Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Stowarzyszenie Dla Ziemi Pszczyńskiej

Niedziela, 20 Marzec 2016

W związku z rozpoczęciem prac przez Zarząd Województwa Śląskiego nad „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022” stowarzyszenie „Dla Ziemi Pszczyńskiej” podjęło działania, w tym zakresie.  Mając umocowanie poparte uchwałą Ogólnego Zebrania Mieszkańców Kolonia Jasna stowarzyszenie „Dla Ziemi Pszczyńskiej”  wystosowało pismo  do Zarządu Województwa Śląskiego o wykreślenie z „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2022” inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalacje do biologicznego przetwarzania odpadów w Łące przy ul. Cieszyńska 35” (tabela 99 L.p. 1 w/w planu dla regionu IV).

Ponadto w dniu 15 marca 2016 r. podczas zebrania członków stowarzyszenia zapoznano się z odpowiedzią na interpelację złożoną w tej sprawie do burmistrza Pszczyny przez radnych Marka Szklorza, Arkadiusza Gardiasza oraz Krystiana Czypka, jak również ze stanowiskiem Pani Wójt Goczałkowic-Zdrój, gdyż nasi przedstawiciele stowarzyszenia na zaproszenie radnego gminy Goczałkowice-Zdrój byli obecni na sesji, gdzie wnioskowali o zajęcie stanowiska  w/w sprawie. 

2016-03::1458476621-nowy-obraz.jpg

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg