten był konsultowany przez zarząd osiedla Kolonia Jasna już na początku tego roku. W czerwcu do Urzędu Miejskiego w Pszczynie zostało skierowane pismo, w którym wnioskowano o zmianę organizacji ruchu na ul. Księżycowej. - Najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie tutaj drogi jednokierunkowej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Bratniej. Wprowadzenie zakazu parkowania na jednej ze stron nie poprawi sytuacji, bo wciąż wymijanie samochodów będzie tutaj problematyczne – podkreśla przewodniczący osiedla, Arkadiusz Gardiasz.

Wprowadzenie drogi jednokierunkowej niesie za sobą utrudnienia dla kierowców, ale jak podkreśla Arkadiusz Gardiasz, nie będą one duże. – Do szkoły wciąż będzie można dojechać drogami równoległymi, których na naszym osiedlu nie brakuje. Kierowcy będą mieli do nadrobienia zaledwie kilkadziesiąt metrów. A same zmiany na pewno poprawią komfort pieszych – dodaje A. Gardiasz.

Jak podkreśla przewodniczący, nic nie zostanie wprowadzone bez wcześniejszej konsultacji z mieszkańcami osiedla. - Na Kolonii Jasnej nie było dotychczas żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o poruszanie się samochodami. Zmiany znacznie poprawią bezpieczeństwo pieszych, ale poniosą za sobą pewne utrudnienia. Dlatego to mieszkańcy będą musieli zadecydować, co dla nich jest ważniejsze: bezpieczeństwo czy wygoda. 6 października o godz. 18.00 w SP 18 zostanie zwołane zebranie mieszkańców, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie ul. Księżycowej – dodaje Arkadiusz Gardiasz.


Zmiana organizacji ruchu na ul. Księzycowej

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg