Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Stowarzyszenie Dla Ziemi Pszczyńskiej

Niedziela, 20 Marzec 2016

W związku z rozpoczęciem prac przez Zarząd Województwa Śląskiego nad „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022” stowarzyszenie „Dla Ziemi Pszczyńskiej” podjęło działania, w tym zakresie.  Mając umocowanie poparte uchwałą Ogólnego Zebrania Mieszkańców Kolonia Jasna stowarzyszenie „Dla Ziemi Pszczyńskiej”  wystosowało pismo  do Zarządu Województwa Śląskiego o wykreślenie z „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2022” inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalacje do biologicznego przetwarzania odpadów w Łące przy ul. Cieszyńska 35” (tabela 99 L.p. 1 w/w planu dla regionu IV).

Ponadto w dniu 15 marca 2016 r. podczas zebrania członków stowarzyszenia zapoznano się z odpowiedzią na interpelację złożoną w tej sprawie do burmistrza Pszczyny przez radnych Marka Szklorza, Arkadiusza Gardiasza oraz Krystiana Czypka, jak również ze stanowiskiem Pani Wójt Goczałkowic-Zdrój, gdyż nasi przedstawiciele stowarzyszenia na zaproszenie radnego gminy Goczałkowice-Zdrój byli obecni na sesji, gdzie wnioskowali o zajęcie stanowiska  w/w sprawie. 

2016-03::1458476621-nowy-obraz.jpg

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg